Tuyên Ngôn Nhân Quyền Và Dân Quyền

     
(Mặt trận) -Tuyên ngôn độc lậpcủa Mỹ vàTuyên ngôn nhân quyền với dân quyềncủa Pháp là hai phiên bản tuyên ngôn danh tiếng của nhân loại. Đó là văn kiện pháp luật thấm nhuần bốn tưởng hiện đại của thời đại, nêu cao cách thức bình đẳng, dân nhà và những quyền cơ phiên bản của bé người, của dân tộc. Trân trọng đa số giá trị cao quý ấy, trong 1 thời đại mới và một cuộc biện pháp mạng mới, hcm đã tiếp thu, thừa kế và hơn nữa phát triển các quý hiếm ấy nghỉ ngơi hai ngôn từ cơ bạn dạng là quyền bé người, quyền dân tộc bản địa và nguyên tắc chủ quyền nhân dân.

Bạn đang xem: Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền


chuyển động tình nguyện, nhân đạo là trọng trách chung của toàn làng hội
Tổng túng thiếu thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó chủ tịch nước Lào Pany Yathotou
họp báo hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết tw 8 khóa XI về Chiến lược bảo đảm Tổ quốc trong tình hình mới
*

KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN QUYỀN bé NGƯỜI, QUYỀN DÂN TỘC

Tuyên ngôn độc lậpcủa đất nước mỹ năm 1776 vàTuyên ngônNhân quyền và Dân quyềnnăm 1789 được ra đời từ sau cuộc chiến đấu giành tự do của 13 bang trực thuộc địa Anh sinh sống Bắc Mỹ và cuộc đại phương pháp mạng bốn sản Pháp. Trên cơ sở kế thừa những tứ tưởng tiến bộthời kỳ Khai sáng, hai bản Tuyên ngôn là nhữnglời xác minh đầy sức thuyết phục về quyền bé người, quyền dân tộc, về hình thức “chủ quyền nhân dân” vào cuộc chống chọi chống lại cơ chế phong kiến chăm chếhướng con người vươn tới những giá trị dân chủ, giá trị nhân văn cao niên về từ do, bình đẳng, chưng ái.

Các bản Tuyên ngôn xác định những quyền con người cơ bạn dạng nhất đó là quyền sống, quyền từ bỏ do, quyền bình đẳng, quyền tư hữu tài sản. Đó là “quyền từ nhiên, ko thể ủy quyền vàbất khả xâm phạm của mỗi con người”(1).

Trong bảnTuyên ngôn độc lậpnướcMỹ, tác giả Thomas Jefferson khẳng định các nước thuộc địa phải gồm quyền là tổ quốc tự vì và tự do và trường đoản cú việc xóa bỏ quyền ách thống trị của thực dân Anh, cuộc đấu tranh do nền hòa bình của những bang trực thuộc địa nghỉ ngơi Bắc Mỹ cũng nhằm mục đích tới tranh đấu cho những quyền tự nhiên của riêng mỗi nhỏ người. Với các giá trị to phệ như vậy hai bạn dạng Tuyên ngôn tấn công mốc vết son trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và giải phóng nhỏ người. Đó là bạn dạng Tuyên ngôn có đậm cực hiếm nhân văn, nhân bản, là căn cơ để thi công các bạn dạng Hiến pháp dân chủ tiến bộ của nước Pháp, quốc gia mỹ sau đó.

BảnTuyên ngôn nhân quyền và dân quyềncủa bí quyết mạng Pháp năm 1791 cũng nêu rõ: “Người ta sinh ra tự do thoải mái và đồng đẳng về quyền lợi, cùng phải luôn luôn luôn được thoải mái và bình đẳng về quyền lợi”(2).

