Văn Khấn Tứ Phủ Công Đồng

     

Để nhờ cất hộ gắm số đông ước muốn, ý muốn được phù hộ phù trì công danh, tiền tài, tình duyên, may mắn,... Khi đi lễ Đền - Điện thì việc tìm kiếm cho mình bài văn khấn Tứ Phủ phù hợp là hết sức quan trọng. Bạn đã biết cách gửi tấm lòng thành kính của chính bản thân mình tới những vị thần linh đúng chuẩn chưa? Hãy để chúng tôi giúp bạn qua nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Văn khấn tứ phủ công đồng

Văn Khấn Tứ đậy Ngắn Gọn dành riêng cho Con Nhang, Đệ Tử

*

Nếu là các thanh đồng không trình đồng mở đậy nhưng vẫn hy vọng cúng lễ tại thường điện phủ, hãy đọc văn khấn Tứ tủ Công Đồng theo mẫu mã ngắn gọn, đơn giản và dễ dàng sau:

“Con nam mô a di đà phật,

Con nam mô A di đà phật,

Con nam tế bào A di đà phật,

Con lạy chín phương trời, bé lạy mười phương đất, nhỏ lạy chư phật mười phương, mười phương chư phật.

Con lạy toàn thể chư phật, chư tiên, chư thánh.

Con lạy: ………..( thương hiệu thánh chủ phiên bản đền. Ví dụ, cho đền Cô Chín ta khấn: nhỏ lạy Cô Chín về tối linh)

Đệ tử nhỏ tên là:…………. Năm nay ….tuổi.

Ngụ tại:……………………………

Hôm nay chúng nhỏ đến đây gồm chút mùi hương hoa, phẩm quả, lễ mặn xin dâng lên các chư tiên, chư thánh để bái tạ ơn đức của các ngài sẽ phù hộ độ trì đến chúng nhỏ suốt thời hạn qua. Vừa qua, được sự lưu chổ chính giữa độ trì của các ngài mà các bước của con đã hanh khô thông vẹn tròn. Chúng con xin được bái tạ và lễ tạ tất cả các ngài.

Hôm nay, bọn chúng con sắp tới với toàn bộ lòng thành kính xin những ngài phù trợ độ trì mang lại con các việc sau: …

Một lần nữa, đại diện thay mặt gia tầm thường chúng con, bé xin các ngài giang tay tương trợ cho bọn chúng con.

Chúng nhỏ xin đa tạ …( tên vị thánh bạn dạng đền) và toàn cục các chư tiên, chư thánh.

Nam tế bào A di đà phật

Nam mô A di đà phật

Nam mô A di đà phật.”

Văn Khấn Tứ Phủ bạn dạng Đầy Đủ giành riêng cho Các Đồng Thầy

*

Nội dung bài văn khấn Tứ Phủ đầy đủ như sau:

“Con nam mô A di đà Phật

Con nam mô A di đà Phật

Con nam tế bào A di đà Phật

Con lạy chín phương Trời, bé lạy mười phương Đất, bé lạy mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Nam tế bào Bổn sư ưng ý Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Nam tế bào Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

Nam tế bào Đại Bi Quán thay Âm người yêu Tát.

Con lạy Chư Đại nhân tình Tát, Chư thánh thiện Thánh Tăng.

Hộ Pháp Chư Thiên, Thiện Thần nhân tình Tát.

Con lạy Tam Vị Đức Vua thân phụ Đức Tam Thập Tam Thiên Thiên Chúa Đế ưng ý Đề hoàn Nhân Thánh Đế Ngọc Bệ Hạ

Con Lạy Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết vua Huyền Cung Đại Đế Ngọc Điện Hạ.

Con lạy Đức Phật chủng loại Hoàng Thiên

Con Lạy Đức Vua phụ thân Bát Hải Động Đình Thủy Quốc Long Vương.

Con lạy Tam Tòa Thánh Mẫu

Con Lạy mẫu mã Đệ độc nhất Thượng Thiên

Con Lạy chủng loại Đệ Nhị Thượng Ngàn

Con Lạy mẫu mã Đệ Tam Thoải Phủ

Con Lạy mẫu mã Đệ Tứ Khâm Sai

Con Lạy Hội Đồng các Quan

Con Lạy Tam lấp Công Đồng,Tứ đậy Vạn Linh hội Đồng Tiên Thánh Đông A Phủ.

Con lạy trần Triều Hiển Thánh Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương.

