Phân Biệt Quá Khứ Hoàn Thành Và Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn

     

Thì quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn là hai thì thường gặp cũng như xuất hiện nhiều trong ngữ pháp tiếng Anh. Vậy làm thế nào để phân biệt hai thì dễ gây nhầm lẫn này? Hôm nay, dannguyenpiano.com.vn sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức đầy đủ nhất để phân biệt thì quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn.

Bạn đang xem: Phân biệt quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn


*
*
*
*
*
Bài tập vận dụng phân biệt thì QKHT và QKHTTD

Bài tập

Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.

Xem thêm: Những Cấu Trúc Writing Ielts Task 2 : Cấu Trúc Của 1 Bài Luận Xuất Sắc

They (come) …………….. back home after they (finish) ………………… their work.She said that she ( meet) ……………………. Mr. Bean before.Before he (go) ………………………….. to bed, he (read) ………………………… a novel.He told me he (not/wear) ………………………… such kind of clothes before.When I came to the stadium, the match (start) ………………………………….Before she (listen) ………………….. to music, she (do)……………………. homework.Last night, Peter (go) ………………….. to the supermarket before he (go) ………………… home.It was very noisy next door. Our neighbours (have) a party.John and I went for a walk. I had difficulty keeping up with him because he … (walk) so fastSue was sitting on the ground.She was out of breath. She … (run)When I arrived, everybody was sitting round the table with their mouths full. They … (eat)When I arrived, everybody was sitting round the table and talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They … (eat)Jim was on his hands and knees on the floor. He … (look) for his contact lens.When I arrived, Kate … (wait) for me. She was annoyed with me because I was late and she … (wait) for a long time.

Xem thêm: 11 Món Ăn Tuyệt Ngon Từ Quả Óc Chó Tốt Cho Sức Khỏe Của Mẹ Và Bé

Đáp án

came – had finishedhad metwent – had readhad startedlistened – had donehad gone – wentwere havingwas walkingwere eatinghad been eatingwas lookingwas waiting … had been waiting

Trên đây là chi tiết cấu trúc, cách dùng, nhận biết và cách phân biệt thì quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Hy vọng các bạn có thêm được những kiến thức bổ ích sau khi đọc bài viết này.