Toán 8 Bài Phương Trình Tích

     

Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 2 trang 17, 18,19 giúp những em học viên lớp 8 xem gợi nhắc giải các bài tập của bài xích 4: Phương trình tích.

Bạn đang xem: Toán 8 bài phương trình tích

trải qua đó, các em sẽ biết cách giải cục bộ các bài tập của bài bác 4 Chương 3 vào sách giáo khoa Toán 8 Tập 2.


Giải bài tập Toán 8 tập 2 bài xích 4 Chương III: Phương trình tích

Giải bài bác tập toán 8 trang 17 tập 2Giải bài tập toán 8 trang 17, 18, 19 tập 2

Lý thuyết bài 4: Phương trình tích

1. Phương trình tích và cách giải

Phương trình tích bao gồm dạng: A(x).B(x) = 0

Để giải phương trình này ta vận dụng công thức:

A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0 hoặc B(x) = 0

2. Cách giải các phương trình đưa được về dạng phương trình tích.

Bước 1: Đưa phương trình đã mang đến về dạng bao quát A(x).B(x) = 0 bởi cách:

- Chuyển toàn bộ các hạng tử của phương trình về vế trái. Khi đó vế phải bởi 0.

- Rút gọn gàng rồi phân tích nhiều thức sinh sống vế nên thành nhân tử.

Bước 2: Giải phương trình tích rồi kết luận.


Giải bài xích tập toán 8 trang 17 tập 2

Bài 21 (trang 17 SGK Toán 8 Tập 2)

Giải các phương trình:


a) (3x - 2)(4x + 5) = 0

c) (4x + 2)(x2 + 1) = 0


b) (2,3x - 6,9)(0,1x + 2) = 0

d) (2x + 7)(x - 5)(5x + 1) = 0


Xem gợi nhắc đáp án

a)

*

Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm

*

b)

*

Vậy phương trình bao gồm tập đúng theo nghiệm

*

c) Vì

*
với đa số
*
.

Do kia

*
với đa số
*

*

Vậy phương trình tất cả tập vừa lòng nghiệm

*
.

d)

*

Vậy phương trình có tập nghiệm là

*


Bài 22 (trang 17 SGK Toán 8 Tập 2)

Bằng phương pháp phân tích vế trái thành nhân tử, giải các phương trình sau:


a) 2x(x – 3) + 5(x – 3) = 0;

c) x3 – 3x2 + 3x – 1 = 0;

e) (2x – 5)2 – (x + 2)2 = 0;


b) (x2 – 4) + (x – 2)(3 – 2x) = 0;

d) x(2x – 7) – 4x + 14 = 0;

f) x2 – x – (3x – 3) = 0.


Xem gợi ý đáp án
a)

*

Vậy tập nghiệm của phương trình là

*

b)

*

Vậy tập nghiệm của phương trình là

*

c)

*

Vậy tập nghiệm của phương trình là

*

d)

*

Vậy tập nghiệm của phương trình là

*


Giải bài xích tập toán 8 trang 17, 18, 19 tập 2

Bài 23 (trang 17 SGK Toán 8 Tập 2)

Giải các phương trình:


a)

*

c)

*


b) 

*

d) 

*


Xem lưu ý đáp án

a)

*

*

*

*

*

*

Vậy tập thích hợp nghiệm của phương trình là

*
.

b) 

*

*

*

*

*

*

Vậy tập hợp nghiệm

*
.

c) 

*

*

*

*

*

*

*

Vậy tập thích hợp nghiệm

*

d) 

*

*

*

*
(do
*
)

*

*

*

Vậy tập vừa lòng nghiệm

*
.


Bài 24 (trang 17 SGK Toán 8 Tập 2)

Giải những phương trình:


a) (x2 – 2x + 1) – 4 = 0

c) 4x2 + 4x + 1 = x2.


b) x2 – x = -2x + 2

d) x2 – 5x + 6 = 0.


Xem nhắc nhở đáp án

a) (x2 – 2x + 1) – 4 = 0

⇔ (x – 1)2 – 22 = 0

⇔ (x – 1 – 2)(x – 1 + 2) = 0

(Sử dụng hằng đẳng thức)

⇔ (x – 3)(x + 1) = 0

⇔ x – 3 = 0 hoặc x + 1 = 0

+ x – 3 = 0 ⇔ x = 3.

+ x + 1 = 0 ⇔ x = -1.

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = -1; 3.

Xem thêm: Task 1 Unit 2 Lớp 11 (Học Sgk), Unit 2 Lớp 11: Reading

b) x2 – x = -2x + 2

⇔ x2 – x + 2x – 2 = 0

⇔ (x2 – x) + (2x – 2) = 0

⇔ x(x – 1) + 2(x – 1) = 0

⇔ (x + 2)(x – 1) = 0

(Đặt nhân tử chung)

⇔ x + 2 = 0 hoặc x – 1 = 0

+ x + 2 = 0 ⇔x = -2

+ x – 1 = 0 ⇔ x = 1.

