Tính chất hóa học của kim loại lớp 9

     

Hóa 9 bài tính chất hoá học tập của kim loại: lý thuyết trọng tâm, giải bài xích tập sách giáo khoa tính chất hoá học tập của kim loại: giúp học viên nắm vững kiến thức và kỹ năng ngắn gọn.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của kim loại lớp 9


BÀI 16. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Tác dụng với phi kim

a) tác dụng với oxi: hầu như kim loại (trừ Au, Pt, Ag,...) chức năng với oxi ở ánh sáng thường hoặc ánh nắng mặt trời cao, chế tạo thành oxit.

3Fe + 2O2 (xrightarrowt^o) Fe3O4

b) tính năng với phi kim khác (Cl,S,...): các kim loại công dụng với các phi kim, tạo thành muối.

2Na + Cl2 (xrightarrowt^o) 2 NaCl

*

2. Tác dụng với dung dịch axit

Nhiều kim loại công dụng với hỗn hợp axit (HCl,...) tạo ra thành muối cùng H2.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

3. Tính năng với dung dịch muối

Kim loại hoạt động mạnh hơn (trừ Na, K, Ba,...) chức năng với muối bột của sắt kẽm kim loại yếu hơn, tạo ra thành muối và sắt kẽm kim loại mới.

Zn + CuSO4→ ZnSO4 + Cu

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Phương pháp giải bài tập nhúng thanh sắt kẽm kim loại A vào hỗn hợp muối của kim loại B tất cả sự tăng bớt khối lượng:

Khi nhúng thanh sắt kẽm kim loại A vào hỗn hợp muối của sắt kẽm kim loại B, ví như B bị đẩy không còn và phụ thuộc vào thanh kim loại A, cân nặng của thanh kim loại rất có thể tăng hoặc giảm.

- Nếu sau thời điểm nhúng, đề bài xích cho trọng lượng thanh sắt kẽm kim loại tăng thì:

Độ tăng khối lượng thanh = m sắt kẽm kim loại B dính – m kim loại A tan

- Nếu sau thời điểm nhúng, đề bài bác cho trọng lượng thanh kim loại giảm thì:

Độ giảm cân nặng thanh = m kim loại A rã – m kim loại B bám

Khi đó:

+ hotline x là số mol của kim loại A gia nhập phản ứng.

+ nhờ vào đề bài, xác định độ tăng giảm cân nặng của thanh kim loại.

+ tìm kiếm x.

Một số công thức đề xuất lưu ý:

m dung dịch sau bội phản ứng = m những chất lúc đầu – m kết tủa (nếu có) – m cất cánh hơi (nếu có).

C% = mct.100%/mdd

III. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Bài 1 (trang 51 SGK Hoá học 9)

Kim loại bao gồm những đặc thù hóa học tập nào? lấy ví dụ với viết các phương trình hóa học minh họa với sắt kẽm kim loại magie.

Hướng dẫn giải:

Kim loại bao gồm những đặc thù hóa học chung:

1. Bội phản ứng của kim loại với phi kim:

2Zn + O2 (xrightarrowt^o) 2ZnO

2. Phản nghịch ứng của sắt kẽm kim loại với hỗn hợp axit:

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 ↑

3. Làm phản ứng của kim loại với hỗn hợp muối:

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu.

Bài 2 (trang 51 SGK Hoá học tập 9)

Hãy xong xuôi các phương trình chất hóa học sau đây:

a) … + HCl → MgCl2 + H2

b) … + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag

c) … + … → ZnO

d) … + Cl2 → HgCl2

e) … + S → K2S.

Hướng dẫn giải:

Phương trình hóa học:

a) Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 ↑

b) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag ↓

c) 2Zn + O2 → 2ZnO

d) Hg + Cl2 → HgCl2

e) 2K + S → K2S.

Bài 3 (trang 51 SGK Hoá học 9)

Viết các phương trình hóa học xảy ra giữa các cặp chất sau đây:

a) Kẽm + axit sunfuric loãng.

