Tính Chất Tâm Của Đường Tròn Ngoại Tiếp Tam Giác Vuông, Cân, Đều

     

Để xác định được trung khu đường tròn nội tiếp, trung tâm đường tròn ngoại tiếp của một tam giác họ cần nhớ lại các khái niệm.

Bạn đang xem: Tính chất tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông, cân, đều

Nhắc lại những khái niệm cần nhớ:

Đường tròn nội tiếp tam giác


*

Đường tròn tâm I nội tiếp tam giác ABC


– Khái niệm: Khi cha cạnh của tam giác là tiếp tuyến của đường tròn và đường tròn nằm trong tam giác thì ta gọi đường tròn đó là đường tròn nội tiếp tam giác.

– Ghi nhớ: trung ương đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của những đường phân giác trong.

Trong hình bên trên giao điểm I của 2 đường phân giác AM, BN của tam giác ABC chính là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

Cách xác định trung khu đường tròn nội tiếp tam giác

Để xác định hay vẽ được tâm đường tròn nội tiếp tam giác ta chỉ cần vẽ 2 đường phân giác vào của tam giác. Giao điểm giữa 2 đường phân giác chính là tâm đường tròn nội tiếp tam giác đó.

Xem thêm: Chức Năng Chủ Yếu Của Đường Glucôzơ Là Gì, Chức Năng Chủ Yếu Của Đường Glucôzơ Là:

Đường tròn ngoại tiếp tam giác


*

Đường tròn chổ chính giữa I ngoại tiếp tam giác ABC.


– Khái niệm: Đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn đi qua cả ba đỉnh của tam giác. Khi đó ta có tam giác nội tiếp đường tròn.– Ghi nhớ: trung ương đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của các đường trung trực của những cạnh tam giác.

Cách xác định trung tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác

Để xác định giỏi vẽ được trọng tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ta chỉ cần vẽ 2 đường trung trực tương ứng với 2 cạnh của tam giác. Giao điểm giữa 2 đường trung trực chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

Xem thêm: Soạn Bài Bài Ca Ngất Ngưởng Lop 11, Soạn Bài Bài Ca Ngất Ngưởng

Trong hình trên ta vẽ đường trung trực của cạnh AB với đường trung trực của cạnh AC, giao điểm I của 2 đường trung trực đó chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.