Vẽ Đồ Thị Nhiều Đường Trong Excel

     

Bài viết bên dưới đây chúng tôi sẽ thuộc bạn khám phá về cách vẽ các đường trên 1 vật thị vào Excel hay nói một cách khác là biểu đồ vật dạng láo hợp. Biểu thiết bị này là dạng phối hợp giữa hai hay nhiều nhiều loại biểu thứ khác nhau, ví như một biểu đồ phối hợp giữa biểu đồ con đường và biểu thứ cột.

*

*

*

Bước 2: gạn lọc biểu đồ vật hình vật dụng 2, đấy là biểu đồ gia dụng cột bao gồm đường kẻ ngang nằm bên trục tung lắp thêm hai

*

*

Bước 3: lúc đó biểu vật của bạn sẽ có dạng như sau:

*

*

Bước 4: tiến hành chọn cột đứng đại diện cho lệch giá thuần, kết hợp thiết lập thông số về số lần dữ liệu chuỗi ck lên nhau cũng như khoảng giải pháp trong chuỗi dữ liệu

*

*

Bước 5: lựa chọn phần chú thích rồi đặt nó lên trên đầu biểu đồ

*

*

Bước 6: thực hiện chọn trục tung thứ 2 rồi kiểm soát và điều chỉnh lại đơn vị chức năng mặc định chủ yếu thành .01 (1%)

*

*

Bước 7: Cuối cùng các bạn sẽ có biểu đồ hoàn chỉnh như hình mặt dưới:

*

*

Để hoàn chỉnh cho quá trình vẽ biểu đồ, bạn cũng có thể bổ sung phân phối biểu đồ bằng cách tiến hành viết tên biểu đồ, chỉnh sửa cỡ chữ toàn văn bạn dạng cũng như form size của biểu đồ mang lại thật cân đối.

Trên phía trên là toàn bộ hướng dẫn về cách vẽ các đường bên trên 1 đồ dùng thị trong Excel, hi vọng bạn sẽ thực hiện thành công!