TrongTuyên ngôn độclậpnăm 1945 của Việt Nam, từ đều dòng đầu tiên, sài gòn đã trích dẫn đông đảo câu danh tiếng nhất vào hai phiên bản Tuyên ngôn lịch sử đó với thái độ rất trân trọng: “Tất cả mọi người đều sinh ra bao gồm quyền bình đẳng. Sinh sản hóa cho họ đều quyền ko ai rất có thể xâm phạm được; trong số những quyền ấy, gồm quyền được sống, quyền tự do thoải mái và quyền mưu cầu hạnh phúc…”. Ở đây, tp hcm đãxuất phát từ số đông giá trị nhân bản cao cả, mang tính chất phổ quát lác toàn nhân loại làm cơ sở, mục tiêu cho cuộc chiến đấu của dân tộc bản địa Việt Nam. Từ đó, Người xác minh cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc việt nam cũng là nhằm thực hiện phần đa quyền chính đáng, thiêng liêng ko ai hoàn toàn có thể xâm phạm, là sự tiếp nối của lá cờ hóa giải dân tộc, giải tỏa con tín đồ mà những cuộc giải pháp mạng Pháp, bí quyết mạng Mỹ đang giương cao.

Chủ tịch sài gòn đã tất cả sự thừa kế và mở rộng, cải tiến và phát triển vượt bậc đa số giá trị của các bản Tuyên ngôn trước đó trong thời đại mới. TrongTuyên ngôn độc lậpcủa nước Mỹ, nguyên phiên bản câu “tất cả phần nhiều người” là “tất cả bọn ông” (All men). Nguyên bạn dạng của câu chính là đặt trong toàn cảnh nước Mỹ trong những năm cuối cầm kỉ XVIII khi chế độ quân lính còn tồn tại, sự biệt lập và tẩy chay chủng tộc hết sức nặng nề, gần như người lũ ông gồm quyền nhưng Tuyên ngôn đề cập cho chỉ là các người lũ ông domain authority trắng. Như vậy, các quyền cơ bạn dạng của con người, quyền vốn bao gồm ấy lại không giành cho tất cả đa số người, mà lại chỉ dành riêng cho lũ ông domain authority trắng. Còn với hồ Chí Minh, Người xác định một giải pháp rõ ràng, quyền là dành cho “tất cả hầu như người”, không rành mạch địa vị, thành phần, tôn giáo,giới tính, nhan sắc tộc. Đó là việc mở rộng giỏi đối, đem về những cực hiếm to lớn và tương xứng với sự phát triển tiến bộ của nhân loại.

Cũng từ bỏ việc xác minh đạo lý và chính nghĩa của nhân loại, hcm đã vén trần bộ mặt giả dối, thực chất tàn bạo của nhà nghĩa thực dân Pháp. TrongTuyên ngôn độc lập, người đã bao quát một cách sâu sắc tội ác của thực dân Pháp trong gần 100 năm thống trị ở non sông ta trên tất cả các mặt, đặc biệt làviệc chà đạp, tước chiếm quyền những quyền tự nhiên và thoải mái của nhỏ người, của dân tộc. Và từ đó, tín đồ khẳng định: vào thời đại mới, ko chỉ chế độ phong kiến chuyên chế mà chủ nghĩa thực dân với bản chất tàn bạo của nó cần phải xóa bỏ, để bảo đảm quyền với nhân phẩm của bé người. Khi còn chủ nghĩa thực dân, còn tình trạng dân tộc này áp bức, nô dịch dân tộc khác thì chắc hẳn rằng quyền con người ở những dân tộc nằm trong địa, dựa vào bị chà đạp, ko được ghi nhận và thực hiện.

