TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 10 BÀI 16

     

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 10 bài 16 (có đáp án): Thời Bắc nằm trong và các cuộc chiến đấu giành tự do dân tộc (tiếp theo) (phần 3)

Câu 18.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 16

Để xây đắp và củng cố cơ quan ban ngành tự nhà vừa giành được, bọn họ Khúc đang

A.Xây dựng khối hệ thống thành lũy kiên cố

B.Chế ra nhiều loại vũ khí mới, lợi hại

C.Cải biện pháp trên những mặt, giảm nhẹ sự đóng góp của nhân chúng

D.Liên kết với Champa và các nước bóng giềng khác

Hiển thị đáp án

Câu 19. Sự nghiệp giành quyền trường đoản cú chủ của họ Khúc có chân thành và ý nghĩa lịch sử

A.Khôi phục lại sự nghiệp của vua Hùng, vua Thục

B.Đem lại độc lập, tự do cho dân tộc

C.Đặt nền móng mang lại cuộc đấu tranh giành hòa bình của nhân dân ta giành thành công hoàn toàn vào thời điểm năm 938

D.Tạo đk đưa tổ quốc vươn lên, cải tiến và phát triển thành tổ quốc hùng mạnh

Hiển thị đáp án

Câu 20. Quân phái nam Hán đang lợi dụng thời cơ nào để xâm lược vn lần lắp thêm hai

A.Dương Đình Nghệ - bạn đứng đấu cơ quan ban ngành tự công ty bị giết thịt hại

B.Kiều Công Tiễn cho người sang ước cứu bên Nam Hán giúp chống lại Ngô Quyền

C.Khúc thừa Dụ qua đời

D.Ngô Quyền đem quân tấn công Kiều Công Tiễn

Hiển thị đáp án

Câu 22. Kế tấn công giặc của Ngô Quyền gồm điểm gì nổi bật?

A.Dùng kế đóng cọc trên sông Bạch Đằng

B.Bố trí trận địa mai phục để vượt mặt kẻ thù

C.Dùng kế đóng cọc trên khúc sông hiểm yếu cho quân mai phục cùng nhử địch vào trận địa kho bãi cọc rồi vượt qua chúng

D.Mở trận đánh đưa ra quyết định đánh bại quân địch, rồi giảng hòa, mở đường cho cái đó rút về nước

Hiển thị đáp án

Câu 23.

Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Bài Tôi Đi Học, Tóm Tắt Bài Tôi Đi Học Bằng Sơ Đồ Tư Duy

Ý nghĩa lịch sử của chiến thằng Bạch Đằng năm 938 là gì?

A.Buộc quân nam giới Hán đề xuất từ bỏ mộng thôn tính nước ta

B.Nâng cao vị gắng của nước ta trong kv

C.Mở ra thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc

D.Để lại bài học kinh nghiệm về khoan thư mức độ dân trong kế sách giữ lại nước

Hiển thị đáp án

Câu 24. Hãy kết nối thông tin làm việc cột bên trái với cột bên phải làm sao để cho phù hợp

1. Lý Bí

2. Triệu quang đãng Phục

3. Khúc quá Dụ

4. Ngô Quyền

a)Lãnh đạo quần chúng. # ta vượt qua cuộc xâm lăng của quân nam Hán lần trang bị nhất

b)Lãnh đạo nhân dân ta vượt qua cuộc xâm lược của quân nam Hán lần sản phẩm công nghệ hai, mở thời đại chủ quyền tự chủ dài lâu của dân tộc

c)Lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa chống chế độ cai trị, bóc tách lột ở trong nhà Lương, lật đổ cơ quan ban ngành đô hộ, lên ngôi vua, đặt quốc hiệu Vạn Xuân

d)Tổ chức cuộc kháng chiến chống quân Lương ở đầm Dạ Trạch (Hưng Yên) được tôn làm cho Dạ Trạch Vương

A.1 – c, 2 – d, 3 – a, 4 – b.

B.1 – b, 2 – d, 3 – c, 4 – a.

C.1 – a, 2 – d, 3 – b, 4 – c.

Xem thêm: Lịch Sử Lớp 7 Bài 22

D.1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – d.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 25. Hãy điền từ phù hợp vào vị trí trống để hoàn thiện đoạn bốn liệu sau: “…………có thể đem quân new họp……mà đánh tan được trăm vạn quân của lưu Hoằng Tháo, mở nước, xưng vương, làm cho….không dám thanh lịch lại lần nữa.”

A.Tiền Ngô vương …….. Của nước Việt ta ……… người phương Bắc

B.Ngô Quyền ………của mình………quân Hán

C.Quân giặc …………chưa được bao lâu……..quân ta

D.Dương Đình Nghệ ………của nước ta………người Trung Quốc

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


❮ bài trướcBài sau ❯
*

giáo dục đào tạo cấp 1, 2
giáo dục đào tạo cấp 3