Thuật ngữ nào dùng để chỉ tên trường

     

Các kiểu tài liệu của trường tài liệu (field), khóa chính, khóa nước ngoài các thiết lập Lookup trong quá trình tạo bảng MS Access


Trong phần này đang tìm hiểu cụ thể hơn về những bảng dữ liệu MS Access, những kiểu dữ liệu và sự link giữa các bảng.

Bạn đang xem: Thuật ngữ nào dùng để chỉ tên trường

Một số khái niệm liên quan đến bảng (table) trong Access

Bảng (Table) là khu vực lưu trữ thông tin dữ liệu các đối tượng người dùng quản lý. Bảng có cấu trúc hai chiều gồm các dòng (Record - bạn dạng ghi - hàng) và những cột (Field - ngôi trường dữ liệu)

Ví dụ, bảng HOCSINH lưu trữ tin tức về đối tượng người tiêu dùng học sinh gồm những trường dữ liệu (field): HOCSINHID, Ho, Ten, Ngaysinh, Dantoc, Noisinh, Diachi

Mỗi đối tượng người sử dụng học sinh được trình diễn trong một bản ghi (Record, dòng) dữ liệu. Bảng rất có thể có nhiều, một hoặc không có record nào.

*

Trong một database thường có nhiều bảng, từng bảng lưu trữ dữ liệu của một đối tượng người tiêu dùng nào đó, các đối tường này rất có thể có dục tình với nhau.

*

Ví dụ, bảng LOP cùng bảng HOCSINH có contact một - nhiều. Từng lớp có tương đối nhiều học sinh, mỗi học viên thuộc về một lớp


Khóa bao gồm - Primary Key

Khóa bao gồm (primary key) là trường tài liệu (cột) có giá trị tốt nhất giữa các hàng (record). Khóa thiết yếu để xác định đúng đắn Record nào kia trong bảng, nên khi ứng dụng hãy chọn một loại tài liệu chuyên biệt làm sao đó có tác dụng khóa chính, ví như bảng về thành phầm thì lựa chọn mã sản phẩm, bảng về nhân viên cấp dưới thì là mã nhân viên cấp dưới (hoặc số CMT) ... Ví dụ như bảng HOCSINH tất cả một cột - trường tài liệu là HOCSINHID làm cho khóa chính, nó kiến tạo là một số lượng duy duy nhất - dành cho mỗi học sinh - biết khóa chính sau này sẽ nhanh lẹ tìm mang đến Record đựng khóa thiết yếu đó. Vào sơ đồ quan hệ sống trên, trường tất cả ký hiệu chiếc chìa khóa là khóa chính của bảng. Cách thiết lập khóa chủ yếu cho bảng ở đoạn sau.

Khóa nước ngoài - Foreign key

Khóa nước ngoài là trường (cột) dữ liệu chứa những giá trị tham chiếu (trỏ đến) một khóa chính của bảng khác. Việc tạo ra các cột (trường) là khóa ngoại sẽ hình thành nên mối quan hệ giữa những bảng.

Như sơ đồ vật trên, bảng DIEM gồm trường HOCSINHID là khóa ngoại, nó tham chiếu cho khóa chính HOCSINHID của bảng HOCSINH, từ đó mỗi điểm xác minh được của học viên nào, tương tự có trường MONHOCID là khóa ngoại tham chiếu đến bảng MONHOC

Tạo bảng vào Access


Khi đã triết lý được đề nghị tạo một bảng, bảng gồm những trường dữ liệu gì thì ban đầu tạo bảng bằng cách chọn mục Create trên menu Ribbon.

Xem thêm: Chàng Trai Cuồng Sạch Sẽ Thân Yêu Của Tôi Tập 1 Thuyết Minh, Chàng Trai Cuồng Sạch Sẽ Thân Yêu Của Tôi

Bạn rất có thể chọn Table - để chế tạo bảng và vào ngày cơ chế Datasheet View để xây cất bảng, ở chính sách này bạng sẽ quan liền kề bảng dạng như bảng tính - từ đó thêm những cột

Chọn thực đơn Table kiến thiết để tạo thành bảng new và vào ngay chính sách Design View - Ta đang sử dụng chế độ tổng quát mắng này lúc tạo, xây đắp bảng


*

Field Name - Định nghĩa cột (trường tài liệu trong bảng) Data Type - chọn kiểu dữ liệu của ngôi trường (xem các kiểu dữ liệu ở dưới) description - tế bào tả thông tin thêm về trường, chứa các thông tin để đọc lại biết được mục tiêu dữ liệu Fiel Properties - tùy chỉnh thiết lập các nằm trong tính cho trường dữ liệu, nó gồm gồm hai đội General - thông tin chung, tùy nằm trong vào kiểu tài liệu của ngôi trường mà thông tin chung có những mục không giống nhau như format hiện thị dữ liệu, form size dữ liệu, quý hiếm mặc định ... Lookup - khẳng định các nguồn dữ liệu và format hiện thị nếu cần thiết
*

