TỔNG HỢP KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 9

     

Để giúp các bạn học sinh tiện lợi tổng hợp kỹ năng và kiến thức tiếng Anh và đạt công dụng cao trong học tập tập. Bởi thế, lúc này anh văn công ty lớn sẽ tổng hợp kiến thức ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 9 để hỗ trợ chúng ta học sinh trong học tập tập. Hy vọng nội dung bài viết này thực sự hữu ích đối với các bạn.

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức tiếng anh lớp 9


Tóm tắt Ngữ pháp tiếng Anh lớp 9

1. Thì hiện tại đơn (Simple present)

Thì hiện tại đơn (Simple Present Tense) là 1 thì trong tiếng Anh hiện tại đại. Thì này mô tả một hành động chung chung, tổng quát lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hoặc một hành động diễn ra trong thời hạn hiện tại.

Thể

Động tự “to be”

Động từ bỏ “thường”

Khẳng định

S + am/is/are + OLưu ý:

I + amHe, She, It + isWe, You, They + are

Ex: I am a student.

S + V(e/es) + O

Lưu ý:

I, We, You, They + V-infHe, She, It + V (s/es)

Ex: He often plays badminton.

Phủ định

S + am/is/are + NOT + OLưu ý:

is not = isn’tare not = aren’t

Ex: I am not a student.

S + do/does + NOT + V-inf + OLưu ý:

do not = don’tdoes not = doesn’t

Ex: He doesn’t often go shopping.

Nghi vấn

Yes – No question

Am/Is/Are (NOT) + S + O?A: Yes, S + am/are/ is.No, S + am not/aren’t/isn’t.Ex: Are you a student?Yes, I am/No, I am not.

Wh- questions

Wh + am/is/are (NOT) + S + O?Ex: Where are you from? (Bạn tới từ đâu?)

Yes – No question 

Do/Does (NOT) + S + V-inf + O?A: Yes, S + do/does.No, S + don’t/doesn’t.Ex: Does he play chess?Yes, he does/No, he doesn’t.

Wh- questions (Câu hỏi tất cả từ nhằm hỏi)

Wh + do/ does (NOT) + S + V(nguyên thể) + O?Ex: Where do you come from? (Bạn tới từ đâu?)

Dấu hiệu thừa nhận biết

Trong câu có các từ sau: always, usually, every time, often, sometimes, generally, seldom, (a fact, habit, or repeated action), as a rule, every day (every other day), once (a month), once in a while,…

2. Thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous)

Thì lúc này tiếp diễn dùng để diễn tả những vụ việc xảy ra ngay lúc nói xuất xắc xung quanh thời khắc nói, và hành động chưa dứt (còn thường xuyên diễn ra).

Công thứcVí dụ
Khẳng địnhS + am/is/are + V-ing + OI am playing footballwith my friends.
Phủ địnhS + am/is/are + NOT + V-ing + OI am not listening lớn musicat the moment.
Nghi vấnAm/Is/Are + S + V-ing + O ?Are you doing your report?
Dấu hiệu dấn biếtTrong câu gồm trạng từ chỉ thời gian: now, right now, at the moment, at present, at + giờ nắm thể,…Trong câu có động từ bỏ như Look!, Listen!, Keep silent!,…

Bên cạnh cách thành lập và hoạt động câu và dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn, phương pháp dùng của một số loại thì này cũng quan trọng đặc biệt không kém. Nắm vững cách dùng làm sử dụng mang lại đúng văn cảnh cả lúc nói với khi viết.

