Toán Lớp 6 Hỗn Số Số Thập Phân Phần Trăm

     

Giải Toán lớp 6 bài xích 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Bài 94 (trang 46 SGK Toán 6 tập 2): Viết những phân số dưới dạng hỗn số:


*

Lời giải

*

Bài 95 (trang 46 SGK Toán 6 tập 2): Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số:

*

Lời giải

*

Bài 96 (trang 46 SGK Toán 6 tập 2): So sánh những phân số:

*

Phân tích đề

– Ta đã biết khi đối chiếu hai phân số chúng ta có thể sử dụng phương pháp Quy đồng về thuộc mẫu rồi sau đó đối chiếu tử số với nhau.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 hỗn số số thập phân phần trăm

– Ta nhận thấy rằng ở đây cả nhì phân số đều lớn hơn 1, yêu cầu ta bao gồm thể đưa bọn chúng về hỗn số để so sánh:

Lời giải

Cách 1: Chuyển phân số về hỗn số

*

Cách 2: Quy đồng về thuộc mẫu rồi so sánh tử số (các bạn tự thực hành nhé)

Bài 97 (trang 46 SGK Toán 6 tập 2): Đổi ra mét (viết kết quả dưới dạng phân số thập phân rồi dưới dạng số thập phân):

3dm, 85cm, 52mm

Lời giải

*

Bài 98 (trang 46 SGK Toán 6 tập 2): sử dụng phần trăm với ký hiệu % để viết những phần trăm trong các câu sau đây:

Để đạt tiêu chuẩn công nhận phổ cập giáo dục THCS, xã bình minh để ra chỉ tiêu phấn đấu:

– Huy động số trẻ 6 tuổi đi học lớp 1 đạt chín mươi mốt phần trăm. Tất cả ít nhất tám mươi nhị phần trăm số trẻ ở độ tuổi 11 – 14 tốt nghiệp Tiểu học;

– Huy động chín mươi sáu phần trăm số học sinh tốt nghiệp Tiểu học hằng năm vào học lớp 6 thcs phổ thông và thcs bổ túc;

– Bảo đảm tỉ lệ học sinh tốt nghiệp thcs hàng năm từ chín mươi tư phần trăm trở lên.

Lời giải

Để đạt tiêu chuẩn công nhận phổ cập giáo dục THCS, xã bình minh đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu:

– Huy động số trẻ 6 tuổi đi học lớp 1 đạt 91%. Gồm ít nhất 82% số trẻ ở độ tuổi 11 – 14 tốt nghiệp Tiểu học;

– Huy động 96% học sinh tốt nghiệp Tiểu học sản phẩm năm vào lớp 6 trung học cơ sở phổ thông và trung học cơ sở bổ túc;

– Bảo đảm tỉ lệ học sinh tốt nghiệp thcs hàng năm từ 94% trở lên.

Bài 99 (trang 47 SGK Toán 6 tập 2):

*

a) Bạn Cường đã tiến hành cộng nhị hỗn số như thế nào?

b) gồm cách như thế nào tính cấp tốc hơn không?

Lời giải

a) Bạn Cường đã đổi hỗn số sang phân số rồi cộng các phân số sau đó đổi kết quả quý phái hỗn số.

b) phương pháp tính nhanh hơn là: Cộng riêng biệt phần nguyên cộng riêng phần phân số.

*

Bài 100 (trang 47 SGK Toán 6 tập 2): Tính giá chỉ trị các biểu thức sau:

*

Lời giải:

*

Bài 101 (trang 47 SGK Toán 6 tập 2): Thực hiện phép nhân hoặc phân chia hai hỗn số bằng cách viết hỗn số dưới dạng phân số:

*

Lời giải:

*

Bài 102 (trang 47 SGK Toán 6 tập 2): Bạn Hoàng chiếu lệ nhân…

*

Có cách nào tính cấp tốc hơn không? Nếu có, hãy giải thích giải pháp làm đó.

Lời giải:

Có. Phương pháp tính nhanh hơn là:

*

Bài 103 (trang 47 SGK Toán 6 tập 2):

a) Khi phân chia một phân số mang lại 0,5 ta chỉ việc nhân số đó cho 2.

