Tế Bào Vận Chuyển Nước Qua

     

Trắc nghiệm Sinh học tập 10 bài 11 (có đáp án): Vận chuyển những chất qua màng sinh chất

Câu 1: những chất được vận chuyển hẳn sang màng tế bào thường ở dạng


Câu 2: Nước được vận chuyển hẳn qua màng tế bào nhờ

A.Sự biến dị của màng tế bào

B.Bơm protein và tiêu hao ATP

C.Sự khuếch tán của các ion qua màng

D.Kênh protein đặc biệt là aquaporin

Hiển thị đáp án

Câu 3: các chất chảy trong lipit được vận động vào vào tế bào qua

A. Kênh protein quánh biệtB. Những lỗ bên trên màng

C. Lớp kép photpholipitD. Kênh protein xuyên màng

Hiển thị đáp án

Câu 4: trong các nhóm chất sau, nhóm hóa học nào dễ dàng đi qua màng tế bào nhất?

A.Nhóm chất tan vào nước và có kích cỡ nhỏ.

Bạn đang xem: Tế bào vận chuyển nước qua

B.Nhóm chất tan vào nước với có kích thước lớn.

C.Nhóm chất tan vào dầu và có kích cỡ nhỏ.

D.Nhóm chất tan trong dầu cùng có form size lớn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: các chất có size lớn bắt đầu tạo được áp lực để đi qua màng. Thực chất màng tế bào là màng lipit đề xuất nhóm hóa học tan trong dầu mới đi qua được.


Câu 5: chất O2, CO2 trải qua màng tế bào bằng phương thức

A.Khuếch tán qua lớp kép photpholipit

B.Nhờ sự biến dạng của màng tế bào

C.Nhờ kênh protein quánh biệt

D.Vận chuyển nhà động

Hiển thị đáp án

Câu 6: Nhập bào là cách thức vận chuyển

A.Chất tất cả kích thước nhỏ tuổi và có điện.

B.Chất tất cả kích thước nhỏ và phân cực.

C.Chất tất cả kích thước nhỏ dại và ko tan trong nước.

D.Chất có form size lớn.

Hiển thị đáp án

Câu 7: trong vô số nhiều trường hợp, sự vận chuyển sang màng tế bào phải áp dụng chất mang. Chất mang đó là các phân tử?

A.Protein xuyên màng

B.Photpholipit

C.Protein bám màng

D.Colesteron

Hiển thị đáp án

Câu 8: cho những ý sau (với hóa học A là chất có tác dụng khuếch tán qua màng tế bào):

(1)Chênh lệch độ đậm đặc của hóa học A ngơi nghỉ trong và xung quanh màng.

(2)Kích thước, mẫu thiết kế và công năng hóa học của chất A.

(3)Đặc điểm cấu trúc của màng, nhu cầu của tế bào.

(4)Kích thước và hình trạng của tế bào


Tốc độ khuếch tán của chất A nhờ vào vào rất nhiều điều nào trên đây?

A. (1), (2), (3)B. (1), (2), (4)C. (1), (3), (4)D. (2), (3), (4)

Hiển thị đáp án

Câu 9: hình thức vận chuyển những chất từ nơi gồm nồng độ thấp cho nơi có nồng độ dài là cơ chế

A. Vận chuyển nhà độngB. Vận chuyển thụ động

C. Thẩm táchD. Thẩm thấu

Hiển thị đáp án

Câu 10: cho những nhận định sau về việc vận chuyển những chất qua màng tế bào. đánh giá nào sai?

A.CO2 với O2 khuếch tán vào trong tế bào qua lớp kép photpholipit

B.Các phân tử nước thấm vào vào vào tế bào dựa vào kênh protein nhất là aquaporin

C.Các ion Na+, Ca+ vào trong tế bào bằng phương pháp biến dạng của màng sinh chất

D.Glucozo khuếch tán vào trong tế bào nhờ kênh protein xuyên màng

Hiển thị đáp án

Câu 11: hiện tượng kỳ lạ thẩm thấu là:

A.Sự khuếch tán của các chất qua màng.

B.Sự khuếch tán của những ion qua màng.

Xem thêm: Cách Viết Bài Luận Tiếng Anh Về Môi Trường ? Viết Về Bảo Vệ Môi Trường Bằng Tiếng Anh Hay Nhất

C.Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng.

D.Sự khuếch tán của chất tan qua màng.