Cách dùngVí dụ
Diễn đạt một hành vi đang xẩy ra tại thời gian nói.I am eating my lunch right now. (Bây tiếng tôi đang ăn uống trưa)We are studying Maths now. (Bây giờ cửa hàng chúng tôi đang học tập toán)
Diễn tả một hành động hoặcsự việc nói tầm thường đang ra mắt nhưng không tuyệt nhất thiết buộc phải thực sự ra mắt ngay lúc nói.I’m quite busy these days. I’m doing my assignment.(Dạo này tôi hơi là bận. Tôi đang làm cho luận án)I am looking for a job. (Tôi đã tìm kiếm một công việc.)
Hành động liên tiếp lặp đi lặp lại gây bực mình hay nặng nề chịu cho tất cả những người nói.Cách cần sử dụng này được sử dụng với trạng tự “always, continually”He is always losing his keys (Anh ấy cứ hay tấn công mất chìa khóa)He is always coming late. (Anh ta toàn mang lại muộn.)
Diễn đạt một hành động sắp xảy ra sau đây gần. Thường biểu đạt một planer đã lên lịch sẵnI am flying to London tomorrow. (Tôi sẽ cất cánh sang Luân Đôn sáng sủa ngày mai)I bought the ticket yesterday. I am flying to thủ đô new york tomorrow (Tôi đã download vé trang bị bay)

3. Thì hiện nay tại xong (Present perfect)

Thì hiện tại tại hoàn thành (Present perfect) sử dụng để biểu đạt hành động, vấn đề đã chấm dứt tới lúc này mà ko bàn về thời gian của nó.

Công thứcVí dụ
Khẳng địnhS + HAS/HAVE + V-ED/V3 + O

He/She/It + hasI/We/You/They + have
She has listened to music for 2 hours.
Phủ định

S + HAS/HAVE + NOT + V-ED/V3 + Ohas/have not = hasn’t/haven’t

We haven’t prepared dinner.
Nghi vấnHAS/HAVE + S + V-ED/V3 + O?Has she arrived in Shanghai yet?
Trả lời:Yes, S + HAS/HAVENo, S+ HASN’T/HAVEN’TNo, she hasn’t.
Dấu hiệu dìm biếtCâu sử dụng thì hiện nay tại ngừng thường có những từ sau: already, not…yet, just, ever,never, since, for, recenthy, before…

Cách cần sử dụng thì lúc này hoàn thành:

Nói về một hành động xảy ra trong thừa khứ, kéo dãn dài đến hiện nay tại, rất có thể xảy ra trong tương lai. Ex: John have worked for this company since 2005.Nói về hành động xảy ra trong thừa khứ cơ mà không khẳng định được thời gian, và triệu tập vào kết quả. Ex: I have met him several timesMiêu tả sự kiện lưu niệm trong đời. Ex: This is the worst time have been throughKinh nghiệm tính đến thời điểm hiện tại. Ex: Have you ever been to Japan?

4. Thì quá khứ đối kháng (Simple past)Thì quá khứ đối kháng (Simple Past tuyệt Past Simple) dùng để biểu đạt hành động, sự việc đã xong xuôi trong quá khứ.

Động từ to lớn beĐộng từ bỏ thường 
Khẳng địnhS + WAS/WERE + O

I/He/She/It + wasWe/You/They + were + O

Ex: I was at my friend’s house yesterday

S + V-ED/V2 + O Ex: She cut her hair.

Phủ định

S + WAS/WERE + NOT + Owas/were not = wasn’t/weren’tEx: He wasn’t here yesterday.

S + DID + NOT + V-INF + O

Ex: They didn’t have Math last week.

Nghi vấnWAS/WERE + S + O?

Ex: Was she sick?

DID + S + V-INF + O?Ex: Did you finish your homework?

