Sgk Toán 6 Tập 2 Trang 19

     

Luyện tập bài xích §5. Quy đồng mẫu số nhiều phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài bác Giải bài xích 32 33 34 35 36 trang 19 trăng tròn sgk Toán 6 tập 2 bao hàm tổng phù hợp công thức, lý thuyết, cách thức giải bài tập phần số học gồm trong SGK toán sẽ giúp đỡ các em học viên học xuất sắc môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Sgk toán 6 tập 2 trang 19

Lý thuyết

1. Quy đồng chủng loại hai phân số

Xét hai phân số (frac-35) và (frac-58). Ta thấy 40 là 1 trong những bội bình thường của 5 với 8. Ta đang tìm nhì phân số tất cả mẫu là 40 và lần lượt bằng (frac-35) và (frac-58)

Ta có: (frac-35=frac-3.85.8=frac-2440) với (frac-58=frac-5.58.5=frac-2540) . Giải pháp làm này được điện thoại tư vấn là quy đồng mẫu hai phân số.

Hai phân số (frac-35) và (frac-58) cũng hoàn toàn có thể được quy đồng chủng loại với các mẫu chung khác chẳng hạn như: 80, 120, 1600,….

Để cho dễ dàng khi quy đồng mẫu mã hai phân số ta thường mang mẫu chung là BCNN của những mẫu.

2. Quy đồng mẫu nhiều phân số

Vì hồ hết phân số đầy đủ viết được bên dưới dạng phân số với chủng loại dương yêu cầu ta bao gồm quy tắc:

Muốn quy đồng mẫu những phân số với mẫu dương ta làm như sau:

– cách 1: kiếm tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để gia công mẫu chung

– cách 2: kiếm tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng phương pháp chia mẫu phổ biến cho từng mẫu).

Xem thêm: Câu 1 Số Nguyên Tử Hidro Trong Phân Tử Propan Là, Số Nguyên Tử Hiđrô Trong Phân Tử Propan Là

– cách 3: Nhân tử và chủng loại của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng

Ví dụ: Quy đồng mẫu các phân số: (frac715) và (frac136)

Bài giải:

Tìm BCNN: BCNN (15,6)=30

Tìm vượt số phụ: 30:15=2, 30:6=5

Nhân tử và mẫu với quá số phụ tương ứng

Vậy: (frac715=frac7.215.2=frac1430) ; (frac136=frac13.56.5=frac6530)

Dưới đấy là Hướng dẫn Giải bài xích 32 33 34 35 36 trang 19 đôi mươi sgk Toán 6 tập 2. Các bạn hãy gọi kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Luyện tập

dannguyenpiano.com.vn ra mắt với các bạn đầy đủ phương thức giải bài tập phần số học tập 6 kèm bài xích giải cụ thể bài 32 33 34 35 36 trang 19 20 sgk toán 6 tập 2 của bài luyện tập bài § 5 Quy đồng mẫu mã số các phân số trong chương III – Phân số cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài xích tập chúng ta xem bên dưới đây:

*
Giải bài bác 32 33 34 35 36 trang 19 đôi mươi sgk Toán 6 tập 2

1. Giải bài 32 trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số:

a) (frac – 47,frac89,frac – 1021)

b) (frac52^2.3,frac72^3.11)

Bài giải:

a) Tìm BCNN của $7, 9, 21$ để gia công MSC

Do kia MSC của ba phân số là $63$

Tìm vượt số phụ của mỗi mẫu mã rồi nhân tử và chủng loại của mỗi phân số với vượt số phụ tương ứng ta được:

Vậy: (frac – 47) =(frac – 3663), (frac89) = (frac5663), (frac – 1021) = (frac – 3663)

b) Tìm BCNN của (2^2.3,2^3.11) để làm MSC

Do đó MSC của bố phân số là $264$

Tìm vượt số phụ của mỗi chủng loại rồi nhân tử và mẫu của từng phân số với quá số phụ tương xứng ta được:

Vậy: (frac52^2.3 = frac110264 ,frac72^3.11 = frac21264)

2. Giải bài xích 33 trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số:

a) (frac3 – 20,frac – 11 – 30,frac715)

b) (frac – 6 – 35,frac27 – 180)

Bài giải:

a) Đổi hồ hết phân số tất cả mẫu âm thành rất nhiều phân số bao gồm mẫu dương rồi rút gọn gàng phân số chưa tối giản.