Một điểm đáng để ý nữa là tự quyền của nhỏ người, hcm đã suy rộng lớn ra quyền dân tộc“các dân tộc bản địa trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống,quyền vui mắt và quyền tự do”(3). Từ quyền nhỏ người, fan suy rộng ra quyền dân tộc bản địa cũng là quyền trường đoản cú nhiên, linh nghiệm “là lẽ phải không một ai chối cãi được”(4).Nếu như trong bạn dạng Tuyên ngôn của nước mỹ đã đề cập đến mức quyền nhỏ người, quyền dân tộc, thì đến bạn dạng Tuyên ngôn của việt nam đã kết nối hai phạm trù pháp luật cơ bản này vào mối liên hệ biện chứng, ngặt nghèo với nhau. Dân tộc tự do là đk tiên quyết để bảo vệ quyền con tín đồ và ngược lại thực hiện quyền bé người chính là phát huy rất nhiều giá trị cao quý và ý nghĩa sâu sắc thật sự của tự do dân tộc. Quyền con người tối đa chính là được sống trong quốc gia tự do, là công dân của một nước độc lập.

Bên cạnh đó, sài gòn đã mở rộng nội hàm định nghĩa quyền dân tộc cả chiều rộng với chiều sâu, cơ mà các phiên bản Tuyên ngôn trước không đề cập đến. Lên đường từ yếu tố hoàn cảnh nước việt nam thuộc địa vừa mới giành tự do và bối cảnh lịch sử dân tộc quốc tế bấy giờ, sài gòn khẳng định: quyền dân tộc không chỉ là là quyền dân tộc bản địa tự quyết, mà còn là một quyền bình đẳng, quyền từ do, quyền thống tốt nhất và toàn diện lãnh thổ.Độc lập dân tộc đã đính bó trực tiếp với những nguyên tắc dân tộc bình đẳng cùng tự quyết, cùng với quyền sống với quyền niềm hạnh phúc của từng dân tộc. Hơn nữa, quyền độc lập, bình đẳng tại đây phải được xác lập trong mối quan hệ với tất cả các nước trên nỗ lực giới, không phân biệt to nhỏ, to gan yếu hay khác nhau về thể chế chính trị.Vì thế,Tuyên ngôn độc lậpkhông còn chỉ giành riêng cho dân tộc nước ta mà đó còn được xem là sự cổ vũ, lời xác minh thiêng liêng của toàn bộ các dân tộc trên cầm giới, nhất là các dân tộc bé dại yếu đang chịu sự cai trị của chủ nghĩa thực dân.

Từ quyền con bạn suy rộng ra quyền dân tộc, Tuyên ngôn hòa bình đã đóng góp thêm phần tạo lập và khẳng định một nền pháp luật và công lý new của thanh lịch nhân loại, hướng tới công bằng, bình đẳng, xóa khỏi ách áp bức, tách bóc lột, bất công bên trên bình diện tổ quốc và quốc tế. Công lý ấy về sau không chỉ trở thành cơ chế lập hiến của Việt Nam, của rất nhiều quốc gia khác mà trở thành điều khoản pháp lý quốc tế khi nó đã có ghi vào phối hợp quốc với các công ước thế giới liên quan tiền đến hòa bình quốc gia, về quyền độc lập dân tộc cùng quyền tự quyết.

Xem thêm: Chế Độ Nước Sông Ngòi Phân Hóa Theo Mùa Do, Chế Độ Nước Sông Ngòi Nước Ta Theo Mùa, Do

Hai phiên bản Tuyên ngôn nước Pháp, nước mỹ đề cập mang đến quyền con người, quyền dân tộc bản địa là quyền thiêng liêng, là 1 tất yếu hèn của chế tạo ra hóa. Nhưng mà là tín đồ dân của một nước nằm trong địa, sài gòn thấu hiểu thâm thúy rằng quyền thiêng liêng, vốn gồm ấy ko phải tự nhiên và thoải mái mà có được, mà đề nghị đổ máu, hy sinh, buộc phải đấu tranh với quyết trọng tâm “thà quyết tử tất cả, chứ khăng khăng không chịu đựng mất nước, cố định không chịu làm nô lệ”(5).Đứng trước những thử thách khắc nghiệt của kế hoạch sử, một dân tộc bản địa không biết đấu tranh cho độc lập, tự do thoải mái thì cũng không xứng đáng được hưởng trọn nền độc lập, từ bỏ do. BảnTuyên ngôn độc lậpcủa tp hcm đã khẳng định: “Dân ta vẫn đánh đổ các xiềng xích thực dân ngay gần 100 trong năm này để thiết kế và xây dựng nên nước việt nam độc lập…Một dân tộc bản địa đã anh dũng chống ách bầy tớ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã dũng cảm đứng về phe Đồng Minhchống phân phát xítmấy năm nay, dân tộc đó nên được trường đoản cú do! dân tộc đó buộc phải được độc lập!”(6). Dân tộc đó còn có quyết vai trung phong sắt đá “đem toàn bộ tinh thần và lực lượng, tính mạng của con người và của cải để làm tiếp quyền trường đoản cú do, tự do ấy!”(7).