Trả lời:YES, S + WAS/WERENO, S + WASN’T/WEREN’TEx: No, she wasn’t.Trả lời:YES, S + DIDNO, S + DIDN’TEx: Yes, I did.
Dấu hiệu thừa nhận biếtTrong câu thường xuất hiện các từ: yesterday, ago, last night/ last month/ last week/last year, ago (cách đây), when,…

Cách cần sử dụng thì quá khứ đơn:

Dùng thì thừa khứ đối kháng khi nói về một hành vi đã xẩy ra và xong xuôi trong quá khứ. Ex: I went to a concert last week.Diễn tả hành động xảy ra liên tục trong thừa khứ. Ex: She got out of the house. She got in her car and closed the door. Then, she drove away.Diễn tả một kinh nghiệm trong quá khứ. Ex: I used to play football with my dad when I was young

5. Thì thừa khứ tiếp nối (Past continuous)Thì vượt khứ tiếp diễn (Past Continnuous) miêu tả sự việc, hành động, xẩy ra tại thời điểm nói trong quá khứ.

Công thứcVí dụ
Khẳng định

S + WAS/WERE + V-ING + O

I/He/She/It + wasWe/You/They + were
She was watching TV at 7p.m. Last night.
Phủ định

S + WAS/WERE + NOT + V-ING + Owas/were not = wasn’t/weren’t

I wasn’t paying attentionto the lecture in the classroom yesterday.
Nghi vấnWAS/WERE + S + V-ING + O?Were you listening while I was talking?
Trả lời:Yes, S + was/wereNo, S + wasn’t/weren’tYes, I was.
Dấu hiệu dấn biếtKhi câu tất cả “when” nói đến một hành vi đang xẩy ra thì có một hành động khác chen ngang vào.Trong câu có trạng từ thời gian trong thừa khứ với thời điểm xác định:– At + thời gian quá khứ (at 5 o’clock last night,…)– At this time + thời hạn quá khứ. (at this time one week ago, …)– In + năm trong thừa khứ (in 2010, in 2015)– In the past

Cách cần sử dụng quá khứ tiếp diễn:

Diễn đạt hành động đang xảy ra tại 1 thời điểm trong quá khứ. Ex: When my sister got there, he was waiting for herDiễn đạt hai hành vi xảy ra bên cạnh đó trong vượt khứ.Ex: While I was taking a bath, she was using the computerHành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào. Ex: I was listening to the news when she phonedHành hễ lặp đi tái diễn trong thừa khứ và làm phiền đến người khác. Ex: When he worked here, he was always making noiseCó trạng từ thời gian trong quá khứ với thời gian xác định. Ex: At this time last year, they ­­­­­­­­­­­­were building this house.

6. Thì vượt khứ xong (Past perfect)

Thì vượt khứ ngừng (Past Perfect) dùng để diễn tả một hành vi xảy ra trước một hành vi khác trong vượt khứ. Hành vi xảy ra trước sử dụng quá khứ trả thành, hành động xảy ra sau cần sử dụng quá khứ đơn.

Công thứcVí dụ
Khẳng địnhS + HAD + V-ED/V3 + OShe had had dinner before we came
Phủ định

S + HAD + NOT + V-ED/V3 + Ohad not = hadn’t

hadn’t prepared dinner by the time my dad came home
Nghi vấnHAD + S + V-ED/V3 + O?Had she left when we went to lớn bed?
Trả lời:

Yes, S + HADNo, S + HADN’T
No, she hadn’t.
Cách dùngDiễn tả một hành vi đã xảy ra,hoàn thành trước một hành động kháctrong thừa khứ.I had gone to school before Nhung came.
Diễn tả một hành vi đã xảy ra vàkéo lâu năm tới một thời điểm một mực trong vượt khứ.We had had that xe đạp for ten years before it broke down.
Một hành động xảy ra trước 1 thời điểm một mực trong quá khứ.

Xem thêm: So Sánh Bản Chất Dòng Điện, Trong Kim Loại Trong Chất Điện Phân Và Chất Khí

Phuong had tralleved to Korean before 2018
Dấu hiệu dấn biếtTrong câu hay có những từ sau: after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for….

7. Tương lai đối kháng (Simple future)

Thì tương lai đối kháng (Simple Future) được dùng để miêu tả hành cồn mà không có quyết định hay planer gì trước lúc nói. Hành động này là hành vi tự phát tức thì tại thời gian nói.

