Tập Viết Chữ Hán Cơ Bản

     

Luyện viết giờ đồng hồ trung miễn phí

Luyện viết bởi ngón tay viết lên screen (điện thoại). Hoặc thực hiện chuột để viết (máy tính).


Hướng dẫn– các bạn nhập ký kết tự giờ trung ao ước luyện viết. Tiếp đến nhấn vào Bắt đầu.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
尺 (chǐ): cây thước