Soạn anh 11 unit 7 reading

     

Work in pairs. Ask và answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và vấn đáp các câu hỏi sau.)


Before

BEFORE YOU READ

*

Work in pairs. Ask và answer the following questions.

Bạn đang xem: Soạn anh 11 unit 7 reading

(Làm câu hỏi theo cặp. Hỏi và trả lời các thắc mắc sau.)

1. Where can you find these scenes?

(Bạn hoàn toàn có thể có thấy hầu hết cảnh này sống đâu?)

2. What does each of the pictures tell you?

(Mỗi bức hình ảnh trên cho bạn biết về điều gì?)

3. Do you think that the larger in population a country is, the stronger it is? Why/ Why not?

(Bạn có nghĩ rằng một nước có dân số càng đông thì nó càng mạnh khỏe không? tại sao có? lý do không?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. In under-developed countries.

(Ở các nước kém phát triển.)

2. Picture 1: It describes a poor large family in the countryside. It tells us that if we have a big family, we may not tư vấn our children properly and give them a good life & education.

(Ảnh 1: Nó bộc lộ một gia đình đông nhỏ nghèo bí ở nông thôn. Nó cho chúng ta biết rằng nếu họ có một mái ấm gia đình đông con bọn họ không thể nuôi nấng những con tinh vi và cho chúng cuộc sống đời thường và giáo dục tốt.)

- Picture 2: It describes a poor slum in a small town. It indicates that population explosion can lead to poverty & unemployment.

(Ảnh 2: Nó diễn tả một quần thể ổ con chuột nghèo tại 1 thị trấn nhỏ. Nó cho biết thêm rằng bùng nổ dân số rất có thể dẫn đến sự nghèo nàn và thất nghiệp.)

3. No, I don"t think so. A strong country is a country having developed economy & people in that country have a good life.

(Không, tôi không cho là vậy. Một tổ quốc giàu to gan lớn mật là gồm nền tài chính phát triển và bạn dân có cuộc sống ấm no.)


While


WHILE YOU READ


Read the passage & then bởi vì the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn và làm những bài tập theo sau.)

The population of the world has been increasing faster và faster. In 10,000 B.C., there were probably only 10 million people. In A.D. 1, there were 300 million. It took 1,750 years for the world population lớn reach 625 million. In 1850, only one hundred years later, the population reached the figure of 1,300 million. In 1950, the figure had more than doubled khổng lồ reach 2,510 million. In 1985, only 35 years later, there were 4,760 million people. In 2000. The world"s population was about 6.6 billion, và by 2015 it is expected khổng lồ be over 7 billion.

Does the Earth have enough resources to support this many people? Different scientists give different answers to this question. Some say that there are enough resources to tư vấn 8 billion people. Others say that we must limit population growth because our resources are limited. Only 10 percent of the earth"s land can be used for farming and another trăng tròn percent for raising animals. There is a limit khổng lồ the water we can use. There are also limits to lớn the amounts of petroleum, iron, silver, gold, và other metals.

Research has shown that the average Third World woman has more children than she wants. Among the women who do not think they have too many children, half of them do not want any more. However, although millions of women want lớn limit the size of their families, they know of no safe way khổng lồ have fewer children. Safe birth-control methods for family planning are not available lớn them. It is time governments & international organisations did something to help them so that the world population growth can start lớn decrease instead of continuing khổng lồ increase.

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word. (Change the size of the word & use the dictionary when necessary).

(Tất cả những từ trong khung đông đảo đã gồm trong đoạn văn. Điền vào mỗi chỗ trong bảng một từ mê say hợp. (Thay thay đổi dạng từ bỏ và áp dụng từ điển nếu bắt buộc thiết.))

limit figures method although

control increase international resources

1. ………… most journalists studied journalism in college, some older writers never attended a university.

