Soạn tiếng anh unit 1 lớp 9: a closer look 2

     

Task 1. Underline the dependent clause in each sentence below. Say whether it is a dependent clause of concession (DC), of purpose (DP), of reason (DR), or of time (DT).

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh unit 1 lớp 9: a closer look 2

(Gạch chân mệnh đề dựa vào trong mỗi câu dưới đây. Lưu ý xem mệnh đề nào là mệnh đề nhựơng bộ(DC), mệnh đề chỉ mục đích (DP), mệnh đề chỉ nguyên nhân(DR), mệnh đề thời gian(DT). )

*

Đáp án: 

1. When people talk about traditional paintings → DT

Tạm dịch:Khi nói đến tranh truyền thống, họ thường xuyên nghĩ về thôn Đông Hồ.

2. So that she could buy some bai tho conical hats → DP

Tạm dịch: Chị tôi đến làng Tây hồ nước ở Huế nhằm chị ấy hoàn toàn có thể mua được mẫu nón bài bác thơ.

3. Although this museum is small → DC

Tạm dịch:Mặc cho dù bào tàng nhỏ nhưng nó có không ít đồ tạo tác độc đáo.

4. Because we have space khổng lồ skateboard → DR

Tạm dịch: quảng trường này là nơi hâm mộ của chúng tôi để chơi cũng chính vì chúng tôi có không khí để nghịch trượt ván.

5. Before they make the drumheads → DT

Tạm dịch: bạn dân bắt buộc phơi khô domain authority trâu trước lúc họ làm mặt trống. 

Bài 2

Task 2. Make a complex sentence from each pair of sentences. Use the subordinator provided and make any necessary changes.

(Nối thành các câu phức. áp dụng liên từ phụ thuộc vào được hỗ trợ và gồm thể thay đổi nếu quan trọng .)

*

Hướng dẫn giải:

1. The villagers are trying to learn English in order that they can communicate with foreign customers. 

Tạm dịch: Người dân trong làng mạc đang nỗ lực học tiếng Anh để họ có thể giao tiếp với quý khách hàng nước ngoài.

2. After we had eaten lunch, we went to Non Nuoc marble village to buy some souvenirs.

Tạm dịch:Sau khi ăn trưa, shop chúng tôi đến buôn bản đá đá hoa Non Nước nhằm mua một vài đồ lưu lại niệm.

3. Even though this hand-embroidered picture was expensive, we bought it.

Tạm dịch:Mặc dù bức ảnh thêu tay này cao cấp nhưng cửa hàng chúng tôi đã cài nó.

4. This department store is an attraction in my city because the products are of good quality.

Tạm dịch:Cửa hàng bách hóa này là 1 trong điểm thú vị trong thành phố tôi cũng chính vì các sản phẩm có unique tốt.

5. This is called a Chuong conical hat since it was made in Chuong village.

Tạm dịch:Đây được call là nón Chương vì được thiết kế ở xóm Chương.

Xem thêm: Cách Tính Lịch Của Cư Dân Phương Đông, Trình Bày

Bài 3

Phrasal verbs (Cụm đụng từ)

Task 3. Read this part of the conversation from GETTING STARTED. Pay attention khổng lồ the underlined part & answer the questions.

(Đọc đoạn hội thoại trường đoản cú phần Getting Started. Tập trung vào phần được gạch ốp chân và vấn đáp câu hỏi.)

*

Đáp án: 

1. Set up: start something (a business, an organisation, etc.)

Tạm dịch:thiết lập: bước đầu một đồ vật gi đó, (kinh doanh , tổ chức...)

take over: take control of something (a business, an organisation, etc.)

Tạm dịch: kiểm soát 

2. No, the individual words in the verb phrase do not help with comprehension. This is why they are sometimes considered difficult.

Tạm dịch:Không, những từ riêng lẻ trong cụm động từ không hỗ trợ hiểu ý nghĩa sâu sắc của nó. Đó là tại sao tại sao chúng đôi lúc được xem là khó khăn.

