Unit 1 skills 1 lớp 9

     

Làm bài toán theo nhóm. Một bạn nhìn vào bức ảnh A, và những người dân khác quan sát vào bức ảnh B sống trang 15. Hỏi nhau các câu hỏi để tìm ra điểm giống và khác biệt giữa đông đảo bức tranh


Task 1. Work in pairs. One looks at Picture A, and the other looks at Oicture B on page 15. Ask other questions to find out the similarities và differences between your pictures. 

(Làm bài toán theo nhóm. Một fan nhìn vào bức tranh A, và những người khác chú ý vào bức ảnh B sinh sống trang 15. Hỏi nhau các thắc mắc để đưa ra điểm giống và khác biệt giữa hồ hết bức tranh.) 

*

Lời giải bỏ ra tiết:

- Similarities: a conical hat with a string

(Giống nhau: nón lá có một dây)

- Differences: (Khác nhau:)

Picture A: light green, pictures between layers, blue string => look darker

(Hình A: nón màu xanh da trời sáng, bao gồm hình trang trí trên các lớp nón, có quai đeo greed color => nón trông buổi tối hơn)

Picture B: white, no decoration, pink string => look lighter

(Hình B: nón màu sắc trắng, ko trang trí, có dây quai màu sắc hồng => nón trông sáng hơn)


Bài 2


Video lí giải giải


Task 2. Mày visited Tay Ho village in Hue last month. She has decided to present what she knows about this place to the class. 

(Mi đã từng đi thăm xã Tây hồ nước ở Huế. Cô ấy đưa ra quyết định kể cho cả lớp nghe hồ hết điều cô ấy biết về chỗ này.)

Read what she has prepared and match the titles with the paragraphs. 

(Đọc đầy đủ thứ cô ấy chuẩn bị và nối các đoạn văn với những nhan đề vắt thể.)

1.

Bạn đang xem: Unit 1 skills 1 lớp 9

Present status of the craft

2. Location và history of conical hat making village

3. How the conical hat is made

А. When you think about the conical hat, the first thing you think of is the region of Hue. Conical hat making has been a traditional craft there for hundreds of years, and there are many craft villages lượt thích Dale, Phu Cam, and Doc So. However, Tay Ho is the most famous because it is the birthplace of the conical hat in Hue. It is a village on the bank of the Nhu Y River, 12 km from Hue City.

B. A conical hat may look simple, but artisans have khổng lồ follow 15 stages, from going to lớn the forest to lớn collect leaves to ironing the leaves, making the frames, etc. Hue"s conical has always have two layers of leaves. Craftsmen must be skillful khổng lồ make the two layers very thin. What is special is that they then add poems và paintings of Hue between the two layers, creating the famous bai tho or poetic conical has.

C. Conical hat making in the village has been passed down from generation to lớn generation because everybody, young or old, can take part in the process. It is a well-known handicraft, not only in Viet Nam, but all around the world.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Tình trạng hiện tại của nghề thủ công

2. Vị trí và lịch sử vẻ vang làng nghề chế tạo nón

3. Nón được làm thế nào

A. Khi chúng ta nghĩ về nón, điều thứ nhất bạn nghĩ cho là vùng Huế. Thêm vào nón là nghề bằng tay truyền thống nghỉ ngơi đây hàng ngàn năm, và có khá nhiều làng nghề như Dạ Lê, Phú Cam, với Đốc Sơ. Mặc dù nhiên, Tây Hồ danh tiếng nhất vì đây là nơi bắt nguồn của nón sinh hoạt Huế. Đây là 1 trong những ngôi buôn bản nằm bờ sông Như Ý, cách tp Huế 12 km.

B. Một chiếc nón hoàn toàn có thể trông đơn giản, nhưng những thợ bằng tay phải tuân theo 15 bước, từ đi vào rừng để lấy lá nhằm là ép lá, làm cho khung, vv. Nón của Huế luôn có nhị lớp lá. Thợ bằng tay thủ công phải tất cả kỹ năng để gia công cho nhì lớp hết sức mỏng. Điều nhất là họ thêm những bài thơ và tranh của Huế giữa hai lớp, tạo cho những loại nón "bài thơ" nổi tiếng.

C. Nón được gia công trong thôn nghề đã làm được truyền lại từ cố kỉnh hệ này sang cố kỉnh hệ khác cũng chính vì mọi người, trẻ giỏi già, đều có thể tham gia vào quy trình này. Đây là một bằng tay mỹ nghệ nổi tiếng, không chỉ là ở việt nam mà trên toàn núm giới.

Xem thêm: Quá Trình Nào Sau Đây Là Đồng Hóa, Đồng Hoá Xảy Ra Quá Trình Nào Dưới Đây

Lời giải chi tiết:

1. C

2. A

3. B 


Task 3. Read the text again & answer the questions.

(Đọc lại đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

1. Why is Tay Ho the most well-known conical hat making village?

(Tại sao Tây hồ là làng làm nón lừng danh nhất?)

