Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh cạnh cạnh

     

Để biết nhị tam giác có đều nhau ta có cần thiết phải biết hết gần như cạnh, góc , đỉnh khớp ứng bằng nhau hay không ? Để hiểu biết thêm chi tiết, dannguyenpiano.com.vn xin share với các bạn bài: ngôi trường hợp bởi nhau đầu tiên của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c). Với lý thuyết và những bài tập có giải mã chi tiết, hy vọng rằng đây đã là tư liệu giúp chúng ta học tập giỏi hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Trường hợp cân nhau cạnh - cạnh - cạnh của hai tam giác

Tính chất: 

Nếu tía cạnh của tam giác này bằng cha cạnh của tam giác kia thì nhị tam giác đó bằng nhau.

Bạn đang xem: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh cạnh cạnh

Nếu ΔABC cùng ΔA’B’C’ có:

AB = A’B’

AC = A’C’

BC = B’C’

=> ΔABC = ΔA’B’C’

*


Câu 16: Trang 114 - Sgk toán 7 tập 1

Vẽ tam giác biết độ nhiều năm mỗi cạnh là 3cm. Tiếp nối đo góc của mỗi tam giác.


Câu 17: Trang 114 - Sgk toán 7 tập 1

Trên mỗi hình 68, 69, 70 có các tam giác nào cân nhau ? vị sao ?

*


Câu 18: Trang 114 - Sgk toán 7 tập 1

Xét bài toán: “ΔAMB với ΔANB tất cả MA = MB, mãng cầu = NB (hình 71). Minh chứng rằng (widehatAMN=widehatBMN)."

1) Hãy ghi trả thiết và kết luận của bài toán

2) Hãy thu xếp bốn câu tiếp sau đây một cách hợp lí để giải bài toán

a) cho nên Δ MNA = ΔBMN (c.c.c)

b) MN: cạnh chung

MA = MB (giả thiết)

NA = NB (giả thiết)

c) Suy ra (widehatAMN=widehatBMN)(2 góc tương ứng) 

d)(Delta)AMB và (Delta)ANB có:

*


Câu 19: Trang 114 - Sgk toán 7 tập 1

Cho hình 72, chứng tỏ rằng

a) ΔADE = ΔBDE

b) góc DAE = góc DBE

*


Câu 20: Trang 115 - Sgk toán 7 tập 1

Cho góc xOy (hình 73). Vẽ cung tròn trung khu O cung này giảm Ox, Oy theo trang bị tự sinh sống A, B (1) vẽ các cung tròn vai trung phong A và chổ chính giữa B gồm cùng chào bán kính làm thế nào để cho chúng cắt nhau tại điểm C bên trong góc xOy (2), (3) Nối O với C. (4) chứng tỏ rằng OC là tia phân giác của góc xOy.

Xem thêm: Công Cụ Kiểm Soát Điều Khiển Truy Cập Vào Csdl, Những Nhiệm Vụ Nào Dưới Đây Không

Chú ý: vấn đề trên mang đến ta bí quyết dùng thước cùng compa nhằm vẽ tia phân giác của mỗi góc.

*


Câu 21: Trang 115 - Sgk toán 7 tập 1

Cho tam giác ABC. Sử dụng thước với compa vẽ những tia phân giác của các góc A, B, C.

Xem thêm: Khái Niệm Lực Lượng Sản Xuất, Lực Lượng Sản Xuất Và Quan Hệ Sản Xuất


Câu 22: Trang 115 - Sgk toán 7 tập 1

Cho góc xOy và tia Am (h.74a)

Vẽ cung trong trái tim O nửa đường kính r, Cung tròn này giảm Ox,Oy theo đồ vật tự sinh hoạt B,C

Vẽ cung tròn trung ương A nửa đường kính R, cung này cắt kia Am nghỉ ngơi D(h.74b).

Vẽ cung tròn trung tâm D có nửa đường kính bằng BC, cung tròn này cắt cung tròn tam A bán kính r sinh sống E(h. 74c). 

Chứng minh rằng (widehatDAE=widehatxOy.)

*

*


Câu 23: Trang 115 - Sgk toán 7 tập 1 

Cho đoạn thẳng AB lâu năm 4cm Vẽ con đường tròn chổ chính giữa A bán kính 2cm và đường tròn trung tâm B nửa đường kính 3cm, chúng giảm nhau sinh hoạt C và D, chứng tỏ rằng AB là tia phân giác của góc CAD