Sự thành lập củaTuyên ngôn độc lậpthực sự là một trong những mốc son trong lịch sử dân tộc của dân tộc bản địa Việt Nam, cũng tương tự trong cuộc đấu giải phóng của các dân ở trong địa. Giả dụ hai phiên bản Tuyên ngôn của Pháp và Mỹ ghi lại mốc đặc biệt trong cuộc tranh đấu chống cơ chế phong kiến, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng nhỏ người; thì Tuyên ngôn độc lậpbáo hiệu 1 thời đại mới, thời đại giải phóng các dân tộc khỏi ách áp bức của nhà nghĩa thực dân trên đồ sộ toàn rứa giới; thời đại của các dân tộc bị áp bức, tách bóc lột giành lại quyền sống, quyền độc lập, trường đoản cú do.

KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN NGUYÊN TẮC VỀ CHỦ QUYỀN NHÂN DÂN

Tiếp thu những tứ tưởng hiện đại trong tác phẩmKhế mong xã hộicủaJean Jacques Rousseau,Tuyên ngôn độc lậpcủa Mỹ khẳng định chân lý: “Rằng để đảm bảo an toàn cho những nghĩa vụ và quyền lợi này, các chính lấp được lập ra trong quần chúng và đã đạt được những quyền lực quang minh chính đại trên cửa hàng sự độc nhất trí của nhân dân”(8).Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyềncủa Pháp đã chỉ ra “sự thiếu phát âm biết, hờ hững hoặc coi thường mọi quyền của nhỏ người đó là nguyên nhân độc nhất dẫn cho những tai ương của cộng đồng, cùng dẫn tới sự thối nát của các chính quyền... Mục tiêu của toàn bộ các tổ chức triển khai chính trị là bảo đảm các quyền thoải mái và tự nhiên và bất khả xâm phạm của bé người”(9). Sự cần thiết của bài toán xây dựng cơ quan ban ngành nhân dân, vận động vì phương châm cao nhất bảo đảm an toàn quyền con người, vì hạnh phúc con bạn đã được xác minh trong hai bản Tuyên ngôn lịch sử hào hùng này. Không những thế nữa “bất cứ bao giờ một thể chế cơ quan ban ngành nào kia phá vỡ lẽ những phương châm này, thì nhân dân gồm quyền biến hóa hoặc đào thải chính quyền đó cùng lập yêu cầu một cơ quan ban ngành mới, bỏ lên nền tảng số đông nguyên tắc cũng giống như tổ chức triển khai quyền hành theo nhân tiện chế thế nào cho có hiệu quả tốt nhất đối với bình yên và niềm hạnh phúc của họ”(10).

Cuộc biện pháp mạng mon Tám ở vn do chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo không chỉ có là cuộc giải pháp mạng làm trách nhiệm giải phóng dân tộc, xóa sổ xiềng xích bầy tớ của thực dân Pháp cùng của phát xít Nhật. Cuộc biện pháp mạng ấy đồng thời thực hiện nhiệm vụ lật đổ chính sách quân chủ chuyên chế trường tồn ngót sát 1.000 năm. Vn từ một nước nằm trong địa, phong kiến đang trở thành một nước độc lập, theo cơ chế Dân nhà Cộng hòa.

