Soạn anh 11 unit 11 language focus

     

Phần trọng tâm kỹ năng của unit này nói về về kiểu cách phát âm trong tiếng Anh, cũng giống như ôn tập về mệnh đề quan hệ tình dục được thay thế bằng phân từ cùng to infinitives. Bài viết cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần xem xét cũng như giải đáp giải bài xích tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Soạn anh 11 unit 11 language focus

*

PRONUNCIATION (Phát âm)

Listen và repeat (Lắng nghe cùng nhắc lại)

   

Shred

Shrill

Shrimp

Shrine

Splash

Split

Spleen

Splutter

Spring

Spray

Spread

Sprightly

Practise reading aloud these sentences. (Thực hành hiểu to những câu sau.)

1. They were shrieking with laughter.2. He shrugged (his shoulder), saying he didn’t know & didn’t care.3. My dad hates shrimp paste.4. What a splendid spring day!5. The stream splits into three smaller streams at this point.6. The house has a narrow front, but it plays out at the back.

GRAMMAR (Ngữ pháp)

Exercise 1. Rewrite the following sentences, using a present participial phrase. (Viết lại câu, áp dụng cụm lúc này phân từ.)

1. The boy playing the piano is Bend. (Cậu bé đang chơi lũ piano là Bend.)2. Do you know the woman coming toward us? (Bạn tất cả biết người đàn bà đang cho gần họ không?)3. The people waiting for the bus in the rain are getting wet. (Mọi bạn đợi xe cộ buýt bên dưới trời mưa đang dần bị ướt rồi.)4. The scientists researching the causes of cancer are making progress. (Các công ty khoa học nhưng mà tìm kiếm lý do của ung thư đang tạo nên nhiều tiến triển.)5. The fence surrounding our house is made of wood. (Hàng rào bao quanh nhà của chúng tôi làm bởi gỗ.)6. We have an apartment overlooking the park.

Xem thêm: Soạn Văn 11 Câu Cá Mùa Thu Giáo Án, Giáo Án Ngữ Văn Lớp 11: Câu Cá Mùa Thu (Thu ĐiếuXem thêm: Giải Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 2 » Unit 5, Unit 5 Lớp 8

(Chúng tôi có một căn hộ nhìn ra công viên.)

Exercise 2. Rewrite the following sentences, using a past participial phrase. (Viết lại câu, áp dụng cụm thừa khứ phân từ.)

1. The ideas presented in that book are interesting. (Ý tưởng mà lại được giới thiệu trong quyển sách thì rất thú vị.)2. I come from a city located in the southern part of the country. (Tôi tới từ một tp nằm nghỉ ngơi phía Nam đất nước.)3. They live in a house built in 1890. (Họ sống trong khu nhà ở được xây năm 1890.)4. The photographs published in the newspaper were extraordinary. (Các bức hình ảnh được xuất bạn dạng trong tờ báo vô cùng không bình thường.)5. The experiment conducted at the University of Chicago was successful. (Thí nghiệm được triển khai ở trường đh Chicago đã thành công.)6. They work in a hospital sponsored by the government. (Họ thao tác làm việc trong khám đa khoa được bảo trợ bởi chính phủ.)

Exercise 3. Rewrite the following sentences, using an infinitive phrase.(Viết lại câu, thực hiện cụm nguyên thể.)

1. John was the last man lớn reach the đứng đầu of the mountain. (John là người cuối cùng chạm mang lại đỉnh núi.)2. The last person khổng lồ leave the room must turn off the light. (Người sau cuối rời phòng phải tắt điện.)3. The first person for us lớn see is Mr. Smith. (Người đầu tiên bọn họ phải gặp là ông Smith.)4. This is the second person to lớn be killed in that way. (Đây là người thứ 2 bị giết theo cách đó.)5. The first person khổng lồ catch the ball will be the winner. (Người thứ nhất bắt được trơn là người thắng cuộc.)