TẠO DẤU PHẨY TRONG MAIL MERGE

     
tin tức support tri thức Tin VP bảo mật Mạng Máy cỗ ứng dụng
lúc trộn văn bạn dạng kết vừa lòng giữa Word với Excel thỉnh thoảng dữ liệu hiển thị trong tệp tin Word không giữ nguyên được định dạng số trong Excel .

Ví dụ có bạn dạng dữ liệu vào Excel như sau :

Trong file gốc tài liệu của Excel , cột Lương ta thấy cứ 3 số lại chia cách nhau bằng dấu phảy , hoặc 2 fan dưới cùng không phân bóc tách nhau và lại có góp phần thập phân .

Tuy nhiên khi sử dụng Mail Merger lúc lấy tài liệu từ cột Lương thì dữ liệu hiển thị không được như mong muốn . Ví dụ khi hiển thị ko phân tách bóc 3 số bằng dấu phảy

Hoặc hiển thị đông đảo số gồm dấu thập phân bị sai

Như vậy làm thế nào nhằm hiển thị đúng như bạn mong muốn ?

Sau khi bạn đã hoàn tất quá trình gán các trường cần thiết vào đúng những mục đề nghị hiển thị lúc đó nội dung của người tiêu dùng như hình dưới

Bạn yêu cầu phải thiết lập lại phần hiển thị vào trường Lương bằng cách bấm tổ hợp phím ALT-F9 , thời gian đó bạn sẽ thấy như hình dưới

Thay đổi trong phần MERGEFIELD Lương như sau MERGEFIELD “Lương” \#,#

Sau đó các bạn lại bấm lại tổng hợp phím ALT+F9 để trở lại trạng thái bình thường . Với cách chuyển đổi trên thì những nội dung hiển thị sẽ biện pháp 3 số bởi dấu phảy

Nếu các bạn thay đổi MERGEFIELD “Lương” \#,#0.00x lúc ấy sẽ xuất hiện thêm 2 số thuộc sản phẩm thập phân