TrongTuyên ngôn độc lập, hồ chí minh thể hiện rất rõ ràng chủ thể của cuộc bí quyết mạng đó là nhân dân, kế quả cách mạng có được do nhân dân tạo nên sự và nhân dân là người bảo đảm an toàn thành trái đó: “Dân ta đã đánh đổ những xiềng xích thực dân ngay sát 100 năm nay để kiến thiết xây dựng nên nước vn độc lập. Dân ta lại tiến công đổ chính sách quân công ty mấy mươi vậy kỉ cơ mà lập nên cơ chế Dân chủ Cộng hoà”.Có thể nói, cho đây nguyên tắc“chủ quyền nhân dân” với ý nghĩa nhân dân là công ty nước nước ta mới, của chế độ Dân công ty Cộng hòa đã làm được Hồ Chí Minh xác minh rõ ràng. Rộng nữa, tư tưởng nhân dân mà hcm sử dụng không bó không lớn trong giai cấp, lứa tuổi nào mà lại là mọi người dân vn yêu nước, không biệt lập giới tính, địa vị, tôn giáo, giai cấp.

Chế độ Dân chủ Cộng hòa được hcm trong Tuyên ngôn là chế độ thực hành nguyên tắc“chủ quyền nhân dân” một cách triệt để và thực chất. Đó là chế độ lập ra từ thành quả đó đấu tranh của nhân dân, được kiến thiết theo ý nguyện của những tầng lớp nhân dân, nhắm tới mục tiêu cao cả“Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc” cho nhân dân.Tư tưởng này của Người kế tiếp được thể hiện rõ rệt trong Hiến pháp 1946 - bản Hiến pháp dân chủ đầu tiên của việt nam do bạn làm trưởng phòng ban soạn thảo: “Tất cả quyền hành trong nước là của toàn cục nhân dân vn không phân minh nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”. Điều 7 vào Hiến pháp ghi thừa nhận quyền chính trị của công dân: tất cả công dân vn đều bình đẳng trước pháp luật, số đông được tham gia chính quyền và công cuộc kiến quốc tùy theo kĩ năng và đức hạnh của mình. Nhân dân gồm quyền đưa ra quyết định những công việc trọng đại của khu đất nước tương tự như bãi miễn các đại biểu mình đã bầu ra.

Có thể nói, thành lập và hoạt động sau hai bạn dạng Tuyên ngôn lịch sử hào hùng của quả đât hơn một trăm năm, vào bối cảnh lịch sử mới, bảnTuyên ngôn độc lậpcủa việt nam đã kế thừa, chắt lọc cải cách và phát triển giá trị căn cốt, sở hữu tính chắc chắn và đa dạng nhất của hai bạn dạng Tuyên ngôn trước đó. Với số đông giá trị đó,Tuyên ngôn Độc lậpcủa Việt Nam không những là lời tuyên tía độc lập, khai sinh cho một Nhà nước vn Dân công ty Cộng hòa theo đuổi phương châm “Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc”, mà lại còn đóng góp quan trong cho sự nghiệp đương đầu giải phóng dân tộc, giải tỏa con bạn và vì hạnh phúc của nhỏ người.

TS. Lê Thị Hằng

Học viện thiết yếu trị non sông Hồ Chí Minh

___

(1) (7) (8) (9) Nguyễn Văn Út:9 phiên bản Tuyên ngôn nổi tiếng thế giới, Nxb. Văn hóa thông tin, H, 2006, tr. 125, 126, 285, 286.

Xem thêm: Bài Soạn Văn Bản Chiếc Lá Cuối Cùng (Chi Tiết), Soạn Bài Chiếc Lá Cuối Cùng

(2) (3) (4) (5) (6) (10) (11) hồ Chí Minh:Toàn tập, Nxb. Bao gồm trị non sông Sự thật, H, 2011, t. 4, tr. 1, 1, 1, 534, 1, 3, 3.