Trắc nghiệm gdcd 12

     

dannguyenpiano.com.vn xin mang đến bạn hiểu tuyển tập 1000 câu hỏi trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 lựa chọn lọc, có đáp án cùng với các câu hỏi được soạn theo bài bác học đầy đủ các nấc độ: dìm biết, thông hiểu, vận dụng, áp dụng cao giúp cho bạn ôn thi THPT nước nhà môn GDCD đạt tác dụng cao.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm gdcd 12

*

Mục lục câu hỏi trắc nghiệm GDCD 12

(mới) Bộ câu hỏi trắc nghiệm GDCD lớp 12 ôn thi THPT nước nhà năm 2021

Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 12 bài 1 (có đáp án)

Câu 1. lao lý là phép tắc xử sự chung, được áp dụng với tất cả mọi bạn là thể hiện đặc thù nào sau đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính phổ cập.

C. Tính rộng lớn rãi.

D. Tính nhân văn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 2. luật pháp do đơn vị nước ban hành và đảm bảo thực hiện

A. Bằng quyền lực Nhà nước.

B. Bằng chủ trương của phòng nước.

C. Bằng chính sách của bên nước.

D. Bằng uy tín ở trong nhà nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 3. pháp luật không nguyên lý về những việc nào sau đây ?

A. Phải làm B. Được làm.

C. Bắt buộc làm D. Ko được làm.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 4. trong số những đặc trưng của luật pháp thể hiện tại ở

A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

B. Tính hiện nay đại.

C. Tính cơ bản.

D. Tính truyền thống.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 5. lao lý mang thực chất xã hội bởi vì pháp luật

A. Xuất phát điểm từ thực tiễn cuộc sống xã hội.

B. Bởi Nhà nước ban hành.

C. Luôn tồn trên trong phần lớn xã hội.

D. Làm phản ánh công dụng của ách thống trị cầm quyền.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 6. Để quản lí lí xã hội, nhà nước cần áp dụng phương tiện quan trọng nhất nào dưới đây?

A. Lao lý B. Giáo dục.

C. Thuyết phục D. Tuyên truyền.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 7. quy định quy định về những vấn đề được làm, câu hỏi phải làm cho và những việc nào dưới đây?

A. Không được gia công B. Tránh việc làm.

C. Cần làm D. đã làm.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 8. lao lý có tính quy phạm phổ biến, vì lao lý được áp dụng

A. Trong mọi nghành nghề dịch vụ của đời sống xã hội.

B. Vào một số nghành quan trọng.

C. đối với người vi phạm

D. So với người cấp dưỡng kinh doanh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 9. câu chữ của tất cả các văn bản pháp nguyên tắc đều đề xuất phù hợp, không được trái cùng với Hiến pháp là thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật?

A. Tính xác định ngặt nghèo về mặt hình thức.

B. Tính quy phạm phổ biến.

C. Tính cân xứng về khía cạnh nôi dung.

D. Tính bắt buộc chung.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 10. các quy bất hợp pháp luật vì Nhà nước phát hành phù hòa hợp với lợi ích của ách thống trị cầm quyền là thể hiện bản chất nào sau đây của phâp luật?

A. Bản chất xã hội.

B. Thực chất giai cấp.

C. Bản chất nhân dân.

D. Thực chất dân tộc.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 11. lao lý có tính quyền lực, đề nghị chung, nghĩa là quy định phải đối với

A. Mọi bạn từ 18 tuổi trở lên.

B. Mọi cá thể tổ chức.

C. Mọi đối tượng người dùng cần thiết.

D. Phần đông cán bộ, công chức.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 12. luật pháp phản ánh mọi nhu cầu, lợi ích của giai cấp, tầng lớp không giống nhau trong làng mạc hội là thể hiện bản chất nào sau đây của pháp luật?

A. Thực chất xã hội.

B. Bản chất giai cấp.

C. Thực chất nhân dân.

D. Thực chất hiện đại.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 13. Quy định trong số văn phiên bản diễn đạt chủ yếu xác, một nghĩa nhằm mọi fan đều gọi đúng cùng thực hiện đúng là thể hiện đặc thù nào tiếp sau đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính xác định nghiêm ngặt về phương diện hình thức.

