TOÁN LỚP 6 BÀI 57 TRANG 85

     

Bài §8. Quy tắc lốt ngoặc, chương II – Số nguyên, sách giáo khoa toán 6 tập một. Nội dung bài giải bài xích 57 58 59 60 trang 85 sgk toán 6 tập 1 bao gồm tổng vừa lòng công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài bác tập phần số học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học xuất sắc môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài 57 trang 85

Lý thuyết

1. Quy tắc lốt ngoặc

– Khi quăng quật dấu ngoặc có dấu $“-“$ đằng trước, ta cần đổi dấu tất cả các số hạng trong vệt ngoặc: vệt $“+”$ thành vệt $“-“$ cùng dấu $“-“$ thành vết $“+”.$

– Khi quăng quật dấu ngoặc bao gồm dấu $“+”$ đằng trước thì dấu những số hạng vào ngược vẫn duy trì nguyên.

Ví dụ: Tính nhanh

a) 324 + <112 + (112 + 324)>b) (-257) – <(-257 + 156) – 56>.

Bài giải:

a) 324 + <112 + (112 + 324)>= 324 + <112 – 112 – 324>= 324 – 324 = 0

b) (-257) – <(-257 + 156) – 56>= -257 – (-257 + 156) + 56

= -257 + 257 – 156 + 56 = -100

2. Tổng đại số

Vì phép trừ có thể diễn tả thành phép cộng (cộng với số đối của số trừ) buộc phải một dãy những phép tính cộng, trừ những số nguyên được gọi là 1 trong tổng đại số.

Khi viết một tổng đại số, làm cho đơn giản, sau khoản thời gian chuyển những phép trừ thành phép cộng (với số đối), ta có thể bỏ toàn bộ các dấu của phép cùng và vết ngoặc. Chẳng hạn:

5 + (-3) – (-6) – (+7) = 5 + (-3) + (+6) + (-7)

= 5 – 3 + 6 – 7.

Nhờ các tính chất giao hoán, phối kết hợp và quy tắc vệt ngoặc ta có các tóm lại sau:

Trong một tổng đại số, ta tất cả thể:

– thay đổi tuỳ ý vị trí các số hạng hẳn nhiên dấu của chúng.

Chẳng hạn:

a – b – c = -b + a – c = -b – c + a

97 – 150 – 47 = 97 – 47 – 150 = 50 – 150 = – 100.

– Đặt vết ngoặc nhằm nhóm các số hạng một bí quyết tuỳ ý với chăm chú rằng ví như trước vết ngoặc là dấu “-“ thì đề nghị dấu toàn bộ các số hạng vào ngoặc.

Chẳng hạn:

a – b – c = (a – b) – c = a – ( b + c)

284 – 75 – 25 = 284 – (75 + 25) = 284 – 100 = 184.

Chú ý: Nếu không hại nhầm lẫn, ta tất cả thể có thể nói gọn tổng đại số là tổng.

Dưới đó là phần phía dẫn trả lời các câu hỏi có trong bài học cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy phát âm kỹ câu hỏi trước khi vấn đáp nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 83 sgk Toán 6 tập 1

a) tìm kiếm số đối của: $2, (-5), 2 + (-5)$.

b) so sánh số đối của tổng $2 + (-5)$ cùng với tổng những số đối của $2$ với $(-5).$

Trả lời:

a) Số đối của $2$ là: $-2$.

Số đối của $(-5)$ là: $5$.

Số đối của $2 + (-5) = – ( 5 -2) = – 3$ là: $3$.

Xem thêm: Giải Bài Tập Sgk Vật Lý Lớp 8 Bài 24 Vật Lí 8: Công Thức Tính Nhiệt Lượng

b) Tổng các số đối của $2$ và $(-5)$ là:

$(-2) + 5 = 5 – 2 = 3$.

Suy ra số đối của tổng $2 + (-5)$ bởi tổng các số đối của $2$ với $(-5).$

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 83 sgk Toán 6 tập 1

Tính và so sánh tác dụng của:

a) $7 + (5 – 13)$ với $7 + 5 + (-13)$.

b) $12 – (4 – 6)$ cùng $12 – 4 + 6$.

