Ở 1 Ô Tính Có Công Thức Sau

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Câu 2: Ở một ô tính gồm công thức sau: =(E5+F7)*A1 với E5 = 2, F7 = 8, A1 = đôi mươi thì hiệu quả trong ô tính sẽ là bao nhiêu?

A. 10 B. 100 C. 200 D. 120


*

*

Câu 3.11.

Bạn đang xem: ở 1 ô tính có công thức sau

Ở một ô tính tất cả công thức sau: =((E5+F7)/C2)*A1 cùng với E5 = 2, F7 = 8 , C2 = 2, A1 = 20 thì tác dụng trong ô tính này sẽ là:

a. 10 b. 100 c. 200 d. 120


Ở một ô tính tất cả công thức sau: =((E5+F7)/C2)*A1 cùng với E5 = 2, F7 = 8 , C2 = 2, A1 = 20 thì công dụng trong ô tính này sẽ là:

A. 10

B. 100

C. 200

D. 120


Ở một ô tính tất cả công thức sau: =((E5+C2)/F7)^A1 cùng với E5 = 20, F7 = 17 , C2 = 22, A1 = 2 thì kết quả trong ô tính này sẽ là


Câu 2 Ở một ô tính tất cả công thức sau: =Max(E5:E8) với E5 = 52, E6 = 8 , E7 = 2, E8 = đôi mươi thì kết quả trong ô tính đang là (0/5 Điểm) C. Trăng tròn A. 8 B. 2 D. 52Cíuuuuu :3


Câu 9: Ô A1 của trang tính bao gồm số 1.753. Sau thời điểm chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút Decrease Decimal. Tác dụng hiển thị ngơi nghỉ ô A1 sẽ là:

A. 1.753 B. 1.75 C. 1.76 D. Một hiệu quả khác

Câu 10: Trong ô tính xuất hiện ###### vì:

A. Tính toán ra kết quả sai

B. Công thức nhập sai

C. Độ rộng lớn của mặt hàng quá nhỏ dại không hiển thị hết dãy số vượt dài

D. Độ rộng lớn của cột quá nhỏ tuổi không hiển thị hết hàng số quá dài

Câu 11 : Để xem trước lúc in một trang văn bạn dạng ta dùng chính sách hiển thị:

A.

Xem thêm: Sản Xuất Phân Vi Sinh Vật Dựa Trên Nguyên Lý, Phân Loại Và Quy Trình Sản Xuất Chúng

 Page Layout

B. Page Break Preview

C. Normal

D. tất cả các đáp án sẽ cho

ai kia giúp tài với ;-;


Lớp 7 Tin học
7
0

Câu 14. trả sử ô A1 của trang tính có số 1.52, ô A2 có số 2.61. Số trong ô B1 được format là số nguyên. Trường hợp trong ô B1 bao gồm công thức =A1+A2 thì em đang nhận được kết quả là gì vào ô đó?

A. 1.52 B. 2.61 C. 4.13 D. 4


Lớp 7 Tin học tập
12
1

Giá trị các ô từ A1 mang lại A5 thứu tự là: 10, 7, 9, 27, 2. Công thức B1=A1 +A2. Khi sao cách làm ở ô B1 thanh lịch ô B3 thì hiệu quả sẽ là bao nhiêu.

 


Lớp 7 Tin học
1
0

Ô A1 của trang tính gồm số 1.743; sau khoản thời gian chọn ô A1, nháy loài chuột 3 lần vào nút

*
thì kết quả hiển thị nghỉ ngơi ô A1 vẫn là:

 

 A.

2

 B.

1.743

 C.

Xem thêm: Đặc Điểm Nào Sau Đây Chỉ Có Ở Động Vật, Mà Không Có Ở Thực Vật

1.7

 D.

1.74


Lớp 7 Tin học
1
0

Câu 1: Trong các công thức sau, cách làm viết đúng trong Excel là A. =(5^2+10)*5 B. =(25-10):3*7 C.=22+16:3 D.=(13+2^3)/3x5 Câu 2: Giả sử ô A1=3, C1=7, cho biết kết trái của công thức=max(A1;C1;4). A.14 B.4 C.7 D.3 Giúp em với !


Lớp 7 Tin học tập
2
1

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)