Tính Giá Xuất Kho Theo Phương Pháp Bình Quân

     

Do tác động của chi tiêu thị trường phải giá gốc của đa số loại sản phẩm tồn kho sẽ cụ đổi. Một nhiều loại hàng tồn kho download ở những thời khắc khác nhau, nhà cung cấp khác nhau sẽ sở hữu giá cội khác nhau. Do thế khi tính giá bán xuất kho của mặt hàng tồn kho cũng trở thành khác nhau. Ở bài này kế toán tài chính Việt Hưng chia sẻ về cách tính giá theo phương pháp bình quân gia quyền.

Bạn đang xem: Tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân


1. định nghĩa chung

Hàng tồn kho là tài sản đặc trưng của doanh nghiệp, bài toán xác định phương pháp tính giá xuất kho sẽ tác động đến báo cáo tài bao gồm nên phương pháp khẳng định giá trị mặt hàng tồn kho phải hỗ trợ được những bé số thực tiễn và thiết yếu xác. Việc xác định giá trị sản phẩm tồn kho phải tuân thủ theo nguyên tắc giá gốc.

*

2. Phương pháp bình quân gia quyền

Theo phương pháp này, giá trị hàng tồn kho được xem theo quý giá trung bình của từng một số loại hàng tồn kho thời điểm đầu kỳ và quý giá hàng tồn kho được sở hữu hoặc tiếp tế trong kỳ. Quý giá trung bình hoàn toàn có thể được tính theo thời kỳ hoặc mọi khi nhập một mặt hàng tồn kho về, nhờ vào vào thực trạng của doanh nghiệp.

Xem thêm: Nguyên Nhân Gây Suy Giảm Đa Dạng Sinh Học Ở Trên Thế Giới Và

Giá thực tế xuất kho = số lượng xuất kho x Đơn giá thực tế bình quân

Đơn giá thực tế bình quân= Giá trị hàng tồn thời điểm đầu kỳ + cực hiếm hàng thực tế nhập vào kỳ
Số lượng hàng tồn thời điểm đầu kỳ + số lượng hàng nhập trong kỳ

Việc tính giá chỉ xuất kho theo cách thức bình quân gia quyền có thể áp dụng theo nhì trường hợp:

– Tính theo 1-1 giá trung bình liên hoàn: Sau những lần nhập, xuất kế toán tính lại 1-1 giá bình quân.

– Tính theo đối kháng giá bình quân cuối kỳ: Đến thời điểm cuối kỳ kế toán mới đo lường và thống kê lại 1-1 giá trung bình để tính giá bán xuất kho vào kỳ và giá trị tồn kho cuối kỳ.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Nghị Luận Về Tấm Gương Vượt Lên Số Phận (7 Mẫu)

*

Ví dụ:

Sử dụng tiếp ví dụ sinh sống bài các phương pháp tính giá bán xuất kho để giám sát đơn giá chỉ theo phương thức bình quân gia quyền

– công ty tính đối chọi giá thực tiễn xuất kho theo phương thức bình quân liên hoàn

ĐVT: 1000đ

Lần nhập xuấtĐơn giá trung bình liên hoànGiá thực tiễn xuất kho
NK01500 + 600= 55/Kg
100 + 100

150kg x 55 = 8.250NK02

50 x 55 + 150 x 7
= 66,25/Kg
50 + 150
150 x 66,25 = 9.937,5NK0350 x 66,25 + 100 x 65
= 65,4/Kg
50 + 100
80 x 65,4 = 5.232Cộng23.419,5– doanh nghiệp lớn tính theo đơn giá bình quân cả kỳ
Đơn giá bình quân =500 + (600 + 1050 + 650)=2800= 62,2/kg
100+(100+150+100)450
Giá thực tiễn xuất kho của VL A: 380 x 62,2 = 23.636

Sau khi đo lường được giá thực tế xuất kho của hàng tồn kho; kế toán tài chính kho lên các sổ sách chi tiết của các tài khoản tương ứng.