Soạn Anh 10 Cũ Unit 1

     

Phần trọng tâm kỹ năng của unit này nói về về cách phát âm /I/ cùng /i:/trong giờ Anh, cũng tương tự ôn tập về thì bây giờ đơn, trạng trường đoản cú chỉ gia tốc và thì quá khứ đơn. Bài viết cung cấp những từ vựng và cấu tạo cần lưu ý cũng như gợi ý giải bài xích tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Tự vựng

Realise: nhận raCatch: bắt, chụp

II. Cấu trúc cần lưu giữ ý

Âm /I/ trong giờ đồng hồ Anh là 1 nguyên âm, là phát âm ngắn của vần âm “i”Âm /i:/ trong tiếng Anh là 1 trong nguyên âm, là phân phát âm lâu năm của vần âm “i”

III. Khuyên bảo giải bài xích tập

1. Pronunciation

Listen and repeat:

/I/

Hit: đánhBit: cắnLittle: ítKick: đáClick: nhấp chuộtInterest: hứng thú

/i:/

Heat: nhiệtBeat: đánhMeat: thịtRepeat: kể lạiRead: đọcEaten: ăn

Pratise these sentenes:

1. Is he coming to the cinema? (Anh ấy gồm đến rạp chiếu phim giải trí phim không?)2. We’ll miss the beginning of the film (Chúng tôi đã lỡ phần bắt đầu của bộ phim)3. Is it an interesting film, Jim? (Nó liệu có phải là một bộ phim truyền hình hay không, Jim?)4. The beans and the meat were quite cheap. (Hạt đậu và thịt khá là rẻ)5. He’s going to leave here for the Green Mountains. (Anh ấy sẽ bong khỏi đây bởi vì Green Mountain)6. Would you like to have meat, peas & cheese? (Bạn gồm thích món thịt, đậu với phô mai?)

2. Grammar and vocabulary:

Exercise 1: Complete the blanks in the passage Use the correct simple present size of the verbs in the box. (There are more verbs than needed and you will have to lớn use some verbs more than once).

Bạn đang xem: Soạn anh 10 cũ unit 1

 Điền những chỗ trống ở đoạn văn. Dùng dạng hiện lai solo đúng của những động từ vào khung. (Có những động trường đoản cú hơn nên dùng và em sẽ cần dùng một vài đụng từ hơn một lần.)

Fishing (1)……is….my favourite sport. I often (2) ……fish….for hours without catching anything. But this does not (3) ……worry….me. Some fishermen (4)……are….unlucky. In stead of catching fish, they (5)……catch…. Old boots & rubbish. I (6)…am…….even less lucky. I never (7)……catch….anything – not even old boots. After having spent whole mornings on the river, I always (8)……go….home with an empty bab. “You must (9)……give up….fishing!”, my friend (10)……says….”It ‘s waste of time.” But they don’t (11)…realise……that I (12)……am…..not really interested in fishing. I’m ony interested in sitting on a boat, vì chưng nothing at all.

Exercise 2: Put each of these adverbs of frequency in its appropriate place in the sentences below.

Xem thêm: Ai Bán Đảo Lớn Nhất Của Châu Phi Là :, Hai Bán Đảo Lớn Nhất Của Châu Phi Là

(Viết từng trạng từ năng diễn này ở chỗ thích thích hợp ờ những câu dưới đây.)

He usually / always / sometimes / often gets up early.She is never / occasionally / often late for school.Lan usually / often practises speaking English.Thao is always a hard-working student.

Xem thêm: Giá Trị Sản Xuất Công Nghiệp Của Châu Phi Chiếm, Bao Nhiêu Phẩn Trăm

Exercise 3: Supply Ihe correct past simple size of the verbs in brackets. (Viết dạng vượt khứ đối kháng đúng của những động từ trong ngoặc.) Later in the aftenoon, the boys put up their tents in the middle of a field. As soon as this (1)…was done….., they (2)…cooked…..a meal over an xuất hiện fire. They (3)…were…all hungry and the food (4)…smelt…good. After a wonderful meal, they (5)…told…stories và (6)…sang…songs by the campfire. But some time later it (7)…began…to rain. The boys (8)…felt…tired so they (9)…put down…the fire and (10)…creeped…into their tent. Their sleeping-bags were warm and confortable, so they all (11)…slept... Soundly. In the middle of the night two boys (12)…woke…up và began shouting. The tent (13)…was…full of water. They al (14)…leapt…out of their sleeping-bags và (15)…hurried…outside. It was raining heavily và they (16)…found…that a stream had formed in the field. The stream (17)…wound…it way across the field & then (18)…flew…right under their tent.