Soạn Anh Lớp 8 Unit 1 Getting Started

     

Dưới đấy là phần khởi rượu cồn của Unit 1, nhằm trình làng về chủ đề xuyên suốt tương tự như giúp độc giả có được một cái nhìn tổng quan về chủ đề. Bài viết cung cấp lưu ý giải bài xích tập cùng phần dịch nghĩa nhằm mục đích giúp các bạn hiểu cùng làm bài xích tập tốt hơn,

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

1. Listen & read:

Nghe cùng đọc.

Bạn đang xem: Soạn anh lớp 8 unit 1 getting started

Mai: check out this book, Phuc. `My Mini Guide khổng lồ Dog Training`.Phuc: Sound great! Max`ll lượt thích it too. Last weekend we learnt some tricks. I love to watch him. It`s so much fun...Have you found yourcraft kit?Mai: Yes, I`ve found this one. It`s got everything: beads, stickers, wool, buttons...I don`t know, it`ll take all my savings.Phuc: But it`s right up your street! Nick, what`s that?Nick: It`s a CD of Vietnamese folk songs. I`ll listen to lớn it tonight.Mai: and you`ll be able to improve your Vietnamese!Nick: Haha, not sure about that. But I think I`ll enjoy listening lớn the melodies.Phuc: Look at the language trang web I sent you. It`ll help you learn Vietnamese more easily.Nick: Yes, I lượt thích reading Doraemon comics while I was learning Japanese.Phuc: Stop reading comics! I`ll bring you mu favourite short story this Sunday when we play football.Mai: Sorry but we have khổng lồ hurry. Mum and dad are waiting. We need lớn buy some tools to build a new house for Max this weekend.

Dịch

Mai: Xem quyển sách này nè Phúc “Hướng dẫn nhỏ của tôi về huấn luyện chó”.Phúc: Nghe tốt đấy. Max cũng trở thành thích nó. Vào ngày cuối tuần rồi chúng mình đã học vài mẹo. Mình đang có nhu cầu muốn xem nó lắm. Thiệt là vui. Cậu có tìm kiếm được bộ vật dụng nghề bằng tay thủ công chưa?Mai: Rồi, bản thân đã tìm được một bộ. Nó có mọi thứ: hạt, hình dán, len, nút... Mình do dự nó đã ngốn (tiêu) hết tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí của mình. Phúc: dẫu vậy nó là lĩnh vực của cậu mà. Nick, vật gì vậy?Nick: Nó là 1 CD về những bài bác hát dân ca Việt Nam. Mình vẫn nghe nó tối nay.Mai: và cậu sẽ sở hữu được thể nâng cấp tiếng Việt của mình.Nick: Ha ha, không chắc hẳn lắm. Nhưng mình suy nghĩ mình đã thích nghe những giai điệu dân ca.Phúc: Xem trang web ngôn ngữ mình đã gửi cậu đấy. Nó để giúp cậu học tiếng Việt dễ dàng hơn.Nick: Đúng vậy, mình đang có nhu cầu muốn đọc chuyện tranh Doraemon trong lúc học giờ đồng hồ Nhật.Phúc: xong đọc truyện tranh đi. Mình sẽ mang cho cậu mọi cuốn truyện ngắn mình đang có nhu cầu muốn vào công ty nhật này khi họ chơi đá bóng.Mai: Xin lỗi nhưng họ nhanh lên. Ba mẹ mình đã chờ. Công ty mình đề nghị mua vài đồ dùng dụng để xây nhà ở mới mang đến Max vào ngày cuối tuần này.

a. Circle the correct answer.

Khoanh tròn câu vấn đáp đúng.

1. Phuc, Mai và Nick are in a library / bookstore/ sports club.2. Phuc is looking for a book / dog / craft kit.3. Max is Phuc"s cat / goldfish/ dog.4. Mai has found a book / CD/ craft kit for herself.5. Nick"s CS is of folk music / pop music/ rock music.6. Nick is trying to lớn learn Vietnamese / Japanese/ English.

b. Which leisure activities vày you think Phuc, Mai và Nick have? Tick the boxes. Then find the information from the conversation to explain your choice

Những vận động giải trí như thế nào mà chúng ta nghĩ Phúc, Mai, Nick có? Đánh dấu lựa chọn trong khung. Sau đó tìm tin tức từ bài bác đàm thoại để phân tích và lý giải lựa lựa chọn của em.

Xem thêm: Giải Bài 3 Trang 143 Sgk Hóa 10 Bài 3 Trang 143 Sgk Hóa Học 10

 

Phuc

Mai

Nick

1. Pet training

 

 

 

2. Making crafts

 

 

 

3. Reading

 

 

 

4. Listening khổng lồ music

 

 

 

5. Learning languages

 

 

 

6. Playing sports

 

 

 

7. Helping parents with DIY projects

 

 

 

c. Answer the questions.

Trả lời câu hỏi.

1. What does Mai mean when she says `Check out this book`?

Mai means Phuc should examine this book.

To check out something means lớn examine something or get more information about it in order to lớn be certain that it is suitable (or true, or safe)

 2. What does Phuc mean when he says ` It`s right up your street!`?

He means that it is the thing that Mai enjoys. If something is right up your street, it is the type of thing that you are interested in or that your enjoy doing

2. Find words / phrases in the box to describle the photos. Then listen to kiểm tra your answers.

Tìm phần lớn từ/cụm tự trong form để miêu tả những hình ảnh. Tiếp đến nghe nhằm kiểm tra các câu vấn đáp của bạn.

Xem thêm: Toán 9 Bài 32 Trang 54 - Bài 32 Trang 54 Sgk Toán 9 Tập 2

playing beach gamesplaying footballtextingvisiting museumsdoing DIYmaking craftsplaying computer games

*

1. Playing computer games 2. Playing beach games3. Doing DIY4. Texting5. Visiting museums6. Making crafts

3. Complete the following sentences with the words in the box. In some caese, more than one answer can be relevant. Good satisfied relaxing exciting fun boring

Hoàn thành phần lớn câu sau với hầu như từ trong khung. Vào vài trường hợp, bao gồm hơn một câu vấn đáp có liên quan

1. You do leisure activities in your free time and they make you fell __ satisfied ___.2. You can vị __ relaxing ___ activities such as yoga, or __ exciting ___ ones such as mountain biking or skateboarding.3. Hobbies such making crafts or collecting things are __ fun ___.4. You can suft the mạng internet but some people say this is ___ boring ___.5. You can spend time with family và friends, or become a volunteer for the community. This will make you feel __good___

4. GAME: CHANGING PARTNERS Choose one leisure activity 2 or 3. In pairs, talk about it. Try to keep going for one minute each. When the time is up, find a new partner and talk about another activity.

You may:

describe the leisure activitysay if you have done this activity or notshare your feelings about the activity

Chọn một trong những chuyển động thư giãn nghỉ ngơi trong phần 2 với 3. Tuân theo cặp, nói tới nó. Cố gắng nói trong một phút. Khi thời gian hết, kiếm tìm một các bạn mới và nói tới một vận động khác.

Bạn gồm thể:

mô tả hoạt động thư giãnnói nếu bạn đã thực hiện chuyển động này hoặc khôngchia sẻ phần lớn cảm nghĩ của công ty về hoạt động