C. Tính nghiêm ngặt và dễ dàng khi sử dụng.

D. Tính quần chúng nhân dân.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 14. hệ thống quy tắc xử xự chung vận dụng cho đầy đủ cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ xóm hội được hotline là

A. Cơ chế B. Pháp luật.

C. Chủ trương D. Văn bản.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 15. quy định mang thực chất giai cấp, vì pháp luật do

A. Quần chúng ban hành.

B. Nhà nước ban hành.

C. Thiết yếu quyền các cấp ban hành.

D. Những đoàn thể quần bọn chúng ban hành.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 12 bài xích 2 (có đáp án)

Câu 1. Thực hiện điều khoản là vượt trình hoạt động có mục đích tạo cho những nguyên lý của pháp luật

A. Bước vào cuộc sống.

B. Gắn bó với thực tiễn.

C. Quen thuộc trong cuộc sống.

D. Có vị trí trong thực tiễn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 2. Thực hiện quy định là hành vi

A. Mĩ ý của cá nhân, tổ chức.

B. Thích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

C. Từ nguyện của hồ hết người.

D. Dân chủ trong xóm hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 3. Dấu hiệu nào dưới đây không phải là dấu hiệu vi phạm pháp luật ?

A. Không mê say hợp.

B. Lỗi.

C. Trái pháp luật.

D. Do bạn có năng lực trách nhiệm pháp luật thực hiện.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 4. vi phạm luật hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm những quy tắc nào dưới đây ?

A. Thống trị nhà nước.

B. An toàn lao động.

C. Ký kết hợp đồng.

D. Công vụ đơn vị nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 5. tất cả mấy hình thức thực hiện quy định ?

A. Tứ hình thức.

B. Cha hình thức.

C. Nhì hình thức.

D. Một hình thức.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 6. gồm mấy nhiều loại vi phạm pháp luật ?

A. Tứ loại.B. Năm loại.

C. Sáu loại.D. Nhị loại.

Xem thêm: Rosa And Luis Are Happy To Be ________ For Their Golden Anniversary

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 7. phạm luật dân sự là hành vi vi bất hợp pháp luật, xâm phạm cho tới

A. Những quan hệ gia sản và tình dục nhân thân.

B. Các quan hệ kinh tế và quan hệ giới tính lao động.

C. Các quy tắc cai quản nhà nước.

D. Chơ vơ tự, bình an xã hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 8. vi phạm dân sự là hành vi vi phi pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản, sẽ là quan hệ

A. Sở hữu, phù hợp đồng.

B. Hành chính, mệnh lệnh.

C. Sản xuất, gớm doanh.

D. Biệt lập tự, an toàn xã hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 9. Người buộc phải chịu hình phát từ là đề nghị chịu trách nhiệm

A. Hình sự.B. Hành chính.

C. Kỷ luật.D. Dân sự.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 10. hành vi xâm phạm tới quan hệ gia tài và quan hệ giới tính nhân thân là

A. Phạm luật hành chính.

B. Vi phạm luật dân sự.

C. Phạm luật kinh tế.

D. Phạm luật quyền tác giả.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 11. bạn phải chịu trách nhiệm hình sự bao gồm thẻ chịu

A. Hình phạt tù.B. Phê bình.

C. Hạ bậc lương.D. Kiểm điểm.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 12. Người có hành vi phạm luật trật tự bình an giao thông phải chịu trách nhiệm

A. Hành chính.B. Kỉ luật.

C. Bồi thường.D. Dân sự.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 13. Hành vi nguy khốn cho buôn bản hội, bị coi là tội phạm được lao lý trong Bộ luật pháp Hình sự là hành động vi phạm

A. Hình sự.

B. Hành chính.

C. Qui tắc quản ngại lí xóm hội.

D. Bình yên xã hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 14. Vi phạm pháp luật là hành vi không tồn tại dấu hiệu nào sau đây ?

A. Tự tiện.

B. Trái pháp luật.

C. Gồm lỗi.

D. Do tín đồ có năng lượng trách nhiệm pháp lí thực hiện.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 15. hành vi vi bất hợp pháp luật, xâm phạm tới những quan hệ lao động, quan hệ giới tính công vụ bên nước là

A. Phạm luật kỷ luật.

B. Vi phạm luật hành chính.

C. Vi phạm luật nội quy cơ quan.

D. Vi phạm luật dân sự.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 12 bài xích 3 (có đáp án)

Câu 1. gần như công dân phần đông được tận hưởng quyền cùng phải tiến hành nghĩa vụ theo cách thức của luật pháp là biểu thị công dân đồng đẳng về

A. Quyền cùng nghĩa vụ.

B. Quyền với trách nhiệm.

C. Nhiệm vụ và trách nhiệm.

D. Trách nhiệm và pháp lý.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 2. bất kỳ công dân như thế nào vi phi pháp luật đều buộc phải bị xử lý theo chế độ của lao lý là biểu thị bình đẳng về

A. Trách nhiệm pháp lý.

B. Quyền và nghĩa vụ.

C. Tiến hành pháp luật.

D. Nhiệm vụ trước Tòa án.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 3. Quyền và nhiệm vụ công dân không biến thành phân biệt vì chưng dân tộc, nam nữ và địa vị xã hội là biểu thị quyền bình đẳng nào dưới đây của công dân ?

