TOÁN 9 BÀI 32 TRANG 54

     

Nếu nhị số tất cả tổng bằng S cùng tích bằng p (và thỏa mãn điều kiện (S^2 - 4Pge 0) ) thì hai số chính là hai nghiệm của phương trình (x^2 - Sx + p = 0).

Bạn đang xem: Toán 9 bài 32 trang 54

Sau kia tính (Delta) hoặc (Delta") để tìm ra nghiệm của phương trình

Lời giải bỏ ra tiết:

(u + v = 42), (uv = 441) thỏa mãn điều kiện (42^2 - 4.441 ge 0) suy ra (u, v) là nghiệm của phương trình:

(x^2- m 42x m + m 441 m = m 0)

(Delta" m = m 21^2- m 441 m = m 441 m - m 441 m = m 0)

( m sqrt Delta " m = m 0; m x_1 = m x_2 = m 21)

Vậy (u = v = 21)


LG b

(u + v = -42), (uv = -400)

Phương pháp giải:

Nếu nhị số gồm tổng bởi S với tích bằng p. (và thỏa mãn điều khiếu nại (S^2 - 4Pge 0) ) thì hai số đó là hai nghiệm của phương trình (x^2 - Sx + p. = 0).

Sau đó tính (Delta) hoặc (Delta") nhằm tìm ra nghiệm của phương trình

Lời giải bỏ ra tiết:

(u + v = -42, uv = -400), thỏa mãn điều khiếu nại (left( - 42 ight)^2 + 4.440 ge 0) yêu cầu (u, v) là nghiệm của phương trình:

(x^2 + m 42x m - m 400 m = m 0)

(Delta" m = m 441 m + m 400 m = m 841)

(sqrt Delta " m = m 29) 

Suy ra (x_1 = dfrac - 21 + 291 = 8;x_2 = dfrac - 21 - 291 = - 50)

Do đó: (u = 8, v = -50) hoặc (u = -50, v = 8)


LG c

(u – v = 5), (uv = 24)

Phương pháp giải:

Nếu nhì số có tổng bằng S với tích bằng p (và thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại (S^2 - 4Pge 0) ) thì hai số sẽ là hai nghiệm của phương trình (x^2 - Sx + phường = 0).

Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Bài Tôi Đi Học, Tóm Tắt Bài Tôi Đi Học Bằng Sơ Đồ Tư Duy

Sau kia tính (Delta) hoặc (Delta") nhằm tìm ra nghiệm của phương trình

Lời giải bỏ ra tiết:

(u – v = 5, uv = 24). Đặt (–v = t), ta có (u + t = 5, ut = -24), thỏa mãn điều khiếu nại (5^2 + 4.24 ge 0)

nên (u,t) là nghiệm của phương trình: (x^2 - 5x - 24 = 0)

(Delta = b^2 - 4ac = left( - 5 ight)^2 - 4.1.left( - 24 ight) = 121 Rightarrow sqrt Delta = 11)

Từ kia (x_1 = dfrac - b + sqrt Delta 2a = dfrac - left( - 5 ight) + 112 = 8;x_2 = dfrac - b - sqrt Delta 2a = dfrac - left( - 5 ight) - 112 = - 3) 

Vậy (u = 8, t = -3) hoặc (u = -3, t = 8).

Do đó: (u = 8, v = 3) hoặc (u = -3, v = - 8).

Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Sinh Học 11 Chương 1 1, Sơ Đồ Tư Duy Môn Sinh Học Lớp 12

dannguyenpiano.com.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên 73 phiếu
>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp dannguyenpiano.com.vn


gởi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng dannguyenpiano.com.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy bỏ

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép dannguyenpiano.com.vn gửi các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.