Các giao diện dữ liệu

Khi tạo các trường mang đến bảng, chọn kiểu dữ liệu tương xứng rất quan tiền trọng, nó bảo vệ CSDL vận hành hiểu quả:

Kiểu tài liệu Mô tả Kích cỡ
Short Text Nó còn là một Text ở bản 2007 - 2010, biểu diễn tài liệu dạng chữ (tên người, tên sản phẩm, tiêu đề ...) về tối đa 255 ký tự.
Long Text còn là một kiểu Memo (2007 - 2010). Để màn trình diễn cả câu văn, đoạn văn dài. Đến 1GB
Number những dữ liệu dạng số 1, 2, 4, 8, or 16 byte
Date/Time màn biểu diễn ngày cùng tháng 8 bytes.
Currency dữ liệu số, dạng chi phí tệ, màn trình diễn số chính xác 4 số sau lốt chấm. 8 bytes.
AutoNumber Dạng số duy nhất, auto sinh ra vì Access 4 bytes.
Yes/No Kiểu xúc tích và ngắn gọn Boolean (true/false); Access giữ nó bên dưới dạng số, 0 là false và -1 là true 1 byte.
Attachment Lưu những loại dữ liệu file như những file hình ảnh, tài liệu, bảng tính ...

Tới 2 GB.

Thực hành tạo những bảng dữ liệu

Phần này tiến hành tạo ra các bảng cho 1 ứng dụng cai quản học sinh 1-1 giản. Trước tiên nó gồm những bảng có quan hệ với sơ đồ tại đoạn trên.

Bảng NIENKHOA

Cấu trúc bảng

thương hiệu cột (Field Name) Kiểu dữ liệu (Data Type) chú giải
KHOAID AutoNumber Khóa chính, số tự động tăng. Để thiết bật/tắt là khóa chính, lựa chọn dòng có tên trường rồi bấm lựa chọn Primary Key hoặc phải chuột vào thương hiệu trường và chọn Primary Key
*
NamNH Date/Time Năm nhập học, giao diện ngày - giờ. Định dạng ngôi trường này hiện thị lên năm học (không hiện thị ngày, thánh).

Định dạng hiện thị lên ngày tháng điền những dòng định dạng tương xứng vào mục Format, những ký hiệu có thể kết hòa hợp gồm:


Ở trường này chỉ mong mỏi hiện thị năm, yêu cầu nhập vào Format là yyyy

TenKhoa Short Text hình dạng Text, chọn size 10 ký tự (Field Size), gồm đánh chỉ mục, không được trùng giá bán trị, dòng chữ bao gồm chiều lâu năm khác 0

Chọn kiểu tài liệu là Text (Short Text), kế tiếp ở mục ở trong tính, đội General chọn: Field size là 10 - để thiết lập cấu hình dài buổi tối đa 10 ký tự, mục Allow Zezo length lựa chọn là No nhằm không được cho phép bỏ trống tài liệu này. Trên mục Indexed chọn Yes (No Duplicates) cho biết dữ liệu này được chỉ mục, không cho phép trùng dữ liệu.

*

Sau khi chế tạo ra bảng, gìn giữ với thương hiệu NIENKHOA thực hiện nhập dữ liệu trực tiếp mẫu

*

Bảng NGANH

Bảng trình diễn về những ngành học: tên ngành học, mã ngành, số năm học. Kết cấu tạo bảng như hình dưới

*

Đối với trường nào cần thiết lập quý giá mặc định thì điền quý hiếm mặc định ngơi nghỉ mục default Value của trực thuộc tính trường

Sau khi chế tạo bảng nhập tài liệu mẫu sau:

*

Bảng LOP

Bảng này làm chủ danh sách các lớp học, từng lớp mang tên lớp, và bao gồm khóa ngoại tham chiếu cho bảng NIENKHOA và NGANH, phần này vẫn chưa tùy chỉnh các link bảng nên sẽ khởi tạo bảng này với cấu trúc như sau:

*

Thiết lập Lookup mang lại trường NGANHID

Một trường dữ liệu có thể tùy chỉnh thiết lập thuộc tính Lookup đến nó, ở trong tính này giúp tham chiếu mang lại một nguồn dữ liệu khác trong quy trình nhập liệu (có thể tùy chỉnh thiết lập một ComboBox, ListBox nhằm nhập liệu). Lấy một ví dụ cột NGANHID vẫn tham chiếu mang đến bảng NGANH và trường NGANHID của bảng đó nhằm hiện thị một danh sách các giá trị, chọn lựa được khi biên soạn thảo. Từng bước thiết lập như sau:

lựa chọn Display Control là bộ combo Box : nhiều loại này hiện thị một hộp list đổ xuống để lựa chọn Chọn Row Source Type là Table/Query - có nghĩa là nguồn dữ liệu từ bảng, hoặc các Query Row Source là các truy vấn kéo ra dữ liệu - cách viết những truy vấn sẽ trình diễn sau. Ở đây mong muốn tham chiếu đến bảng nào, hãy điền thương hiệu bảng đó vào. Điền là NGANH, nó sẽ xem thêm các dòng dữ liệu của bảng ngành Bound Column là sản phẩm công nghệ tự cột cần links dữ liệu, ở chỗ này cột NGANHID của bảng NGANH là cực hiếm tham chiếu, cột này có vị trí số 1 - yêu cầu điền 1 Column Count là số cột - tính từ bỏ cột 1 đề xuất lấy dữ liệu đưa vào full bộ Box. Cần lấy cột 1 với 2 (tức cột NGANHID với TENGANH)

Làm tương tự cho cột NIENKHOAID tham chiếu cho bảng NIENKHOA

Lúc này lúc soạn thảo tài liệu bảng, nó xuất hiện full bộ Box có thể chọn giá chỉ trị, số đông giá trị này tham chiếu từ dữ liệu bảng khác.

*

Để ý, nếu còn muốn ẩn đi cột trước tiên chỉ hiện thị lên cột lắp thêm hai (tên ngành) nhằm nhìn tài liệu trực quan lại hơn. Thì bao gồm thể cấu hình thiết lập độ rộng cột đề xuất ẩn là 0cm vào nằm trong tính Colunm Widths. Ví dụ như 0cm;2cm tất cả nghĩa cột 1 0cm, cột 2 rộng lớn 2cm (nhớ là cột trong full bộ Box). Công dụng sẽ là:

*

Dữ liệu mẫu

*

Bảng HOCSINH

Bảng này thống trị danh sách học sinh các lớp, nó có những trường tài liệu như sau:

*

LookUp mối cung cấp Value List

Trong trường giới tính GT nhận giá trị xúc tích YES/NO, ấn định trường hợp là YES thì là NAM, với NO là Nữ. Khoác định thì dữ liệu là checkbox (hộp kiểm để lựa chọn). Nếu như muốn thay vỏ hộp kiểm này bằng bộ combo Box để có một list đổ xuống lựa chọn NAM/NỮ thì sử dụng Lookup với tùy chỉnh thiết lập như sau:

Display Control chọn combo Box Row Source Type lựa chọn Value list Row Source liệt kê những giá trị của bảng nguồn, mỗi giá chỉ trị cách nhau bởi dấu ;, chuỗi thì đặt trong lốt "" như bảng

-1 phái mạnh 0 NỮ thì điền vào -1;"Nam";0;"Nữ" Bound Column chọn là 1, tức là cột một là nguồn gán giá trị Colunm Widths lựa chọn là 0cm;2cm; để ẩn -1, 0 giữ hiện thị Nam, người vợ dữ liệu mẫu:

*

Bảng MONHOC

Bảng này để cai quản các môn học, cấu tạo như sau

*

Dữ liệu mẫu:

*

Bảng DIEM

Bảng này tàng trữ điểm của các môn học, kết cấu như sau:

*

Nạp dữ liệu vào MS Access từ tệp tin Excel

Có thể hấp thụ dữ liệu xuất phát điểm từ 1 Worksheet vào trong 1 bảng của MS Access. Ví dụ file Excel, tất cả worksheet tên HOCSINH như sau: có có dòng thứ nhất giống tên các cột của bảng HOCSINH trong Access.

Xem thêm: Soạn Bài Nhớ Rừng Ngắn Nhất, Soạn Bài Nhớ Rừng (Thế Lữ) Ngắn Gọn

*

Ví dụ, để nạp dữ liệu vào bảng HOCSINH, nhấn nên chuột vào đối tượng người sử dụng bảng, chọn import tự excel như hình dưới:

*

Trong cửa số hiện ra, lựa chọn file excel đúng cấu trúc, và tùy chỉnh cấu hình như hình nhằm nạp:

*

File tài liệu mẫu Excel mang lại bảng HOCSINH: tải về

Trên đó là tạo một trong những bảng mẫu, bài tiếp theo sẽ tiếp tục cấu hình thiết lập các quan hệ nam nữ và một số thao tác nâng cấp trên các bảng này.


Một số định nghĩa cơ phiên bản về bảngTạo bảng vào AccessCác kiểu dữ liệu AccessThiết lập là khóa chínhĐịnh dạng hiện thị lên ngày giờChỉ mục, ko được trùng dữ liệuThiết lập Lookup mang lại trường dữ liệu nguồn TableThiết lập Lookup mang lại trường dữ liệu nguồn Value ListNạp dữ liệu từ Exel vào Access