A. Bình đẳng quyền với nghĩa vụ.

B. đồng đẳng về thành phần thôn hội.

C. Bình đẳng tôn giáo.

D. đồng đẳng dân tộc.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 4. đông đảo công dân khi bao gồm đủ điều kiện theo nguyên tắc của pháp luật đều phải sở hữu quyền kinh doanh là biểu hiện công dân bình đẳng

A. Về quyền và nghĩa vụ.

B. Vào sản xuất.

C. Trong khiếp tế.

D. Về điều kiện kinh doanh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 5. câu chữ nào tiếp sau đây không nói đến công dân đồng đẳng về quyền và nghĩa vụ ?

A. Công dân đồng đẳng về nghĩa vụ đảm bảo Tổ quốc.

B. Công dân bình đẳng về nhiệm vụ đóng góp vào quỹ tự thiện.

C. Công dân bình đẳng về nghĩa vụ đóng thuế.

D. Công dân đồng đẳng về quyền thai cử.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 6. một trong những những biểu thị của đồng đẳng về quyền với nghĩa vụ

A. Ai ai cũng có quyền và nghĩa vụ như nhau.

B. Quyền công dân không bóc rời nhiệm vụ công dân.

C. Quyền và nghĩa vụ công dân là 1 thể thống nhất.

D. đều người đều phải có quyền ưu tiên như nhau.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 7. Trách nhiệm pháp luật được áp dụng nhằm mục tiêu mục đích

A. Thẳng tay trừng trị nguời vi bất hợp pháp luật.

B. Buộc bạn vi phạm pháp luật kết thúc hành vi vi phạm pháp luật.

C. Cảnh cáo những người dân khác nhằm họ ko vi phạm pháp luật.

D. Tiến hành quyền công dân trong thôn hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 8. ngẫu nhiên công dân như thế nào vi bất hợp pháp luật phần nhiều phải phụ trách về hành động vi phạm của bản thân mình và đề xuất bị cách xử lý theo công cụ của pháp luật là bình đẳng về

A. Trọng trách pháp lý.

B. Quyền với nghĩa vụ.

C. Nghĩa vụ và trách nhiệm.

D. Nhiệm vụ và thiết yếu trị.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 9. Công dân đồng đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là mọi công dân

A. đều có quyền như nhau.

B. đều phải có nghĩa vụ như nhau.

C. đều sở hữu quyền và nghĩa vụ giống nhau.

D. đều đồng đẳng về quyền và làm nghĩa vụ theo mức sử dụng của pháp luật.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 10. bất kỳ công dân nào, ví như đủ những điều kiện theo giải pháp của pháp luật đều phải có quyền học tập tập, lao động, gớm doanh. Điều này thể hiện

A. Công dân đồng đẳng về nghĩa vụ.

B. Công dân bình đẳng về quyền.

C. Công dân bình đẳng về trách nhiệm.

D. Công dân đồng đẳng về phương diện xã hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 11. Ngoài bài toán bình đẳng về tận hưởng quyền, công dân còn bình đẳng trong thực hiện

A. Nghĩa vụ.B. Trách nhiệm.

C. Các bước chung.D. Nhu cầu riêng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 12. Sau khi tốt nghiệp Trung học tập phổ thông, A vào Đại học, còn B thì làm công nhân nhà máy, tuy thế cả hai vẫn thông thường với nhau. Vậy kia là đồng đẳng nào sau đây ?

A. đồng đẳng về quyền cùng nghĩa vụ.

B. Bình đẳng về triển khai nghĩa vụ công dân.

C. đồng đẳng về trách nhiệm so với đất nước.

Xem thêm: Tơ Được Sản Xuất Từ Xenlulozơ Là ? Tơ Được Sản Xuất Từ Xenlulozơ Là

D. đồng đẳng về trọng trách với xã hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


❮ bài bác trướcBài sau ❯
*

giáo dục và đào tạo cấp 1, 2
giáo dục cấp 3