Con lạy trần Triều Khải Thánh vương Phụ, vương vãi Mẫu, vương vãi Phi Phu Nhân

Trần Triều vương vãi Huynh, vương vãi Đệ.Vương Tử, vương Tế, Vương phái nữ Vương Tôn

Con Lạy văn võ bá quan tiền quân thần trằn triều

Con lạy Tam Tòa chúa bói

Hội đồng Chúa bói Chúa chữa Chúa Mán Chúa Mường

Con Lạy Chúa Đệ độc nhất Tây Thiên

Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ

Chúa Đệ Tam Lâm Thao

Tiên Chúa Thác Bờ

Con Lạy Ngũ Phương bản Cảnh Vũ Quận Bạch Hoa – Năm Phương Chúa Bà

Con lạy Ngũ Vị vương vãi Quan

Tôn quan lại Đệ độc nhất vô nhị Thượng Thiên

Tôn quan lại Đệ Nhị Giám Sát

Tôn quan lại Đệ Tam Thoải Phủ

Tôn quan tiền Đệ Tứ Khâm Sai

Tôn quan liêu Đệ Ngũ Tuần Tranh.

Xem thêm: Giải Task 3 Sgk Trang 14 Unit 1 Lớp 12 Writing Trang 14 Sgk Tiếng Anh 12 Mới)

Con lạy Tôn quan Điều Thất.

Con cung thỉnh mời Tứ đậy Chầu Bà

Chầu Đệ nhất Thượng Thiên

Chầu Đệ Nhị Thượng nghìn Đông Cuông

Chầu Đệ Tam Thoải Phủ

Chầu Đệ Tứ Khâm Sai

Chầu Năm Suối Lân

Chầu Lục Cung Nương

Chầu Bảy Tiên La

Chầu bát Nàn Đông Nhung Đại tướng mạo Quân

Chầu Cửu Sòng Sơn

Chầu Mười Đồng Mỏ

Con lạy Hội Đồng Chầu Bé

Con Lạy Chầu nhỏ bé Thượng nghìn Quyền Cai Bắc Lệ

Con cung thỉnh mời Tứ tủ Thánh Hoàng, thập vị quan tiền Hoàng

Con lạy 36 tòa đánh Trang -Sơn Trang, Tám tướng Thập Nhị Tiên Nàng

Con lạy Tứ đậy Thánh Cô

Con xin kính lạy Cô độc nhất vô nhị Thượng Thiên- Cô Cả đền Dùm

Con lạy Cô song Thượng Ngàn

Cô bơ Thoải, nhỏ lạy cô bốn Ỷ La, Cô năm suối lân, cô Sáu sơn trang, Cô bảy Tân La, cô Tám Đồi Chè, 12 cô Chín, Cô chín thượng Ngàn, Cô chín Sòng sơn, cô Mười mỏ Than, Hội đồng cô bé, bé Lạy cô bé xíu Thượng ngàn, cô bé nhỏ Thoải .con lạy cô Bé bản Đền (bản điện), bé lạy Tứ đậy Thánh Cậu trên Ngàn bên dưới Thoải.

Con lạy Cậu đệ tuyệt nhất Hoàng Thiên, Cậu Hoàng Đôi Thượng Ngàn, Cậu Hoàng bố Thoải, Cậu Hoàng bốn Long Thành, con Lạy Cậu nhỏ bé Hoàng Thiên, Cậu nhỏ xíu Thượng Ngàn, Cậu Quận đậy Dầy, Cậu Đồi Ngang Phố Cát. Nhỏ lạy cậu bé bạn dạng Đền.

Con Lạy Hội Đồng quan tiền Ngũ Dinh, Đôi quan tiền Thanh Xà Bạch Xà, đánh Thần bản Thổ Ngũ Hổ Thần Tướng

Con cung thỉnh mời chư vị Chúa Chầu những Quan thủ Đền thủ Điện, Chư vị Thành Hoàng bạn dạng Thổ, Chư vị Thần thổ cư đồng ngự dải đất này.

Đệ tử con tên là:…… trong năm này ……tuổi.

Ngụ tại:………………………

Kim niên kim nguyệt cat nhật lương thời.

Hôm ni nhân …………..

Đệ tử bé nhất trọng tâm 1 lòng, nhất tòng 1 đạo, nhất chổ chính giữa trí thiết, duy nhất dạ chí thành, đêm tưởng ngày mong, tu thiết hương, hoa, đăng, trà, quả, thực (mang miệng về tâu, mang đầu về bái), trên nhỏ tấu thượng thiên, dưới con đệ trình long cung thuỷ che cùng đồng gia quyến đăng cung phụng cửa đình thần tam tứ đậy ……………(tên đền) linh từ.

Mong trên phụ vương độ, dưới mẫu mã thương, đèn trời đuốc biển cả soi băng thông lối, phù hộ độ trì mang đến quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, vuốt ve che chở cho gia phổ biến chúng con trong 3 tháng hè, 9 mon đông, tai qua nạn khỏi – Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối được an ninh vô sự, ô cửa khang ninh, cầu danh đắc danh, ước phúc đắc phúc, đắc tài không đúng lộc…… Dãi tấm lòng thành cúi xin Phật Thánh Chúa Tiên anh linh hội chứng giám!!!