Xem thêm: Chu Kì 3 Của Bảng Hệ Thống Tuần Hoàn Có, Số Nguyên Tố Thuộc Chu Kì 3 Của Bảng Tuần Hoàn Là

Ví dụ. 37: 0,5 = 37.2 = 74;

102: 0,5 = 102. 2 = 204.

Hãy giải say mê tại sao có tác dụng như vậy?

b) Hãy tra cứu hiểu bí quyết làm tương tự khi phân chia một số cho 0,25 ; đến 0,125. Cho các ví dụ minh họa.

Lời giải:

*

Bài 104 (trang 47 SGK Toán 6 tập 2): Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân và dùng kí hiệu %:

*


Lời giải:

(Bạn buộc phải sử dụng máy tính để làm phép tính chia)

*

Bài 105 (trang 47 SGK Toán 6 tập 2): Viết các phần trăm sau dưới dạng số thập phân:

7%, 45%, 216%.

Lời giải:

*

Bài 106 (trang 48 SGK Toán 6 tập 2): kết thúc các phép tính sau:

*

Lời giải:

*

Bài 107 (trang 48 SGK Toán 6 tập 2): Tính:

*

Lời giải:

Gợi ý: Quy đồng mẫu với thực hiện tuần tự các phép tính

*

Bài 108 (trang 48 SGK Toán 6 tập 2): dứt các phép tính sau:

*

Lời giải:

*

Bài 109 (trang 49 SGK Toán 6 tập 2): Tính bằng nhì cách:

*

Lời giải:

*

Bài 110 (trang 49 SGK Toán 6 tập 2): Áp dụng tính chất các phép tính và quy tắc dấu ngoặc để tính giá trị các biểu thức sau:

*

Lời giải:

*

Bài 111 (trang 49 SGK Toán 6 tập 2): tra cứu số nghịch đảo của những số sau:

*

Lời giải:

Số nghịch đảo của

*

Bài 112 (trang 49 SGK Toán 6 tập 2): Hãy kiểm tra các phép cộng sau đây rồi sử dụng kết quả của những phép cộng này để điền số thích hợp hợp vào ô trống mà không cần tính toán:

*

Lời giải:

– những phép cộng đều cho kết quả đúng.

– Ta có:

(36,05 + 2678,2) + 126

= 36,05 + (2678,2 + 126) (Tính chất kết hợp)

= 36,05 + 2804,2 (theo a)

= 2840,25 (theo c)

(126 + 36,05) + 13,214

= 126 + (36,05 + 13,214) (tính chất kết hợp)

= 126 + 49,264 (theo b)

= 175,264 (theo d)

(678,27 + 14,02) + 2819,1

= (678,27 + 2819,1) + 14,02 (Tính chất giao hoán với kết hợp)

= 3497,37 + 14,02 (theo e)

= 3511,39 (theo g)

3497,37 – 678,27 = 2819,1 (suy từ e)

Vì vậy ta gồm thể điền số thích hợp và ô trống mà không cần tính toán:

*

Bài 113 (trang 50 SGK Toán 6 tập 2): Hãy kiểm tra những phép nhân sau đây rồi sử dụng kết quả của những phép tính này để điền số mê say hợp vào ô trống mà không cần tính toán:

*

Lời giải:

– các phép nhân đều đến kết quả đúng.

Xem thêm: Toán Lớp 9 Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn, Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn

– Ta có:

(3,1. 47). 39 = 3,1.(47. 39) (tính chất kết hợp)

= 3,1.1833 (theo a)

= 5682,3 (theo c)

(15,6. 5,2). 7,02 = (15,6. 7,02). 5,2 (Tính chất giao hoán cùng kết hợp)

= 109,512. 5,2 (theo b)

= 569,4624 (theo d)

5682,3: (3,1. 47) = (5682,3: 3,1): 47

= 1833: 47 (suy từ c) = 39 (suy từ a)

Vì vậy ta bao gồm thể điền các số yêu thích hợp vào ô trống nhưng mà không cần tính toán.