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = -2; 1.

c) 4x2 + 4x + 1 = x2

⇔ 4x2 + 4x + 1 – x2 = 0

⇔ (4x2 + 4x + 1) – x2 = 0

⇔ (2x + 1)2 – x2 = 0

⇔ (2x + 1 – x)(2x + 1 + x) = 0

(Sử dụng hằng đẳng thức)

⇔ (x + 1)(3x + 1) = 0

⇔ x + 1 = 0 hoặc 3x + 1 = 0

+ x + 1 = 0 ⇔ x = -1.

+ 3x + 1 = 0 ⇔ 3x = -1 ⇔

*

Vậy phương trình tất cả tập nghiệm

*

d) x2 – 5x + 6 = 0

⇔ x2 – 2x – 3x + 6 = 0

(Tách để lộ diện nhân tử chung)

⇔ (x2 – 2x) – (3x – 6) = 0

⇔ x(x – 2) – 3(x – 2) = 0

⇔(x – 3)(x – 2) = 0

⇔ x – 3 = 0 hoặc x – 2 = 0

+ x – 3 = 0 ⇔ x = 3.

+ x – 2 = 0 ⇔ x = 2.

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = 2; 3.


Bài 25 (trang 17 SGK Toán 8 Tập 2)

Giải các phương trình:

a) 2x3 + 6x2 = x2 + 3x

b) (3x – 1)(x2 + 2) = (3x – 1)(7x – 10).


Xem nhắc nhở đáp án

a) 2x3 + 6x2 = x2 + 3x

⇔ (2x3 + 6x2) – (x2 + 3x) = 0

⇔ 2x2(x + 3) – x(x + 3) = 0

⇔ x(x + 3)(2x – 1) = 0

(Nhân tử thông thường là x(x + 3))

⇔ x = 0 hoặc x + 3 = 0 hoặc 2x – 1 = 0

+ x + 3 = 0 ⇔ x = -3.

+ 2x – 1 = 0 ⇔ 2x = 1 ⇔ x = 1/2.

Vậy tập nghiệm của phương trình là

*


b) (3x – 1)(x2 + 2) = (3x – 1)(7x – 10)

⇔ (3x – 1)(x2 + 2) – (3x – 1)(7x – 10) = 0

⇔ (3x – 1)(x2 + 2 – 7x + 10) = 0

⇔ (3x – 1)(x2 – 7x + 12) = 0

⇔ (3x – 1)(x2 – 4x – 3x + 12) = 0

⇔ (3x – 1)<(x2 – 4x) – (3x - 12)> = 0

⇔ (3x – 1) = 0

⇔ (3x – 1)(x – 3)(x – 4) = 0

⇔ 3x – 1 = 0 hoặc x – 3 = 0 hoặc x – 4 = 0

+ 3x – 1 = 0 ⇔ 3x = 1 ⇔ x = 1/3.

+ x – 3 = 0 ⇔ x = 3.

+ x – 4 = 0 ⇔ x = 4.

Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm là

*


Bài 26 (trang 17, 18, 19 SGK Toán 8 Tập 2)

TRÒ CHƠI (chạy tiếp sức)

Chuẩn bị:


Giáo viên phân tách lớp thành n nhóm, từng nhóm có 4 em sao cho các nhóm đều có em học giỏi, học tập khá, học tập trung bình… Mỗi đội tự đặt mang lại nhóm mình một cái tên, chẳng hạn, đội “Con Nhím”, team “Ốc Nhồi”, đội “Đoàn Kết”… trong mỗi nhóm, học viên tự đánh số từ một đến 4. Như vậy sẽ sở hữu được n học sinh số 1, n học sinh số 2,...

Giáo viên sẵn sàng 4 đề toán về giải phương trình, đánh số từ 1 đến 4. Từng đề toán được photocopy thành n bản và đến mỗi bản vào một phong phân bì riêng. Như vậy sẽ sở hữu n suy bì chứa đề toán số 1, m suy bì chứa đề toán số 2… những đề toán được chọn theo phương pháp sau:

Đề tiên phong hàng đầu chứa x; đề số 2 đựng x và y; đề số 3 cất y với z; đề số 4 chứa z với t ( xem bộ đề chủng loại dưới đây).Cách chơi:

Tổ chức từng nhóm học sinh ngồi theo hàng dọc, hàng ngang, tuyệt vòng tròn quanh một cái bàn, tùy đk riêng của lớp.

Giáo viên phân phát đề tiên phong hàng đầu cho học viên số 1 của những nhóm, đề số 2 cho học viên số 2, ...

Xem thêm: Tập Làm Văn: Ôn Tập Về Tả Cảnh Trang 134 Sgk Tiếng Việt 5 Tập 2


Khi bao gồm hiệu lệnh, học sinh số 1 của những nhóm nhanh chóng mở đề số 1, giải rồi đưa giá trị x kiếm tìm được cho mình số 2 của tập thể nhóm mình. Lúc nhận được giá trị x đó, học viên số 2 new được phép mở đề, vậy giá trị của x vào, giải phương trình để tìm y rồi đưa đáp số cho chính mình số 3 của nhóm mình. Học sinh số 3 cũng làm tương tự. Học viên số 4 đưa gái trị tìm kiếm được của t đến giáo viên (đồng thời là giám khảo).