Bài 4

Task 4. Match the phrasal verbs in A with their meaning in B. 

(Nối những nhiều động từ sinh hoạt cột A với nghĩa của chính nó ở cột B )

*

Hướng dẫn giải:

1.c

Tạm dịch: lưu truyền - chuyển từ nỗ lực hệ này sang kế tiếp

2. G

Tạm dịch:có chi phí mua những thứ phải - gồm đủ tiền nhằm sống

3. F

Tạm dịch:giải quyết - hành vi để giải quyết và xử lý vấn đề

4. A

Tạm dịch:đóng lại - dừng vấn đề kinh doanh

5. H

Tạm dịch:đối diện cùng với - chấp nhận, giải quyết

6. B

Tạm dịch:ăn ý/ sống ấm yên với ai - gồm mối quan hệ thân thiết với ai đó

7. E

Tạm dịch:trở lại - trở về

8. D 

Tạm dịch:sự phủ nhận - lắc đầu thứ gì đó

Bài 5

Task 5.  Complete each sentence using the correct size of a phrasal verb in 4. You don"t need to use all the verbs.

(Hoàn thành các câu sau cùng với dạng đúng của nhiều động tự ở bài 4. Không yêu cầu sử dụng tất cả các rượu cồn từ. )

*

 

Hướng dẫn giải:

1. Face up to 

Tạm dịch:Chúng ta phải đối mặt với thực tiễn rằng bằng tay mỹ nghệ của bọn họ đang tuyên chiến và cạnh tranh với các làng nghề khác.

2. Turned down 

Tạm dịch:Tôi đang mời cô ấy tham gia chuyến đi của chúng tôi tới Tràng An, dẫu vậy cô ấy đã khước từ lời mời của tôi.

3. Passed down 

Tạm dịch:Nghề đan thêu hay được truyền từ cụ hệ này sang nỗ lực hệ khác.

4. Live on 

Tạm dịch:Bạn gồm nghĩ chúng ta có thể bán khăn lụa làm quà tặng lưu niệm đầy đủ tiền sống không?

5. Close down

Tạm dịch:Họ phải ngừng hoạt động viện kho lưu trữ bảo tàng vì không hề là địa điểm được chú ý nữa.

 

6. Did... Come back 

Tạm dịch:Bạn trở về cơ hội mấy giờ từ chuyến đi đêm qua?

Bài 6

Task 6. Complete the second sentence so that it has a similar meaning lớn the first sentence, using the word given. 

(Hoàn thành câu làm thế nào cho nghĩa của câu thứ 2 giống với câu đầu tiên. Sử dụng các từ được mang lại )

*

Đáp án: 


1. Where did you find out about Disneyland Resort?

Tạm dịch:Bạn đã nhận được tin tức về khu vực nghỉ mát Disneyland sinh sống đâu?

Bạn tìm chỗ nào về quần thể nghỉ non Disneyland?

2. When did you get up this morning?

Tạm dịch: sáng nay bạn rời giường thời gian mấy giờ?

Sáng nay các bạn thức dậy khi nào?

3. I"ll look through this leaflet to lớn see what activities are organised at this attraction.

Tạm dịch:Tôi sẽ đọc tờ tin tức này để xem chuyển động gì được tổ chức triển khai tại vị trí thu hút này.

Tôi sẽ liếc qua tờ thông tin này nhằm xem chuyển động nào được tổ chức tại điểm si này.

4. They"re going to lớn bring out a guidebook khổng lồ different beauty spots in Viet Nam.

Xem thêm: Môi Trường Làm Việc Của Nghề Điện Dân Dụng Gồm:, Bài 1: Giới Thiệu Nghề Điện Dân Dụng

Tạm dịch:Họ vẫn xuất phiên bản một cuốn hướng dẫn về các địa điểm đẹp khác biệt ở Việt Nam.