Rút Gọn Phân Số Lớp 6

     

Cho tập hợp A = -2 ; 0 ; 7 . Viết tập hòa hợp B cá phân số 

*
 mà m, n ∈ A. ( nếu có

hai phân số đều bằng nhau thì chỉ việc viết một phân số)

Bài 11.

Bạn đang xem: Rút gọn phân số lớp 6

Tìm những cặp phân số bằng nhau trong số phân số sau đây:

*
; ;
*
; ;
*
;
*
;
*
;
*
.

Bài 12.

Trong những phân số sau đây, tìm những cặp phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại.

a)

*
;
*
;
*
;
*
;
*
;
*
;

b)

*
;
*
;
*
;
*
;
*
;
*
;

Bài 13.

Điền số phù hợp vào chỗ trống:

-1/2 = …/18 ; -2/3 = …/18 ; -5/6 = …/18 ; -8/9 =…/18.

Bài 14.

Tìm những số nguyên x và y biết: 7/x = y/27 = -42/54.

Bài 15.

Viết toàn bộ các phân số bởi 20/48 mà tử và mẫu mã là những số tự nhiên có nhị chữ số.

Bài 16.

Viết tất cả các phân số bằng 65/85 nhưng mà tử và mẫu mã là những số thoải mái và tự nhiên có ba chữ số.

Bài 17.

Trong các phân số sau đây, phân số nào là phân số về tối giản : -16/25 ; 30/84 ; 91/112 ; -27/-25 ‘ -182/385?

Bài 18.

Viết dạng tổng quát của các phân số bằng 42/119.

Bài 19.

Xem thêm: Stt Tiếng Anh Về Tình Bạn Hay Nhất, Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Tình Bạn Hay Nhất

Chứng tỏ rằng hầu như phân số bao gồm dạng n+1/2n+3 (n ∈ N) đông đảo là phân số tối giản.

Bài 20.

Chứng tỏ rằng những phân số có dạng 2n+3/3n+5 (n ∈ N) phần nhiều là phân số về tối giản.

LỜI GIẢI, HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP SỐ:

Bài 1

a) một nửa b) -8/15 c) 7/-15 = -7/15 d) 1/4 e) 8/9 g) 6/11

Bài 2

a) -3/4 b) 1/12 c) -16/35 d) -3/5 e) 3/7 g) 11/12

Bài 3

a) 7/90 b) 9/15 c) -6/5 d) -7/15 e) 1/25 g) -189/220

Bài 4

a) 1/2 b) 3 c) 1/64 d) 125 e) 9/4

Bài 5

a) 7/6 b) 155.9.20/13 c) -4/3 d) -7/4 e) 6/7 g) 106/111.

Bài 6

a) -11/18 b) -3/2 c) 49/78 d) 7/5 e) 23/11 g) -13/33

Bài 7

a)

*
=
*
 = 
*

b) 

*
=
*
 =
*

c)

*
 = 
*
 =
*
=
*

Bài 8

a)  

*
*
 = 
*

b)

*
 =
*
 = 
*
 = 2.

c)  

*
*
 = 1.

Bài 9

a) 3/10 h b) ba phần tư h c) 4/3 h

Bài 10

B = -2/7; 0/-2 (hoặc 0/7 ) ; -2/-2 (hoặc 7/7 ) ; 7/-2

Bài 11

*
=
*
;
*
*
*
=
*

Bài 12

a) Phân số đề xuất tìm là 5/3.

b) Phân số yêu cầu tìm là -3/2.

Bài 13

-1/2 = -9/18 ; -2/3 = -12/18 ; -5/6 = -15/18 ; -8/9 =-16/18.

Bài 14

Đs: x = -9 ; y = -21.

Bài 15

20/48 = (20:4)/(48:4) = 5/12 . Nhân cả tử và mẫu của phân số 5/12 theo lần lượt với 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8 ta được toàn bộ các phân số buộc phải tìm.

Bài 16

65/85 = (65:5)/(85:5) = 13/17. Nhân cả tử và mẫu mã của phân số 13/17 lần lượt với 8, 9, 10 … , 57, 58 ta được toàn bộ các phân số buộc phải tìm.

Bài 17

Có 2 phân số buổi tối giản là : -16/25 cùng -27/125.

Bài 18

42/119 = (42:7)/(119:7) = 6/17. Dạng tổng quát : 6k/17k ( k ∈ Z, k ≠ 0).

Bài 19

Gọi d là ước bình thường của n+1 cùng 2n+3 ( d∈ N). Ta có: (n+1) phân chia hết mang lại d và (2n+3) chia hết mang lại d cùng (2n+3) phân tách hết mang lại d, suy ra : <(2n+3)-2(n+1)> phân chia hết cho d hay như là một chia hết mang lại d. Suy ra d = 1. Những phân số dạng (n+1)/(2n+3) về tối giản.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Chứng Minh Câu Tục Ngữ Đi Một Ngày Đàng, Học Một Sàng Khôn (Lớp 7) Hay Nhất

Bài 20

Gọi d là ước tầm thường của (2n+3) và 3n+5 (d∈ N) . Ta có: (2n+3 ) chia hết mang lại d cùng (3n+5) chia hết cho d, suy ra : <(2n+3)-2(n+1)> chia hết mang đến d , suy ra : <2(3n+5)-3(2n+3)> chia hết mang đến d hay là một chia hết đến d. Cho nên d = 1 và những phân số dạng (2n+3)/(3n+5) (n∈ N) là tối giản.

 

 

 

 

 

 

 

bài viết gợi ý:
1. Phương pháp xác định một số trong những chia hết mang đến 7 2. Triết lý và bài xích tập ôn tập siêng đề tập phù hợp toán 3. Một vài bài tập phần tập thích hợp và phần tử của tập hợp lớp 6 4. Một số trong những bài tập phần tập hợp và thành phần của tập thích hợp lớp 6 5. Chuyên đề: phương pháp giải bài tập Bội chung nhỏ nhất 6. Siêng đề: cách thức giải bài bác tập Ước chung lớn nhất 7. Chăm đề: cách thức giải bài tập về số nguyên tố, hợp số