Xem thêm: Mừng Sinh Nhật Hay Nhất Bé Xuân Mai, Mừng Sinh Nhật

b) Kẽm + dung dịch bạc đãi nitrat.

c) Natri + lưu lại huỳnh.

d) canxi + clo.

Hướng dẫn giải:

a) Zn + H2SO4loãng → ZnSO4 + H2 ↑

b) Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag

c) 2Na + S → Na2S

d) Ca + Cl2 → CaCl2.

Bài 4 (trang 51 SGK Hoá học tập 9)

Dựa vào đặc điểm hoá học tập của kim loại, hãy viết các phương trình hoá học màn biểu diễn các biến đổi sau trên đây :

*

Hướng dẫn giải:

(1) Mg + Cl2 xrightarrowt^o MgCl2

(2) 2Mg + O2 (xrightarrowt^o) 2MgO

(3) Mg + H2SO4loãng → MgSO4 + H2 ↑

(4) Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag ↓

(5) Mg + S → MgS

Bài 5 (trang 51 SGK Hoá học tập 9)

Dự đoán hiện tượng kỳ lạ và viết phương trình chất hóa học xảy ra, khi:

a) Đốt dây sắt trong khí clo.

b) cho 1 đinh fe vào trong ống thử đựng dung dịch CuCl2.

c) cho 1 viên kẽm vào hỗn hợp CuSO4.

Hướng dẫn giải:

a) hiện tại tượng: fe cháy sáng trong khí Cl2 và gồm khói gray clolor đỏ tạo thành thành.

2Fe + 3Cl2 (xrightarrowt^o) 2FeCl3

b) hỗn hợp CuCl2 bay màu xanh, kim loại màu đỏ bám vào đinh sắt.

Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu ↓

c) Zn tan dần, dung dịch CuSO4 nhạt màu xanh, kim loại màu đỏ bám vào viên kẽm.

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu ↓

Bài 6 (trang 51 SGK Hoá học 9)

Ngâm một lá kẽm trong trăng tròn g hỗn hợp muối đồng sunfat 10% cho đến khi kẽm không tan được nữa. Tính khối lượng kẽm sẽ phản ứng với hỗn hợp trên cùng nồng độ phần trăm của dung dịch sau làm phản ứng.

Hướng dẫn giải:

Ta có:

mCuSO4 = 20.0,1 = 2(g) => nCuSO4 = 0,0125 (mol)

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu ↓

=> mZn = n.M = 0,0125. 65 = 0,81 (g)

mZnSO4 = n.M = 0,0125. 161= 2,0125 (g)

m dd sau phản bội ứng = mddCuSO4 + mZn – m Cu giải hòa = 20,0125 gam.

Nồng độ % dung dịch ZnSO4 là:

C% = (2,0125/20,0125).100% = 10,056 (%)

Bài 7 (trang 51 SGK Hoá học tập 9)

Ngâm một lá đồng trong 20 ml dung dịch bội nghĩa nitrat cho tới khi đồng thiết yếu tan thêm được nữa. Lấy lá đồng ra, cọ nhẹ, có tác dụng khô và cân thì thấy khối lượng lá đồng tạo thêm 1,52 g. Hãy xác định nổng độ mol của dung dịch bạc nitrat đã dùng (giả thiết tổng thể lượng bội nghĩa giải phóng bám hết vào lá đồng).

Hướng dẫn giải:

Gọi x là mol kim loại Cu đang phản ứng

Þ 2x.108 – 64x = 1,52 Þ x = 0,01 mol Þ mol AgNO3 đã cần sử dụng = 0,02 mol.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 9 Trang 6 7 Sgk Toán 9 Tập 1, Giải Toán 9 Bài 1: Căn Bậc Hai

Nồng độ hỗn hợp AgNO3:

CM AgNO3 = n/V = 0,02/0,02 = 1 (M)

Trên đó là gợi ý giải bài xích tập Hóa 9 bài tính chất hoá học của kim loại do giáo viên dannguyenpiano.com.vn trực tiếp biên soạn theo chương trình new nhất. Chúc bác bạn học hành vui vẻ.