Toán Lớp 6 Trang 95 Bài 94

     
Đề bài

Viết những tích sau bên dưới dạng một lũy thừa:a) ( (-5) . (-5) . (-5) . (-5) . (-5));

b) ((-2) . (-2) . (-2) . (-3) . (-3) . (-3)).
Bạn đang xem: Toán lớp 6 trang 95 bài 94

Nếu bao gồm một số chẵn các vượt số nguyên âm thì tích có dấu "+".Nếu tất cả một số lẻ các vượt số nguyên âm thì tích mang dấu "-"

Lời giải bỏ ra tiết

a) Ta thấy: có 5 quá số(-5) bắt buộc tích mang dấu "-" nên:

( (-5) . (-5) . (-5) . (-5) . (-5))

( = left( - 5 ight)^5)( =- 5^5)

b) Ta thấy tích có 6 vượt số nguyên âm cần tích với dấu "+"

Cách 1: 

(eginarraylleft( - 2 ight).left( - 2 ight).left( - 2 ight).left( - 3 ight).left( - 3 ight).left( - 3 ight)\ = left( - 2 ight).left( - 3 ight).left( - 2 ight).left( - 3 ight).left( - 2 ight).left( - 3 ight).\ = 6.6.6\ = 6^3endarray)

((-2) . (-2) . (-2) . (-3) . (-3) . (-3)) 

( = left( - 2 ight)^3.left( - 3 ight)^3 = 6^3)


bài bác trước bài bác sau

Có thể các bạn quan tâm


bài bác 90 trang 95 SGK Toán 6 tập 1


bài bác 91 trang 95 SGK Toán 6 tập 1


bài 92 trang 95 SGK Toán 6 tập 1


bài xích trước

bài 93 trang 95 SGK Toán 6 tập 1


bài xích sau

bài xích 95 trang 95 SGK Toán 6 tập 1


bài 96 trang 95 SGK Toán 6 tập 1


bài bác 97 trang 95 SGK Toán 6 tập 1


Đề kiểm 15 phút - Đề số 1 - bài xích 10, 11, 12 - Chương 2 - Đại số 6

Xem thêm: “ Đất Thái Ấp” Thời Nhà Trần Ban Thái Ấp Cho Ai, Xã Hội Thời Trần Có Những Tầng Lớp Nào

Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
gmail.com

liên hệ

reviews


Về cửa hàng chúng tôi Điều khoản thỏa thuận sử dụng dịch vụ thương mại thắc mắc thường chạm mặt

lịch trình học


phía dẫn bài bác tập Giải bài tập Phương trình chất hóa học tin tức tuyển sinh Đố vui
gmail.com


*

*

Xem. Đặt câu hỏi. Trả lời.
*
link với Facebook
*
link với Google
hoặc
Ghi ghi nhớ Quên mật khẩu?
Đăng Nhập


Xem thêm: Soạn Anh 12 Unit 14 Language Focus, Unit 14 Lớp 12: Language Focus

chưa xuất hiện tài khoản?Đăng cam kết ngay!