Tìm Kiếm Nhiều Điều Kiện Trong Sql

     

Trong lí giải này, các bạn sẽ tìm phát âm cách sử dụng mệnh đề WHERE vào SQL Server để lọc các bạn dạng ghi sẽ được trả về bởi vì một tầm nã vấn.

Bạn đang xem: Tìm kiếm nhiều điều kiện trong sql

Giới thiệu về mệnh đề WHERE vào SQL Server

Khi bạn thực hiện câu lệnh SELECT để truy vấn dữ liệu trong một bảng, các bạn sẽ nhận được tất cả các bạn dạng ghi của bảng đó, điều đó là không quan trọng vì áp dụng chỉ rất có thể xử lý một số lượng các phiên bản ghi nhất định tại thời gian đó.

Để rước các bản ghi trường đoản cú bảng thỏa mãn một hoặc các điều kiện, bạn sử dụng mệnh đề WHERE như sau:

SELECT select_listFROM table_nameWHERE search_condition;Trong mệnh đề WHERE, các bạn chỉ định một đk tìm kiếm để lọc các phiên bản ghi được trả về bởi vì mệnh đề FROM. Mệnh đề WHERE chỉ trả về các bản ghi thỏa mãn điều kiện kiếm tìm kiếm (điều kiện tra cứu kiếm được review là TRUE).

Điều kiện kiếm tìm kiếm là 1 biểu thức súc tích hoặc phối kết hợp nhiều biểu thức logic. Trong SQL, một biểu thức logic thường được gọi là 1 trong những vị ngữ (predicate).

Lưu ý rằng SQL server sử dụng lô ghích ba cực hiếm khi review một biểu thức xúc tích là TRUE, FALSE hoặc UNKNOWN. Mệnh đề WHERE sẽ không trả lại bất kỳ bản ghi làm sao có điều kiện tìm tìm được reviews là FALSE hoặc UNKNOWN.

Ví dụ về WHERE vào SQL Server

Chúng tôi sẽ áp dụng bảng products từ bỏ cơ sở tài liệu mẫu để làm ví dụ minh họa đến mệnh đề WHERE trong SQL Server.

*

Tìm các phiên bản ghi thỏa mãn nhu cầu một đk đơn giản

Câu lệnh sau lấy tất cả các sản phẩm có id loại thành phầm là 1:

SELECT product_id, product_name, category_id, model_year, list_priceFROM production.productsWHERE category_id = 1ORDER BY list_price DESC;Đây là kết quả:

*

Tìm các bản ghi thỏa mãn nhu cầu hai điều kiện

Ví dụ sau đây trả về những sản phẩm thỏa mãn nhu cầu hai điều kiện: mã loại sản phẩm là 1 cùng năm kiểu chủng loại là 2018. Nó áp dụng toán tử lô ghích AND để phối kết hợp hai điều kiện.

Xem thêm: Nhận Xét Về Độ Âm Điện Của Các Halogen Có Độ Âm Điện Lớn Nhất Là :

SELECT product_id, product_name, category_id, model_year, list_priceFROM production.productsWHERE category_id = 1 & model_year = 2018ORDER BY list_price DESC;Đây là kết quả:

*

Tìm các phiên bản ghi bằng phương pháp sử dụng toán tử so sánh

Câu lệnh sau đây tìm tìm các sản phẩm có giá niêm yết lớn hơn 300 cùng năm kiểu chủng loại là 2018.

SELECT product_id, product_name, category_id, model_year, list_priceFROM production.productsWHERE list_price > 300 and model_year = 2018ORDER BY list_price DESC;Đây là kết quả:

*

Tìm các bản ghi đáp ứng bất kỳ điều khiếu nại nào trong hai điều kiện

Truy vấn dưới đây tìm tìm các sản phẩm có giá bán niêm yết lớn hơn 3.000 hoặc năm kiểu mẫu mã là 2018. Bất kỳ sản phẩm nào thỏa mãn nhu cầu một trong số điều khiếu nại này gần như được bao hàm trong tập trung quả.

SELECT product_id, product_name, category_id, model_year, list_priceFROM production.productsWHERE list_price > 3000 OR model_year = 2018ORDER BY list_price DESC;Đây là kết quả:

*

Lưu ý rằng toán tử OR đã được áp dụng để phối hợp các biểu thức điều kiện.

Tìm các bản ghi có mức giá trị nằm trong tầm giá trị

Câu lệnh dưới đây tìm tìm các sản phẩm có niêm yết nằm trong khoảng từ 1.899 đến 1.999,99 áp dụng toán tử BETWEEN:

SELECT product_id, product_name, category_id, model_year, list_priceFROM production.productsWHERE list_price BETWEEN 1899.00 and 1999.99ORDER BY list_price DESC;Đây là kết quả:

*

Tìm các phiên bản ghị có mức giá trị vào danh sách các giá trị

Ví dụ sau thực hiện toán tử IN để tìm các thành phầm có giá niêm yết là 299,99 hoặc 466,99 hoặc 489,99.

SELECT product_id, product_name, category_id, model_year, list_priceFROM production.productsWHERE list_price IN (299.99, 369.99, 489.99)ORDER BY list_price DESC;Đây là kết quả:

*

Tìm các phiên bản ghi có giá trị cất một chuỗi

Ví dụ sau áp dụng toán tử lượt thích để tìm các sản phẩm có tên chứa chuỗi Cruiser:

SELECT product_id, product_name, category_id, model_year, list_priceFROM production.productsWHERE product_name like "%Cruiser%"ORDER BY list_price;Đây là kết quả:

*

Trong chỉ dẫn này, các bạn đã học cách áp dụng mệnh đề WHERE vào SQL Server nhằm lọc các bạn dạng ghi dựa vào một hoặc nhiều điều kiện.

Xem thêm: Trình Bày Đặc Điểm Chung Của Khí Hậu Nước Ta Là Gì ? 1) Đặc Điểm Chung Của Khí Hậu Nước


giả dụ dannguyenpiano.com.vn có ích và giúp cho bạn tiết kiệm thời gian

Bạn có thể vui lòng tắt trình chặn quảng cáo ❤️ để cung cấp chúng tôi gia hạn hoạt cồn của trang web.