Hiển thị đáp án

Câu 12: môi trường thiên nhiên đẳng trương là môi trường thiên nhiên có nồng độ hóa học tan

A.Cao hơn nồng độ chất tan vào tế bào

B.Bằng nồng độ hóa học tan vào tế bào

C.Thấp hơn nồng độ hóa học tan trong tế bào

D.Luôn ổn định định

Hiển thị đáp án

Câu 13: Trong kết cấu của màng sinh chất, một số loại protein giữ tác dụng nào tiếp sau đây chiếm con số nhiều nhất?

A. Cấu tạoB. Chống thể

C. Dự trữD. Vận chuyển

Hiển thị đáp án

Câu 14: Trong môi trường thiên nhiên nhược trương, tế bào có tương đối nhiều khả năng sẽ bị vỡ ra là

A. Tế bào hồng cầuB. Tế bào mộc nhĩ men

C. Tế bào thực vậtD. Tế bào vi khuẩn

Hiển thị đáp án

Câu 15: cho các phương thức vận chuyển các chất sau:

(1)Khuếch tán trực tiếp qua lớp kép photpholipit

(2)Khuếch tán qua kênh protein xuyên màng

(3)Nhờ sự biến dạng của màng tế bào

(4)Nhờ kênh protein quánh hiệu cùng tiêu hap ATP

Trong các phương thức trên, tất cả mấy phương thức để mang chất tung vào trong màng tế bào?

A. 1B. 2C. 3D. 4

Hiển thị đáp án

Câu 16: Sự vận chuyển dữ thế chủ động và xuất nhập bào luôn luôn tiêu hao ATP vì

A.Tế bào dữ thế chủ động lấy những chất đề xuất phải mất năng lượng


B.Phải thực hiện chất có để thực hiện vận chuyển

C.Vận đưa ngược chiều độ đậm đặc hoặc cần có sự biến dạng của màng sinh chất

D.Các hóa học được tải có năng lượng lớn

Hiển thị đáp án

Câu 17: các chất thải, chất ô nhiễm thường được đưa thoát khỏi tế bào theo phương thức vận chuyển

(1)Thẩm thấu

(2)Khuếch tán

(3)Vận gửi tích cực

Phương án vấn đáp đúng là

A. (1), (2)B. (1), (3)C. (2), (3)D. (1),(2) và (3)

Hiển thị đáp án

Câu 18: đến các vận động chuyển hóa sau:

(1)Hấp thụ và tiêu hóa thức ăn

(2)Dẫn truyền xung thần kinh

(3)Bài tiết độc hại hại

(4)Hô hấp

Có mấy hoạt động cần sự tham gia của vận chuyển chủ động?

A. 1B. 2C. 3D. 4

Hiển thị đáp án

Câu 19: co nguyên sinh là hiện tượng

A.Cả tế bào co lại

B.Màng nguyên sinh bị dãn ra

C.Khối nguyên sinh chất của tế bào bị co lại

D.Nhân tế bào teo lại tạo nên thể tích của tế bào bị thu nhỏ tuổi lại

Hiển thị đáp án

Câu 20: khi ở môi trường ưu trương, tế bào bị co nguyên sinh vì

A.Chất tung khuếch tán từ tế bào ra môi trường

B.Chất rã khuếch tán từ môi trường vào tế bào

C.Nước thấm vào từ môi trường xung quanh vào tế bào

D.Nước thấm vào từ tế bào ra môi trường

Hiển thị đáp án

Câu 21: mục tiêu của thí nghiệm teo nguyên sinh là nhằm xác định

(1)Tế bào đang sinh sống và làm việc hay sẽ chết

(2)Kích thước của tế bào khủng hay bé

(3)Khả năng bàn bạc chất của tế bào to gan hay yếu

(4)Tế bào trực thuộc mô nào trong cơ thể

Phương án đúng trong những phương án bên trên là

A. (1), (2)B. (2), (3)C. (3), (4)D. (1), (3)

Hiển thị đáp án

Câu 22: người ta phụ thuộc vào hiện tượng co nguyên sinh cùng phản teo nguyên sinh của tế bào thực vật dụng để:

A.Tìm hiểu những thành phần chủ yếu của tế bào

B.Chứng minh kỹ năng vận chuyển dữ thế chủ động của tế bào


C.Xác định tế bào thực thứ còn sinh sống hay đang chết

D.Tìm hiểu tài năng vận động của tế bào

Hiển thị đáp án

Câu 23: Tế bào đã bị tiêu diệt thì không thể hiện tượng teo nguyên sinh vì

A.Màng tế bào đã bị phá vỡ

B.Tế bào chất đã bị biến tính

C.Nhân tế bào đã bị phá vỡ

D.Màng tế bào không còn khả năng thấm lựa chọn lọc

Hiển thị đáp án

Câu 24: cho những nhận định sau về cách làm vận chuyển các chất qua màng tế bào. Nhận định nào sai?