2. Can you explain the…………… for changing salt water lớn fresh water?

3. The number of injuries from automobile accidents…………… every year.

4. Some countries are poor because they have very few natural……………

5. These are all……………: 1, 75, 293.

6. There is a(n)……………of trăng tròn minutes for this short test. Students must turn in their papers at the end of the 20th minute.

7. The United Nations is a(n)…………..organisation.

Xem thêm: Từ Vựng Và Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Unit 7 Skills 1 Trang 12

8. Some children behave badly & their parents can’t…………….them.


Phương pháp giải:

Dịch bài đọc:

Dân số trái đất đang gia tăng ngày càng nhanh. Vào thời điểm năm 10000 trước công nguyên, núm giới chắc rằng chỉ có tầm khoảng 10 triệu người. Vào năm thứ nhất sau công nguyên, có tầm khoảng 300 triệu người. Phải mất 1750 năm sau thì dân số trái đất mới đạt cho 625 triệu người. Vào năm 1850, chỉ phương pháp 100 năm tiếp theo đó, số lượng dân sinh thế giới lên đến mức con tiên phong hàng đầu tỉ 300 triệu người. Vào thời điểm năm 1950, con số đó tăng lên gấp rất nhiều lần đến 2 tỉ 510 triệu người. Vào khoảng thời gian 1985, chỉ 35 năm sau, thế giới có 4 tỉ 760 triệu người. Vào khoảng thời gian 2000, dân số nhân loại khoảng 6,6 tỉ và mang lại năm 2015 số lượng dân sinh thế giới hoàn toàn có thể hơn 7 tỉ.

Liệu Trái đất tất cả đủ mối cung cấp tài nguyên để ship hàng cho bằng hữu người như vậy này không? nhiều nhà kỹ thuật đã chuyển ra những câu trả lời khác biệt cho câu hỏi này. Một vài cho rẳng bao gồm đủ tài nguyên để giao hàng cho 8 tỉ người, số không giống nói rằng chúng ta phải hạn chế sự cách tân và phát triển dân số do nguồn tài nguyên tất cả giới hạn. Chỉ 10 xác suất đất đai của gắng giới rất có thể được thực hiện cho canh tác và 20 phần trăm giành riêng cho chăn nuôi. Nguồn nước chúng ta sử dụng thì giới hạn. Trữ lượng dầu hỏa, sắt, bạc, đá quý và những kim các loại khác cũng có giới hạn.

Việc nghiên cứu đã chỉ ra rằng thanh nữ ở quả đât thứ ba có khá nhiều con rộng ý muốn. Trong số thiếu nữ mà không nghĩ là rằng bản thân có vô số con, thì phân nửa không thích có bé nữa. Tuy nhiên, tuy vậy hàng triệu thiếu phụ muốn tinh giảm việc sinh con, họ không biết cách an toàn nào để có con ít hơn. Những giải pháp hạn chế sinh đẻ bình an để chiến lược hóa mái ấm gia đình thì ko được phổ cập với họ. Đã đến lúc những chính che và những tổ chức nước ngoài nên có tác dụng điều nào đấy giúp họ để sự phát triển dân số trái đất có thể bắt đầu giảm đi thay vày cứ liên tiếp tăng.

Lời giải chi tiết:

1. Although most journalists studied journalism in college, some older writers never attended a university.

(Mặc dù phần nhiều các đơn vị báo hầu hết học ngành báo chí truyền thông ở đại học, nhưng những nhà văn trước đó đang không học đại học.)

2. Can you explain the method for changing salt water lớn fresh water?

(Bạn hoàn toàn có thể giải ham mê phương pháp biến đổi nước muối thành nước sạch?)

3. The number of injuries from automobile accidents increases every year.

(Số fan bị yêu đương do tai nạn ô đánh tăng từng năm.)

4. Some countries are poor because they have very few natural resources.

(Một số tổ quốc nghèo vì bao gồm rất không nhiều tài nguyên thiên nhiên.)

