VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TRANG 10

     
1. Tính nhẩm . Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 Vở bài bác tập (SBT) Toán 3 tập 1 – bài bác 8. Ôn tập các bảng nhân

1. Tính nhẩm :

a. 2 ⨯ 2 3 ⨯ 3 4 ⨯ 4 5 ⨯ 5

2 ⨯ 4 3 ⨯ 5 4 ⨯ 2 5 ⨯ 7

2 ⨯ 6 3 ⨯ 7 4 ⨯ 6 5 ⨯ 9

2 ⨯ 8 3 ⨯ 9 4 ⨯ 8 5 ⨯ 3

b. 200 ⨯ 4 300 ⨯ 2 400 ⨯ 2 500 ⨯ 1

200 ⨯ 2 300 ⨯ 3 100 ⨯ 4 100 ⨯ 3

2. Tính :

a. 5 ⨯ 3 + 15

b. 4 ⨯ 7 – 28

c. 2 ⨯ 1 ⨯ 8

3.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 10

Trong 1 trong các buổi họp, tín đồ ta xếp 8 mặt hàng ghế, từng hàng tất cả 5 người. Hỏi buổi họp đó có bao nhiêu bạn ngồi họp ?

4. Tính chu vi hình vuông vắn ABCD có form size ghi trên hình mẫu vẽ :

*

5. Nối phép tính với kết quả đúng :

*

*

1.

a. 2 ⨯ 2 = 4 3 ⨯ 3 = 9 4 ⨯ 4 = 16 5 ⨯ 5 = 25

2 ⨯ 4 = 8 3 ⨯ 5 = 15 4 ⨯ 2 = 8 5 ⨯ 7 = 35

2 ⨯ 6 = 12 3 ⨯ 7 = 21 4 ⨯ 6 = 24 5 ⨯ 9 = 45

2 ⨯ 8 = 16 3 ⨯ 9 = 27 4 ⨯ 8 = 32 5 ⨯ 3 = 15

b. 200 ⨯ 4 = 800 300 ⨯ 2 = 600

400 ⨯ 2 = 800 500 ⨯ 1= 500Quảng cáo

200 ⨯ 2 = 400 300 ⨯ 3 = 900

100 ⨯ 4 = 400 100 ⨯ 3 = 300

2. a. 5 ⨯ 3 + 15 = 15 + 15

= 30

b. 4 ⨯ 7 – 28 = 28 – 28

= 0

c. 2 ⨯ 1 ⨯ 8 = 2 ⨯ 8

= 16

3.

Tóm tắt

*

Bài giải

Số người có trong buổi họp đó là :

5 ⨯ 8 = 40 (người)

Đáp số : 40 người

4.

Bài giải

Chu vi hình vuông:

AB + BC + CD + domain authority = 200 + 200 + 200 + 200 = 800 (cm)

Đáp số : 800cm

5.

*


Bài học: chăm mục:

Quảng cáo
Bài trướcCâu 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 vở bài xích tập Toán 3 tập 1: Tính
Bài tiếp theoCâu 1, 2, 3, 4 trang 11 vở bài tập môn Toán 3 tập 1: Tính nhẩm
Mục lục môn Toán 3 (VBT)


Xem đầy đủ: VBT Toán 3


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Kể chuyện Hội đồ trang 59 SGK giờ Việt 3 tập 2, Câu 1. Cảnh mọi fan đi xem hội vật.Câu 2.Mở đầu keo...

Xem thêm: Chất Bán Dẫn Có Tính Chất Nào Sau Đây, Chất Bán Dẫn Là Gì


Kể chuyện: Hội thứ - kể chuyện Hội đồ trang 59 SGK giờ đồng hồ Việt 3 tập 2. Câu 1. Cảnh mọi tín đồ đi xem...
Lesson Five: Skills Time! – Unit 6 – Family và Friends Special Edition Grade 3 (lớp 3): Look at the pictures. Say what the...
Lesson Five: Skills Time! - Unit 6 - Family & Friends Special Edition Grade 3. Vào buổi sáng, tôi thức dậy cơ hội 6 giờ.....
Lesson Six – Unit 8 – Family và Friends Special Edition Grade 3 (lớp 3)
Lesson Six - Unit 8 - Family và Friends Special Edition Grade 3. 4. Sáng chủ nhật cơ hội 6 giờ. Đây là thời tiết....
Dựa theo mẫu bài tập hiểu “Thư gửi bà”,viết một bức thư ngắn cho người thân ( bài 4), Chị ngoạn mục tượng được...
150 bài văn hay lớp 3 - dựa theo mẫu bài xích tập đọc “Thư gửi bà”,viết một bức thư ngắn cho những người thân ...
Luyện từ với câu: Nhân hóa. Ôn tập bí quyết đặt và trả lời câu hỏi Như chũm nào trang 44 SGK giờ đồng hồ Việt 3...

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Tiếng Anh 10 Unit 4 Special Education, Giải Sgk Tiếng Anh 10


Luyện từ cùng câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như cố kỉnh nào - Luyện từ và câu: Nhân...