A.Sự vận chuyển các chất qua màng tế bào chủ yếu nhờ cách thức vận đưa thụ động

B.Xuất bào cùng nhập bào là hình dạng vận chuyển những chất thông qua sự biến dị của màng sinh chất

C.Vận chuyển thụ động là thủ tục vận chuyển các chất không tiêu tốn năng lượng

D.Vận chuyển dữ thế chủ động là cách tiến hành vận chuyển cần năng lượng để vận chuyển các chất tự nơi bao gồm nồng độ thấp mang lại nơi có nồng độ cao.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 25: loại bào quan gồm 2 lớp màng (màng kép) là

A. Lưới nội chấtB. Lizoxom

C. Không bàoD. Ti thể cùng lục lạp

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 26: loại bào quan không tồn tại màng bảo phủ là

A. LizoxomB. Trung thể

C. RiboxomD. Cả B, C

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 27: Chọn giải pháp đúng để xong xuôi câu sau: sau khi được tổng đúng theo ở màng lưới nội hóa học hạt, các phân tử protein sẽ đi qua rồi bắt đầu được xuất thoát khỏi tế bào.

A. Trung thểB. Bộ máy Gôngi

C. Ti thểD. Không bào

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 28: Các thành phầm tiết được đưa thoát khỏi tế bào theo con đường

A. Khuếch tánB. Xuất bào

C. Thẩm thấuD. Cả xuất bào cùng nhập bào

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 29: một số loại bào quan không có ở tế bào động vật là

A. Trung thểB. Ko bào

C. Lục lạpD. Lizoxom

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 30: Bào quan lại làm trách nhiệm phân giải chát cơ học để cung ứng ATP mang lại tế bào hoạt động là

A. Ti thểB. Lục lạpC. Lưới nội hóa học D. Cỗ máy Gôngi

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 31: Khi mang lại tế bào hồng cầu vào nước cất, hiện tượng xảy ra là

A.Tế bào hồng ước không thay đổi

B.Tế bào hồng cầu bé dại đi

C.Tế bào hồng cầu to ra và bị vỡ

D.Tế bào hồng cầu thuở đầu to ra, dịp sau nhỏ tuổi lại

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


*
Reply
*
6
*
0
*
chia sẻ

*

Tại sao chỉ xem được bạn chung trên Facebook

Theo khoác định, khi thực hiện Facebook thì danh sách bạn bè của bạn được mang lại xem công khai. Mặc dù nhiên, bài toán để bạn khác tìm hiểu một danh sách có thể lên ...


Hỏi ĐápTại saoCông NghệFacebook
*

Khi lên rất cao 1200 ánh sáng giảm bao nhiêu độ c

Do cảm giác phơn đề nghị cứ lên rất cao 100m thì ánh nắng mặt trời giảm 0,6°C và khi quý phái sườn dốc bên đó thì xuống 100m ánh sáng lại tăng 1°C.Bạn đang xem: lên rất cao 100m ...


Hỏi ĐápBao nhiêu
*

Nhân viên hành bao gồm nhân sự giờ đồng hồ Anh là gì
Hỏi ĐápLà gìHọc TốtTiếng anh
*

Dựa theo nội dung các bài tập đọc vẫn học sinh hoạt tuần 3, Tuần 4, hãy đặt câu theo chủng loại Ai là gì để nói về

Trang chủ Đề thi & kiểm tra Lớp 3 tiếng Việt giờ Việt lớp 3 Luyện từ và câu: không ngừng mở rộng vốn từ: mái ấm gia đình !! Dựa ...


Hỏi ĐápLà gìKhỏe ĐẹpBài tậpHọc TốtHọc
*

Cảm súc tích cực của giáo viên mầm non là gì

Hoatieu.vn xin mang đến thầy cô nội dung bài viết Bài thu hoạch bồi dưỡng tiếp tục module GVMN 2 theo hiện tượng Thông bốn 12/2019/TT-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng ...


Hỏi ĐápLà gì
Từ ngày đôi mươi tháng 7 mang đến này là từng nào ngày

Thông báo ra mắt Trung tâm cơ chế mới Ngày 7 mon 12 năm 2021 shop chúng tôi rất phấn kích thông báo về một bản thiết kế lại đặc biệt quan trọng của Trung trọng điểm ...


Hỏi ĐápBao nhiêu
Vì sao ta quan sát thấy new vật

Mù buổi ngày là dịch gì? Mù ban ngày khiến cho người bệnh gặp mặt nhiều nặng nề ...


Hỏi ĐápVì sao
có từng nào số phức z vừa lòng |z+i|+|z-i|=4

Có từng nào số phức z vừa lòng |z-3i| = 5và zz-4là số thuần ảo ? ...