Trả lời:

Ta có:

a) $7 + ( 5 – 13 ) = 7 + ( -8) = -1$

$7 + 5 + (-13) = 12 + (-13) = -1$

Kết quả của nhì phép tính trên bởi nhau.

b) $12 – ( 4 – 6 ) = 12 – ( -2) = 14$

$12 – 4 + 6 = 8 + 6 = 14$

Kết quả của nhì phép tính trên bằng nhau.

3. Trả lời câu hỏi 3 trang 84 sgk Toán 6 tập 1

Tính nhanh:

a) $(768 – 39) – 768$;

b) $(-1579) – (12 – 1579)$.

Trả lời:

a) $(768 – 39 ) – 768$

$= ( 768 – 768 ) – 39$ $= 0 – 39$ $= – 39$

b) $( -1579 ) – ( 12 – 1579 )$

$= -1579 + 1579 – 12$ $= 0 – 12$ $= – 12$

Dưới đấy là Hướng dẫn giải bài xích 57 58 59 60 trang 85 sgk toán 6 tập 1. Chúng ta hãy gọi kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

dannguyenpiano.com.vn trình làng với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài bác tập phần số học 6 kèm bài xích giải cụ thể bài 57 58 59 60 trang 85 sgk toán 6 tập 1 của bài §8. Quy tắc vết ngoặc vào chương II – Số nguyên cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài tập các bạn xem bên dưới đây:

*
Giải bài xích 57 58 59 60 trang 85 sgk toán 6 tập 1

1. Giải bài xích 57 trang 85 sgk Toán 6 tập 1

Tính tổng:

a) $(-17) + 5 + 8 + 17$;

b) $30 + 12 + (-20) + (-12)$;

c) $(-4) + (-440) + (-6) + 440$;

d) $(-5) + (-10) + 16 + (-1)$.

Bài giải:

Mỗi phép tính đang cho là một tổng đại số, nên ta bao gồm thể biến hóa vị trí và dùng dấu ngoặc để nhóm những số hạng.

a) $(-17) + 5 + 8 + 17$

$= <(-17) + 17> + 13$

$= 0 + 13 = 13$

b) $30 + 12 + (-20) + (-12)$

$= <12 +(-12)> + <30 + (-20)>$

$= 0 + 10 = 10$

c) $(-4) + (- 440) + (-6) + 440$

$= <(-440) + 440> + <(-4) + (-6)>$

$= 0 + (-10) = -10$

d) $(-5) + (-10) + 16 + (-1)$

$= <(-5) + (-1) + (-10)> + 16$

$= (-16) + 16 = 0$

2. Giải bài xích 58 trang 85 sgk Toán 6 tập 1

Đơn giản biểu thức:

a) $x + 22 + (-14) + 52$.

b) $(-90) – (p + 10) + 100$.

Bài giải:

Ta vẫn cần sử dụng phép đổi khác một tổng đại số để dễ dàng những biểu thức trên.

a) $x + 22 + (-14) + 52$

$= x + (-14) + 74 = x + 60$

b) $(-90) – (p + 10) + 100$

$= <(-90) + (-10) > + (-p) + 100$

$= <(-100) + 100> – p = -p.$

3. Giải bài 59 trang 85 sgk Toán 6 tập 1

Tính nhanh những tổng sau:

a) $(2736 – 75) – 2736$.

Xem thêm: Ngành Tin Học Được Ứng Dụng Trong, Tin Học Ứng Dụng Là Gì

b) $(-2002) – (57 – 2002)$.

Bài giải:

a) $(2736 – 75) – 2736$

$= (2736 – 2736) – 75$

$= 0 – 75 = -75$

b) $(-2002) – (57 – 2002)$

$= (-2002) – 57 + 2002$

$= (-2002 + 2002) – 57$

$= 0 – 57 = -57$

4. Giải bài xích 60 trang 85 sgk Toán 6 tập 1

Bỏ lốt ngoặc rồi tính:

a) $(27 + 65) + (346 – 27 – 65)$

b) $(42 – 69 + 17) – (42 + 17)$

Bài giải:

a) $(27 + 65) + ( 346 – 27 – 65)$

$= 27 + 65 + 346 – 27 – 65$

$= (27 – 27) + (65 – 65) + 346 = 346$

b) $(42 – 69 + 17) – ( 42 + 17)$

$= 42 – 69 + 17 – 42 – 17$

$= (42 – 42) + (17 – 17) – 69$

$= 0 + 0 – 69 = – 69$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài giỏi cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 6 với giải bài xích 57 58 59 60 trang 85 sgk toán 6 tập 1!