Vở bài tập toán lớp 3 trang 18

     
Giải VBT Toán lớp 3 trang 18 Tập 2 bài bác 101 đầy đủ, hỗ trợ các em học viên củng cố kiến thức và đọc rõ phương thức giải các dạng bài xích tập trong vở bài tập.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 18


Mời thầy cô và chúng ta học sinh xem thêm ngay Giải vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 18 bao gồm xác được team ngũ chuyên viên biên soạn ngăn nắp và không thiếu thốn nhất dưới đây.

Giải bài 101 trang 18 VBT Toán lớp 3 Tập 2​​​​​​​

Bài 1 trang 18 Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Tính nhẩm:

a) 3500 + 200 = ..............

3700 - 200 = ..............

7100 + 800 =..............

7900 - 8000 = ..............

4400 + 300 = ..............

4700 - 3000 = ..............

b) 6000 + 2000 = ..............

8000 - 6000 = ..............

8000 - 2000 = ..............

7000 + 3000 = ..............

Xem thêm: Kể Về Lễ Hội Đền Hùng Lớp 3 Hay Nhất, Kể Về Một Ngày Hội Mà Em Biết Lễ Hội Đền Hùng

10 000 - 7000 = ..............

10 000 - 3000 = ..............

2000 + 8000 = ..............

10 000 - 2000 = ..............

10 000 - 8000 = ..............

Lời giải:

a) 3500 + 200 = 3700

3700 - 200 = 3500

7100 + 800 = 7900

7900 - 8000 = 7100

4400 + 300 = 4700

4700 - 3000 = 4400

b) 6000 + 2000 = 8000

8000 - 6000 = 2000

8000 - 2000 = 6000

7000 + 3000 = 10 000

10 000 - 7000 = 3000

10 000 - 3000 = 7000

2000 + 8000 = 10 000

10 000 - 2000 = 8000

10 000 - 8000 = 2000

Bài 2 trang 18 Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Đặt tính rồi tính

4756 + 2834 6927 + 835 5555 + 445

.................... .................... .....................

.................... .................... .....................

.................... .................... .....................

7571 - 2664 9090 - 8989 1018 - 375

.................... .................... .....................

.................... .................... .....................

.................... .................... .....................

Xem thêm: Unit 4: Read Trang 36 Sgk Tiếng Anh Lớp 9 Unit 4 E Ad, Tiếng Anh Lớp 9 Unit 4 E

Lời giải:

Bài 3 trang 18 Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Một thư viện có 960 cuốn truyện tranh, sau đó tải thêm được bằng  số truyện tranh đã có. Hỏi thư viện có tất cả từng nào cuốn truyện tranh?

Tóm tắt:

Thư viện có: 960 cuốn

Mua thêm được  số có

Thư viên có tất cả: … cuốn?

Lời giải:

Số cuốn truyện tranh mà thư viện thiết lập thêm được là:

960 : 6 = 160 (cuốn)

Số cuốn truyện tranh có trong thư viện là:

960 + 160 = 1120 (cuốn)

Đáp số: 1120 cuốn

Bài 4 trang 18 Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Tìm x:

a) x + 285 = 2094

b) x - 45 = 5605

c) 6000 - x = 2000

Lời giải:

a) x + 285 = 2094

x = 2094 - 285

x = 1809

b) x - 45 = 5605

x = 5605 + 45

x = 5650

c) 6000 - x = 2000

x = 6000 - 2000

x = 4000

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để sở hữu về Giải VBT Toán lớp 3 trang 18 Tập 2 bài 101 đầy đủ file PDF trọn vẹn miễn phí.