Hỏi ĐápBao nhiêu
Có bao nhiêu điểm sáng dưới đấy là của Mạch gỗ

Mạch gỗ (cũng gọi: xylem) là 1 trong loại mạch vận tải nước với ion khoáng nghỉ ngơi cây bên trên cạn.<1><2> Đây là mô dẫn truyền chất lỏng từ bên dưới (rễ) lên ...

Xem thêm: Chất Có Thể Tham Gia Phản Ứng Trùng Ngưng Là, Chất Tham Gia Phản Ứng Trùng Ngưng Là


Hỏi ĐápBao nhiêu
Làm gắng nào nhằm việc ăn uống đáp ứng một cách đầy đủ nhu mong của mỗi thành viên trong gia đình
Hỏi ĐápThế nào

Tương Tự


Đồ độ ẩm của đất liên quan ngặt nghèo đến quá trình hấp thụ nước của dễ như thế nào4 tháng trước. BởiMissphathn
Cường độ loại điện chạy qua côn trùng đèn bao gồm mối contact như cố nào cùng với cường độ mẫu điện mạch chính4 mon trước. BởiLamluyenvt
Thế nào là môi trường thiên nhiên xung quanh4 tháng trước. Bởinguyendunglover
Phong trào dân công ty 1936 -- 1939 ở việt nam bùng nổ trong bối cảnh như vậy nào4 tháng trước. Bởitranchinhxinh
Chữ chín trong ngày xuân chín có ý nghĩa như cố nào4 mon trước. Bởinguyennho_4

Thống kê


43,973

Questions


244,733

Answers


Toplist được quan tâm


#1
Top 9 blockman go -- adventures mod vô hạn chi phí 20225 ngày trước
#2
Top 10 acc liên quân miễn phí 2022 trắng thông tin 20226 ngày trước
#3
Top 9 súng lục đạn nhựa giá bèo 20224 ngày trước
#4
Top 10 tuyển tài xế container con đường dài tiên tiến nhất 20226 ngày trước
#5
Top 1 cái máu lạc hồng múa 20226 ngày trước
#6
Top 8 mở bài xích vợ ông chồng a đậy lớp văn thầy nhật 20224 ngày trước
#7
Top 10 biểu lộ nào dưới đó là một trong số những nội dung của lòng yêu nước 20223 ngày trước
#8
Top 10 địa điểm dung bài xích hát bến thượng hải 20226 ngày trước
#9
Top 8 nhạc không lời bài xích hát: chú quân nhân mp3 20226 ngày trước

Xem Nhiều


Vận dụng quy mức sử dụng của đời sống cảm xúc trong cuộc sống và trong công việc6 ngày trước. Bởitranchinhbmt
Tinh Góc giữa 2 vectơ bằng máy tính 570ES1 tuần trước. BởiDrchinh_2021
Anime thương hiệu cậu là gì1 tuần trước. BởiMissmy_hn
Xe máy để lâu không chạy bao gồm cần nuốm nhớt5 ngày trước. BởiKinhmy2
Thuốc thử để nhận thấy ion Cl gồm trong dung dịch muối clorua hoặc hỗn hợp axit HCl là3 ngày trước. Bởivohungkute
Backup mail Outlook bên trên Macbook4 ngày trước. Bởilenam_bmt
Hướng dẫn biện pháp chuyển trường đoản cú USD sang VNĐ vào Facebook6 ngày trước. BởiLamdung_moi
Trào ngược dạ dày có ăn được phân tử sen không5 ngày trước. Bởiphamhoaihit
the war to over all wars là gì - Nghĩa của từ the war to over all wars6 ngày trước. BởiKinhnho2020
Dự án 2: Món ăn cho bữa cơm gia đình Chân trời sáng sủa tạo4 ngày trước. Bởivotrong1

Chủ đề


Là gìHỏi ĐápMẹo HayCáchNghĩa của từHọc TốtBài TậpCông NghệTop ListReviewHọcBao nhiêuTopSản phẩm tốtToplistCrytoNgôn ngữKhỏe ĐẹpGiá MáyListSo SánhXây ĐựngDịch Ở đâuTại saoLaptopTiếng anhSo sánhVì sao hướng dẫnNhàThế nàoMón NgonSách đồ vật tínhNghĩa là gìBao lâuKhoa HọcPhương trìnhĐại họcBài tậpĐánh giáSonThuốcPhương phápGiới TínhXâyBánhFacebook
Quảng Cáo

Chúng tôi


Điều khoản


Trợ giúp


Mạng xóm hội


Bản quyền © 2021 Blog của Thư Inc.