5. These are all figures: 1, 75, 293.

(Đây mọi là những nhỏ số: 1, 75, 293.)

6. There is a(n) limit of đôi mươi minutes for this short test. Students must turn in their papers at the end of the 20th minute.

(Bài khám nghiệm ngắn có giới hạn thời hạn 20 phút. Học sinh phải nộp bài xích ở cuối phút sản phẩm công nghệ 20.)

7. The United Nations is a(n) international organisation.

(Liên đúng theo quốc là một trong những tổ chức quốc tế.)

8. Some children behave badly & their parents can’t control them.

(Một số trẻ nhỏ cư xử hèn và bố mẹ chúng ko thể điều hành và kiểm soát chúng.)


Task 2. Answer the questions on the passage.

(Trả lời các câu hỏi sau dựa trên đoạn văn.)

1. What was the population of the world in 10.000 B.C, 1750, 1850, 1950, 1985 and 2000?

(Dân số quả đât vào những năm 1000 trước công nguyên,năm 1750, 1850, 1950, 1985 cùng 2000 sau công nguyên là bao nhiêu?)

2. How many people is the world expected to lớn have by the year 2015?

(Đến năm 2015, chũm giới rất có thể có từng nào người?)

3. Can the Earth have enough resources to tư vấn its population?

(Trái Đất bao gồm đã mối cung cấp tài nguyên để giao hàng dân số của nó không?)

4. Vì chưng most Third World women want to have a lot of children?

(Hầu hết phụ nữ ở những nước thuộc trái đất thứ bố muốn có không ít con phải không?)

5. Why can"t women in the world limit the size of their families?

(Tại sao phụ nữ trên quả đât không thể giới hạn con số thành viên trong mái ấm gia đình mình?)


1. The population of the world in 10.000 B.C was 10 million, in 1750 it was 625 million, in 1850 it was 1300, in 1950 it was 2510 million, in 1985 it was 4760 million, in 2000 it was 6.6 billion.

(Dân số nhân loại vào các năm 1000 trước công nguyên là 10 triệu, năm 1750 là 625 triệu, năm 1850 là 1300 triệu, năm 1950 là 2510 triệu, năm 1985 là 4760 triệu, năm 2000 là 6,6 tỉ.)


2. By the year 2015, the population of the world is expected khổng lồ be 7 billion.

(Đến năm 2015 dân số trái đất được dự kiến là 7 tỉ.)

3. Some scientists say it can, but others say it can"t.

(Một số nhà công nghệ nói là bao gồm thể, một số dị thường nói rằng không.)

4. No, they don"t.

(Không.)

5. Because they know of no safe way lớn have fewer children.

(Bởi vị họ không biết cách bình yên để tất cả ít nhỏ hơn.)


After

AFTER YOU READ

Work in pairs. Discuss with a partner và find out five world largest countries in population. Say where they are and which is the richest & which is the poorest country.

Xem thêm: Giải Bài Tập Sgk Toán 8 Bài 4 Diện Tích Hình Thang Toán Lớp 8 Đầy Đủ Nhất

(Làm việc theo cặp. Bàn bạc với một bạn học và đưa ra 5 nước có dân sinh đông nhất cầm cố giới. Kể các nước đó chỗ nào và nước nào giàu nhất, nghèo nhất.)

Lời giải chi tiết:

Five world largest countries in population are China, India, Russia, the USA and Indonesia. China, India và Indonesia are in Asia, Russia is in Europe, & the USA is in North America. The richest country is the USA & the poorest country may be India.

(Năm nước đông dân độc nhất vô nhị trên quả đât là Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Mỹ và Indonesia. Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia nghỉ ngơi châu Á, Nga sống châu Âu với Mỹ nghỉ ngơi Bắc Mỹ. Nước giàu tốt nhất là Mỹ cùng nước nghèo nhất có lẽ rằng là Ấn Độ.)