Toán lớp 4 bài 3 trang 70

     

Đặt tính thế nào cho các chữ số ở và một hàng để thẳng cột cùng với nhau, sau đó tính theo lắp thêm tự từ buộc phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

*


Viết quý giá của biểu thức vào ô trống:

m

3

30

23

230

m × 78

 

 

 

 

Phương pháp giải:

Thay chữ thông qua số rồi tính quý hiếm biểu thức đó.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 bài 3 trang 70

Lời giải bỏ ra tiết:

Nếu m = 3 thì m × 78 = 3 × 78 = 234 ;

Nếu m = 30 thì m × 78 = 30 × 78 = 2340 ;

Nếu m = 23 thì m × 78 = 23 × 78 = 1794 ;

Nếu m = 230 thì m × 78 = 230 × 78 = 17940 ;

Ta tất cả bảng công dụng như sau:

m

3

30

23

230

m × 78

234

2340

1794

17940


Tim bạn khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần. Hãy tính số lần đập của tim người đó vào 24 giờ.

Phương pháp giải:

- Đổi: 1 giờ đồng hồ = 60 phút.

- Tính số lần tim đập trong một giờ = số lần tim đập trong 1 phút × 60.

- Tính mốc giới hạn tim đập vào 24 giờ = mốc giới hạn tim đập trong một giờ × 24.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt

Mỗi phút: khoảng chừng 75 lần

24 giờ: .....lần ?

Cách 1:

Đổi: 1 tiếng = 60 phút.

Trong 1 tiếng tim người đó đập chu kỳ là:

75 × 60 = 4500 (lần)

Trong 24 giờ, tim fan đó đập số lần là:

4500 × 24 = 108000 (lần)

Đáp số: 108000 lần.

Cách 2:

Số phút vào 24 giờ đồng hồ là

60 x 24 = 1440 (phút)

Trong 24 giờ, tim người đó đập tần số là

75 x 1440 = 108 000 (lần)

Đáp số: 108 000 lần


Bài 4


Video lý giải giải


Một shop bán 13kg đường các loại 5200 đồng một ki-lô-gam với 18kg đường các loại 5500 đồng một ki-lô-gam. Hỏi khi phân phối hết hai một số loại đường trên shop đó thu được tất cả bao nhiêu chi phí ?

Phương pháp giải:

- Tính số tiền thu được khi cung cấp đường các loại 5200 đồng một ki-lô-gam.

Xem thêm: Unit 3 Lớp 10: Getting Started Unit 3 Lớp 10 Unit 3 Getting Started

- Tính số tiền thu được khi phân phối đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam.

- Tính tổng số tiền thu được.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Loại 5200 đồng/kg: 13 kg

Loại 5500 đồng/kg: 18 kg

Tất cả:..... đồng?

Bài giải

Số tiền cung cấp 13kg đường các loại 5200 đồng một ki-lô-gam là:

5200 × 13 = 67600 (đồng)

Số tiền chào bán 18kg đường các loại 5500 đồng một ki-lô-gam là:

5500 × 18 = 99000 (đồng)

Số tiền shop thu được toàn bộ là:

67600 + 99000 = 166600 (đồng)

Đáp số: 166600 đồng.


Bài 5


Video hướng dẫn giải


Một trường học gồm 18 lớp, trong đó 12 lớp, mỗi lớp bao gồm 30 học viên và 6 lớp, từng lớp bao gồm 35 học sinh. Hỏi trường đó có toàn bộ bao nhiêu học viên ?

Phương pháp giải:

- Tính số học sinh của 12 lớp (mỗi lớp bao gồm 30 học tập sinh) ta mang 30 nhân cùng với 12.

- Tính số học sinh của 6 lớp (mỗi lớp có 35 học tập sinh) ta lấy 35 nhân cùng với 6.

- Tính số học viên của ngôi trường = số học sinh của 12 lớp + số học sinh của 6 lớp.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt

Mỗi lớp 30 học tập sinh: 12 lớp

Mỗi lớp 35 học sinh: 6 lớp

Tất cả: ..... Học sinh?

Bài giải

Số học viên của 12 lớp, từng lớp bao gồm 30 học viên là:

30 × 12 = 360 (học sinh)

Số học viên của 6 lớp, mỗi lớp tất cả 35 học viên là:

35 × 6 = 210 (học sinh)

Tổng số học sinh của ngôi trường là:

360 + 210 = 570 (học sinh) 

Đáp số: 570 học sinh.

Xem thêm: Ai Là Người Lãnh Đạo Cuộc Kháng Chiến Chống Tống Năm 981 ?

dannguyenpiano.com.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 bên trên 1480 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp dannguyenpiano.com.vn


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng dannguyenpiano.com.vn. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


giữ hộ Hủy bỏ

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép dannguyenpiano.com.vn gởi các thông tin đến bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.