Toán lớp 6 bài 4 quy đồng mẫu nhiều số

     

Giải bài 4: Quy đồng mẫu nhiều phân số - Luyện tập - Sách hướng dẫn học toán 6 tập 2 trang 13. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm bỏ ra tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài 4 quy đồng mẫu nhiều số

A. B Hoạt động khởi động và hình thành kiến thức


1. A) - Tìm năm bội bình thường của 5 và 8.

- Vận dụng tính chất cơ bản của phân số, hãy điền số thích hợp vào ô trống:

Quan sát và nêu nhận xét về hai phân số lần lượt bằng phân số

*
và $frac-58$ ở mỗi cột vào bảng trên sau khi đã điền vào ô trống.

b) Đọc kĩ nội dung sau (sgk trang 13)

c) Điền số thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành quy đồng mẫu hai phân số

*
và $frac58$:


Ta có 48 là một bội thông thường của 6 và 8;

48 : 6 = ...; 48 : 8 = ....

Khi đó:

*
và $frac58 = frac5 imes ...8 imes 6 = frac30...$

Ta có BCNN(6, 8) = ...

... : 6 = 4; ... : 8 = 3.

Khi đó:

*
và $frac58 = frac5 imes ...8 imes 3 = frac15...$.

Trả lời:

a) - Năm bội tầm thường của 5 và 8 là: 40; 80; 120; 160; 200;

Nhận xét: hai phân số lần lượt bằng phân số

*
và $frac-58$ ở mỗi cột trong bảng có mẫu số bằng nhau.

c)

Ta có 48 là một bội thông thường của 6 và 8;

48 : 6 = 8; 48 : 8 = 6.

Khi đó:

*
và $frac58 = frac5 imes 68 imes 6 = frac3048$

Ta có BCNN(6, 8) = 24

24 : 6 = 4; 24 : 8 = 3.

Khi đó:

*
và $frac58 = frac5 imes 38 imes 3 = frac1524$.

2. A) Đọc nội dung sau và trao đổi với bạn để đưa ra nhận xét về cách quy đồng mẫu nhiều phân số (sgk trang 14)

b) Đọc kĩ nội dung sau (sgk trang 14)

c) Viết dưới dạng phân số với mẫu dương (đối với phân số có mẫu âm) và quy đồng mẫu các phân số:

*
.

Trả lời:

a) Cách quy đồng mẫu nhiều phân số:

Bước 1: Tìm BCNN của các mẫu số.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 10 Trang 22 Sgk Vật Lí 10, Bài 12 Trang 22 Sgk Vật Lý 10

Bước 2: Lần lượt chia BCNN mang lại các mẫu số để tìm thừa số phụ tương ứng.

Bước 3: Nhân các phân số với thừa số phụ vừa tìm được.


c)

Phân số với mẫu dương là:

*
.

- TÌm BCNN: BCNN(44; 18; 36) = 396;

- Tìm thừa số phụ: 396 : 44 = 9; 396 : 18 = 22; 396 : 36 = 11;

- Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng:

*
;
*
;
*
;

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 15 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

a) Quy đồng mẫu các phân số sau:

*
.

b) trong các phân số

*
, phân số nào chưa tối giản?

Từ đó hãy nêu quy tắc quy đồng mẫu các phân số

*
.

=> coi hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 15 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số sau

a)

*
và $frac727$; b) $frac-59$ và $frac425$; c) $frac111$ và -6; d) $frac13120$ và $frac740$;

e)

*
và $frac613$; g) $frac-730$; $frac1360$; $frac1360$ h) $frac-1760$; $frac-518$; $frac6490$.

=> xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 15 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

Hai phân số sau có bằng nhau không? Hãy giải thích.

a)

*
và $frac25-70$. B) $frac-6102$ và $frac-9153$.

=> coi hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 15 sách toán VNEN lớp 6 tập 1

Quy đồng mẫu các phân số

a)

*
; b) $frac635;;frac27180;;frac-3-28$.

=> coi hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

Người Ai Cập cổ đại đã có một hệ thống ghi số (xem hình dưới)

Họ phát triển một phương pháp để viết các phân số có tử số bằng 1 với biểu tượng hình cái miệng , chẳng hạn như:

Với các phân số thường xuyên sử dụng, họ đã phát triển các trữ tượng hình đặc biệt:

Hỏi kí hiệu khi viết ở dạng phân số thì nó có bằng phân số

*
không?

=> coi hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 16 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

Hai bức ảnh sau chụp những di tích nào?

CHo dãy các phân số sau:

N.

*
M. $frac23;;frac34;;frac56;;...$

H.

*
S. $frac29;;frac518;;frac13;;...$

Y.

*
A. $frac17;;frac514;;frac47;;...$

O.

*
I. $frac118;;frac29;;frac718;;...$

Hãy quy đồng mẫu các phân số của từng dãy rồi đoán nhận phân số thứ tuwcuar dãy đó; viết nó dưới dạng phân số tối giản rồi viết chữ cái của dãy đó vào ô tương ứng với phân số ấy ở hình dưới đây. Khi đó, các em sẽ biết được nhì địa danh của Việt nam giới được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999.

Chẳng hạn, ở dãy đầu có ghi chữ N, quy đồng mẫu ta được

*
nên phân số thứ tư sẽ là $frac510$. Nó có dạng tối giản $frac12$, vị đó ta điền chữ N vào hai ô tương ứng trên hình dưới.

Xem thêm: Giải Bài 8,9,10,11, 12,13,14 Trang 48 Sgk Toán 9 Tập 1 Trang 48 Sgk Toán 9 Tập 1

=> coi hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 17 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

Tìm phân số có mẫu số bằng 7. Biết rằng khi công tử với 16, nhâu mẫu với 5 thì giá trị của phân số không đổi.