Công thứcVí dụ
Khẳng địnhS + WILL + V-INF + OI will grab a taxi.
Phủ định

S + WILL + NOT + V-INF + O*will not = won’t

She won’t tell you the truth.
Nghi vấnWILL + S + V-INF + O?Will you come here tomorrow?
Trả lời:

Yes, S + WILLNo, S + WON’T
Yes, I will.
Cách dùngDiễn tả dự định nhất thời xảy ra ngay tại lúc nói.Are you going lớn the Cinema? I will go with you.
Nói về một dự đoán không có căn cứ. I think he will come to the party.
Khi muốn yêu cầu, đề nghị.Will you please bring me a cellphone?
Dấu hiệu thừa nhận biếtTrong câu tương lai 1-1 thường mở ra những trạng trường đoản cú sau: tomorrow, next day, next week, next month, next year, in + thời gian…

8. Thì hiện tại Tại xong xuôi Tiếp Diễn (Present perfect continuous):

Thì hiện tại tại ngừng tiếp diễn (Present Perfect Continuous) dùng để biểu đạt sự việc trong quá khứ, đang tiếp tục ở lúc này và có chức năng tiếp tục trong tương lai.

Công thứcVí dụ
Khẳng định

S + HAS/HAVE + BEEN + V-ING + O

He/She/It + hasI/We/You/They + have
She has been waiting here for 3 hours.
Phủ định

S + HAS/HAVE + NOT + BEEN + V-ING + O*has/have not = hasn’t/haven’t

I haven’t been studying German for 3 years.
Nghi vấnHAS/HAVE + S + BEEN + V-ING + O? Has she been working for that company for 4 years?
Trả lời:

Yes, S + HAS/HAVENo, S + HASN’T/HAVEN’T
Yes, she has.
Cách dùngDùng để nói về hành vi xảy ratrong vượt khứ diễn ra liên tục, tiếp tục kéo dãn đến bây giờ và có khả năngxảy ra trong tương lai, nhấn mạnh tính liên tục. I have been working for 3 hours.
Dùng để mô tả hành động diễn ra trong quá khứ nhưng công dụng của nó vẫn còn ở hiện tại tại.I am very tired now because I have been working hard for 10 hours.
Dấu hiệu dìm biếtTrong câu có những từ: all day, all week, since, for, in the past week, for a long time, recently, lately, and so far, up until now, almost every day this week, in recent years,…

9. Thì tương lai chấm dứt (Future perfect)

Thì tương lai xong xuôi (Future Perfect) cần sử dụng để mô tả một sự việc, một hành vi sẽ chấm dứt tới 1 thời điểm ví dụ trong tương lai.

Công thứcVí dụ
Khẳng địnhS + WILL + HAVE + V-ED/V3 + Owill have finished my homework before 6 p.m. This evening
Phủ định

S + WILL+ NOT + HAVE + V-ED/V3 + O*will not = won’t

won’t have come home after 9 p.m. Tonight
Nghi vấnWILL+ S + HAVE + V-ED/V3 + O?Will you have graduated by 2021?
Trả lời:

Yes, S + WILLNo, S + WON’T
Yes, I will
Cách dùngDùng để nói đến một hành động xong trước một thời điểm xác địnhtrong tương lai.will have finished my job before 7 o’clock this evening.
Dùng để nói đến một hành động chấm dứt trước một hành vi kháctrong tương lai.I will have done the exercise before the teacher comes tomorrow.
Dấu hiệu thừa nhận biếtBefore + thời gian tương laiBy the end of + thời hạn trong tương laiBy + thời hạn tương laiBy the time

10. Tương lai tiếp nối (Future continuos)

Thì tương lai tiếp nối (Future Continuous) nói về một hành vi đang diễn ra tại 1 thời điểm xác định trong tương lai