2. How far is it from Tay Ho to lớn Hue City?

(Tây hồ nước cách tp Huế bao xa?)

3. What is the first stage of conical hat making?

(Bước thứ nhất của việc làm nón lá là gì?)

4. What is special about the hat layers?

(Điều gì đặc biệt trong hầu hết lớp nón?)

5. What is special about the bal tho conical hat?

(Điều gì quan trọng đặc biệt trong loại nón bài thơ?)

6. Who can make conical hats?

(Ai hoàn toàn có thể làm nón lá?)

Lời giải chi tiết:

1. Because it is the birthplace of the conical hat in Hue.

(Bởi vì đây là nơi có mặt nón lá của Huế.)

2. It"s 12 km from Hue City.

(Nó cách tp Huế 12 km.)

3. It"s going to lớn the forest lớn collect leaves.

(Đó là vào rừng mang lá.)

4. They"re very thin.

(Chúng khôn cùng mỏng.)

5. It has poems & paintings of Hue between the two layers.

(Nó có bài thơ và tranh của Huế giữa hai lớp lá.)

6. Everybody can, young or old.

(Mọi người đều phải có thể, trẻ hoặc già.)


Task 4. Read the following ideas. Are they about the benefits of traditional crafts (B) or challenges that artisans may face (C). Write B or C. 

(Đọc các ý tưởng phát minh sau. Chúng nói về tác dụng của hàng thủ công truyền thống (B) hay thách thức mà fan thợ phải đương đầu (C). Viết B hoặc C.)

1. Providing employment (cung cấp bài toán làm)

2. Losing authenticity (mất tính chân thực)

3. Providing additional income (cung cấp cho thêm thu nhập)

4. Relying too much on tourism (phụ thuộc không ít vào du lịch)

5. Treating waste & pollution (xử lý chất thải và ô nhiễm)

6. Preserving cultural heritage (bảo tồn di tích văn hoá)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. B

2. C

3. B

4. C

5. C

6. B


Task 5. Imagine that your group is responsible for promoting traditional crafts in your area. Propose an action plan to giảm giá khuyến mãi with the challenges.

(Tưởng tượng rằng các bạn phải phụ trách cho việc can hệ các sản phẩm thủ công. Đề xuất các hoạt động để giải quyết các thách thức.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Our group want khổng lồ propose an kích hoạt plan for promoting the conical hat, a well-known traditional crafts of our country.

The first part of the plan, we want to provide young people, especially students lượt thích us, with knowledge about this product. Young people should know about conical hat’s history, its symbol and making process, etc… so they understand why we need to promote it & keep it alive even in the current modern life. After that, we should organize some fairs or festivals for the conical hat and even other traditional crafts to lớn increase the sales of these products. Last but not least, we can produce conical hats for different purposes instead of only for wearing. Nowadays, conical hats are no longer a conventional accessory for the majority of our population. For instance, we can create more unique và artistic conical hats for decorating home or dance và music performance. It can also be a way khổng lồ increase the sales of this product.

We hope our plan can help to develop the conical hat"s industry in the future. Thanks for listening! 

Tạm dịch:

Nhóm của shop chúng tôi muốn khuyến nghị một kế hoạch hành vi để tiếp thị nón, một nghề thủ công truyền thống nổi tiếng của nước ta.

Xem thêm: Tính Tổng Của Tất Cả Các Số Nguyên Tố Có 1 Chữ Số Là, Tập Hợp Tất Cả Các Số Nguyên Tố Có 1 Chữ Số

Phần trước tiên của kế hoạch, cửa hàng chúng tôi muốn cung cấp cho những người trẻ tuổi, nhất là những sinh viên như bọn chúng tôi, có kỹ năng và kiến thức về sản phẩm này. Các bạn trẻ nên biết về lịch sử nón, biểu tượng, quy trình sản xuất, vày vậy họ gọi tại sao bọn họ cần quảng bá nó cùng giữ đến nó tồn tại ngay cả trong cuộc sống thường ngày hiện đại. Sau đó, bọn họ nên tổ chức một vài hội chợ hoặc tiệc tùng, lễ hội cho nón lá với thậm chí những nghề bằng tay truyền thống không giống để tăng lợi nhuận bán các sản phẩm này. Cuối cùng nhưng không hề thua kém phần quan liêu trọng, bạn có thể sản xuất nón cho những mục đích không giống nhau thay do chỉ để đội. Trong thời đại ngày nay, nón hình nón không hề là một phụ kiện thường thì cho nhiều phần dân số của bọn chúng ta. Rõ ràng là, bạn có thể tạo ra các cái nón lá khác biệt và nghệ thuật và thẩm mỹ hơn để trang trí đơn vị hoặc màn biểu diễn múa với âm nhạc. Nó cũng hoàn toàn có thể là một phương pháp để tăng doanh số bán thành phầm này.

Chúng tôi hy vọng kế hoạch của shop chúng tôi có thể giúp cửa hàng công nghiệp nón vào tương lai. Cảm ơn vày đã lắng nghe!