Cung thỉnh công đồng Lục Cung Tiên Tổ loại họ….. Nguyên quán…..,Tổ Cô Mãnh Tướng, cậu bé cô bé bỏng tại gia, chư vị tiên linh trong loại họ theo hầu Phật Thánh cửa ngõ Đình Thần Tam Tứ Phủ, trên tấu tòa vàng Thượng Thiên, bên dưới tấu Thủy Cung Địa Phủ, cho bé cháu tốt nhất một lòng, tòng một đạo Sở mong tất ứng, sở nguyện tòng tâm…

Nam tế bào a di đà Phật!

Nam mô a di dà Phật!

Nam tế bào a di đà Phật!”

Tìm phát âm Ý Nghĩa Tứ phủ Công Đồng

*

Tín ngưỡng bái tứ đậy rất sát với dân nước ta ta, thờ gần như vị công thần có công với khu đất nước, được cả dân tộc bản địa này thờ tụng. 

Tứ bao phủ bao gồm:

Thiên bao phủ (hay có cách gọi khác là miền trời): mẫu đệ tốt nhất là mẫu Thượng Thiên tất cả nhiệm vụ cai quản bầu trời, quản lý các thế lực mây mưa, gió bão, sấm chớp.Nhạc che (miền rừng núi): chủng loại đệ nhị (tên điện thoại tư vấn khác là mẫu Thượng Ngàn) thường trông coi rừng núi, ban phân phát của cải cho cái đó sinh.Thuỷ phủ (miền sông nước): mẫu mã đệ tam/mẫu Thoải trị vì các miền sông nước, góp ích mang đến nghề trồng lúa nước và ngư nghiệp.Địa đậy (miền đất): chủng loại đệ tứ/mẫu Địa cai quản vùng khu đất đai, cõi nhân gian, được đánh giá là nguồn gốc cho những sự sống.

Dù là con nhang, môn sinh thanh đồng hay phần đông thầy có căn đồng số lính, chỉ việc mang lòng trung thành tôn kính hoàn hảo và tuyệt vời nhất sẽ được thần linh ban lộc. Đến cho thờ Tứ Phủ bạn cũng có thể cầu tài lộc, xin niềm hạnh phúc lứa đôi, may mắn, an khang, thịnh vượng. Đồng thời còn hoàn toàn có thể biến hung thành cát, sám ăn năn giảm trừ tội lỗi,...

Cách tìm Lễ bái Tứ phủ Công Đồng

*

Lễ thờ Tứ tủ được chuẩn bị tùy theo đk của thanh đồng, đồng thầy. Nhưng mà vẫn buộc phải đúng theo truyền thống và luật lệ Tứ đậy Công Đồng.

Lễ chay: bao hàm trà, oản, hoa tươi, mâm ngũ quả,… nhằm thờ ban Phật, bồ Tát. Ban Thánh mẫu mã cũng cần sử dụng đồ chay để dâng lễ.Lễ mặn: chúng ta cũng có thể làm trang bị lễ với xôi giò, con kê luộc, lợn quay. Hoặc mâm cúng chay được chế tạo ra hình gà, lợn, giò, chả cho tương xứng hơn.Lễ trang bị sống: ko được dùng các đồ lễ sinh sống tại các ban quan liêu Ngũ Hổ, Bạch xà, Thanh xà đặt ở hạ ban Công Đồng Tứ phủ.Cỗ sơn Trang: buộc phải dâng phần lớn đồ đặc sản nổi tiếng núi rừng, sản phẩm nông nghiệp của nước ta theo con số 15. Trong trường hợp, gồm gạo nếp cẩm nấu nướng xôi chè cũng tương xứng vào lễ này. Bên cạnh đó, bạn có thể dâng lên cua, ốc, lươn, chanh, ớt ….Lễ ban cúng cô, cúng cậu: Lễ của các ban thờ này đã là oản, quả, hương hoa, gương, lược… Và quan trọng phải chuẩn bị các nhiều loại đồ chơi bắt mắt đựng trong túi xinh xắn.Lễ thần Thành Hoàng, Thư điền: Để tăng phúc phần và được bệnh giám cho phần lớn lời cầu nguyện thì đồ dùng cúng dưng lên nên là đầy đủ vật phẩm chay sạch, tinh khiết.

Xem thêm: Cường Độ Âm Thanh Trong Máy Tăng Âm, Giải Bài Tập Công Nghệ 12

Kết Luận

Khi đọc bài văn khấn Tứ che công đồng theo như đúng nội dung cửa hàng chúng tôi hướng dẫn cùng với lòng thành tha thiết, các bạn sẽ được sở ước như ý, sở nguyện tòng tâm. Mong muốn những thông tin trên đây đã giúp ích cho các bạn khi đi lễ thường thờ Tứ Phủ. Thuộc theo dõi thêm các bài viết tiếp theo để update những kỹ năng lý thú khác nhé.