Tìm BCNN của $20, 30, 15$ để gia công MSC

Do đó MSC của tía phân số là $60$

Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu mã rồi nhân tử và mẫu mã của từng phân số với quá số phụ khớp ứng ta được:

Vậy: (frac3 – 20 = frac – 960,frac – 11 – 30 = frac2260,frac715 =frac2860)

b) Đổi đầy đủ phân số gồm mẫu âm thành phần lớn phân số gồm mẫu dương rồi rút gọn phân số chưa buổi tối giản ( (frac27 – 180 = frac – 320) )

Tìm BCNN của $35, 20$ để gia công MSC

Do kia MSC của ba phân số là $140$

Tìm quá số phụ của mỗi chủng loại rồi nhân tử và chủng loại của từng phân số với thừa số phụ khớp ứng ta được:

Vậy: (frac – 6 – 35 = frac24140,frac27 – 180 = frac – 21140)

3. Giải bài xích 34 trang trăng tròn sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số:

a) (frac – 55,frac87)

b) (3,frac – 35,frac – 56)

c) (frac – 97,frac – 1915, – 1)

Bài giải:

a) vì chưng (frac – 55 = – 1) đề nghị (frac – 55 = frac – 77)

b) Vì (3 = frac 31 = frac3.301.30 = frac9030)

Nên áp dụng công thức quy đồng chủng loại số 3 phân số ta có:

(3 = frac31 = frac3.301.30 = frac9030,frac – 35 = frac – 3.65.6 = frac – 1830,frac – 56 = frac – 5.56.5 = frac – 2530)

c) Làm tựa như như câu b) ta có:

(frac – 97 = frac – 9.157.15 = frac – 135105;frac – 1915 = frac – 19.715.7 = frac – 133105, – 1 = frac – 105105)

4. Giải bài 35 trang 20 sgk Toán 6 tập 2

Rút gọn gàng rồi quy đồng mẫu những phân số:

a) (frac – 1590;frac120600;frac – 75150)

b) (frac54 – 90;frac – 180288;frac60 – 135)

Bài giải:

a) Rút gọn:

(frac – 1590 = – frac16;frac120600 = frac15;frac – 75150 = frac – 12)

$BCNN (6,5,2) =30$

Do đó:

(eginarraylfrac – 1590 = – frac16 = – frac1.56.5 = frac – 530\frac120600 = frac15 = frac1.65.6 = frac630\frac – 75150 = frac – 12 = frac – 1.152.15 = frac – 1530endarray)

b) Rút gọn:

(frac54 – 90 = frac – 35;frac – 180288 = frac – 58;frac60 – 135 = frac4 – 9)

$BCNN (5,8,9) = 360$

Do đó:

(eginarraylfrac54 – 90 = frac – 35 = frac( – 3).725.72 = frac – 216360\frac – 180288 = frac – 58 = frac( – 5).458.45 = frac – 225360\frac60 – 135 = frac – 49 = frac( – 4).409.40 = frac – 160360endarray)

5. Giải bài xích 36 trang 20 sgk Toán 6 tập 2

Đố vui: nhì bức ảnh dưới phía trên chụp di tích lịch sử nào?

*

Cho các dãy phân số sau:

(N.1 over 4,3 over 10,2 over 5, ldots ) (M.2 over 3,3 over 4,5 over 6, ldots)

(H.1 over 6,1 over 4,1 over 3, ldots ) (S.2 over 9,5 over 18,1 over 3, ldots)

(Y.1 over 20,1 over 8,1 over 5, ldots ) (A.1 over 7,5 over 14,4 over 7, ldots)

(O.1 over 20,1 over 8,1 over 5, ldots ) (I.1 over 18,2 over 9,7 over 18, ldots )

Hãy quy đồng mẫu những phân số của từng hàng rồi đoán nhấn phận số thứ tư của dãy đó; viết nó dưới dạng tối giản rồi viết chữ cái ở dãy đó vào ô tương ứng với phân số ấy sinh sống hình 6. Khi đó, em sẽ hiểu rằng hai địa điểm của vn được UNESCO công nhận là di tích văn hóa nhân loại vào năm 1999.

Chẳng hạn, ở hàng đầu tất cả ghi chữ N, quy đồng mẫu mã ta được (2 over 10,3 over 10,4 over 10) nên phân số thứ bốn là (5 over 10). Nó tất cả dạng tối giản (1 over 2) , cho nên vì vậy ta điền chữ N vào nhì ô ứng cùng với số (1 over 2) bên trên hình 6.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 12 Unit 2 Mới: Unit 2, Unit 2: Urbanisation

*

Bài giải:

Ta đề nghị viết tiếp vào dãy số như sau:

(N ldots ,1 over 2;) (M ldots ,11 over 12) (H ldots ,5 over 12) (S ldots ,5 over 18)

(Y ldots ,1 over 2;) (A ldots ,11 over 12) (O ldots ,5 over 12) (I ldots ,5 over 18)

*

Hai di tích lịch sử được UNESCO thừa nhận là di sản văn hoá trái đất là: Hội An, Mỹ Sơn.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 6 cùng với Giải bài 32 33 34 35 36 trang 19 20 sgk Toán 6 tập 2!