Công thứcVí dụ
Khẳng địnhS + WILL + BE + V-ING + OShe will be staying at homeat nine tomorrow
Phủ định

S + WILL + NOT + + BE + V-ING + O*will not = won’t

I won’t be studying at 8 o’clock tomorrow.
Nghi vấnWILL + S + BE + V-ING + O?Will she be cleaning the houseat 9 p.m. Next Tuesday?
Trả lời:Yes, S + WILLNo, S + WON’TYes, she will.
Dấu hiệu dấn biếtNhững cụm từ: next year, next week, next time, in the future, và soon,… thường lộ diện trong câu sau này tiếp diễn

Cách dùng thì tương lai tiếp diễn:

Dùng nói về một hành động đang xảy ra sau đây thì có hành động khác chen vào. Ex: When you come tomorrow, they will be playing football.Dùng để nói về một hành vi xảy ra trong tương lai tại thời khắc xác định.Ex: At 10 o’clock tomorrow, my friends và I will be going to the museum.Hành động xảy ra trong chiến lược hoặc trong thời hạn biểu.Ex: The birthday party will be starting at 7 p.m.11. Gerund (Danh cồn từ)

Danh rượu cồn từ (Gerunds) là một bề ngoài khác của động từ, được tạo thành ra bằng cách thêm -ing vào đụng từ nguyên mẫu. Một số danh động từ phổ biến:

LoveHateLike (dislike)EnjoyPreferStop/FinishStart (begin)PracticeRemember: nhớ đã làm những gì trong vượt khứTry: thử khác với Try + to lớn V: rứa gắngMind: phiền lòng

12. Động trường đoản cú nguyên mẫu có “to” và không tồn tại “to”

To + verb là một hình thức của hễ từ, được tạo ra nên bằng phương pháp thêm “to” vào trước một động từ nguyên mẫu

12.1 Động từ bỏ nguyên mẫu có “to”

Động tự nguyên mẫu có “to” có không ít vị trí và tác dụng trong câu, ví dụ là:

Vị trí với chức năngVí dụ
Chỉ mục đíchI went to the post office khổng lồ buy some stamps
Làm công ty ngữTo study abroad is my dream
Làm tân ngữMy goal is to become a doctor
Sau question words (why, when, how, where,…)I don’t know how to lớn speak English fluently.
Sau một trong những danh từ độc nhất địnhShe has the ability to run the THOM project.
Sau một số trong những động từ tốt nhất địnhI want to go home.
Sau một vài tính từ tuyệt nhất địnhIt’s impossible lớn finish the report in 2 hours.
Trong câu có cấu trúc:

FOR + O + to VOF + O + khổng lồ V
It is very kind of you to help me.
12.2 Động tự nguyên mẫu không có “to”

Động trường đoản cú nguyên mẫu mã không “to” trong tiếng Anh được điện thoại tư vấn là verb infinitive tuyệt infinitive without to. Dùng V-inf khi:

Vị trí với chức năngVí dụ
Sau động từ khiếm khuyết(can, could, may, must,…)He can run very fast.
Sau DO, DOES, DIDI don’t know.
Sau had better, would rather,would sooner, why not, why shouldwe (not),…You had better clean up your room.
Sau let/make + OSandy let her child go out alone.
Sau helpShe helps me finish my homework.
Sau những động từ chỉ giác quan: feel,hear, notice, see, watch,…We all heard the bomb go off.

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Toán Lớp 7 Tập 1 Trang 7,8 Sgk Toán 7 Tập 1, Câu Hỏi 5 Trang 7 Sgk Toán 7 Tập 1

 Với một số chủ đề bao gồm của ngữ pháp tiếng Anh lớp 9, mong muốn bài bắt tắt giúp các bạn có ánh nhìn tổng quan cụ thể hơn. Từ bỏ đó, vấn đề ôn tập và củng thay những kỹ năng và kiến thức chưa cầm vững cũng trở thành dễ dàng.