Toán 8 bài 3: những hằng đẳng thức đáng nhớ

     
Trả lời câu hỏi 1 bài bác 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 1 bài xích 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1. Với a cùng b là nhì số bất kì, thức hiện phép tính (a + b)(a + b).

Bạn đang xem: Toán 8 bài 3: những hằng đẳng thức đáng nhớ

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 2 bài bác 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (1) bằng lời.

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 3 bài bác 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 bài bác 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Tính 2 (với a, b là những số tùy ý).

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 4 bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 bài xích 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (2) bởi lời.

Xem thêm:
Ebook Ngữ Pháp Tiếng Anh Mai Lan Hương, Ngữ Pháp Tiếng Anh Mai Lan Hương

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 5 bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 5 bài bác 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Triển khai phép tính (a+b)(a-b) (với a, b là những số tùy ý).

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 6 bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 6 bài bác 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (3) bởi lời.

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 7 bài xích 3 trang 11 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 7 bài xích 3 trang 11 SGK Toán 8 Tập 1. Ai đúng, ai sai ?

Xem giải mã


bài xích 16 trang 11 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 16 trang 11 SGK Toán 8 tập 1. Viết các biểu thức sau dưới

Xem giải mã


bài xích 17 trang 11 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 17 trang 11 SGK Toán 8 tập 1. Minh chứng rằng:

Xem giải thuật


bài 18 trang 11 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 18 trang 11 SGK Toán 8 tập 1. Hãy tìm kiếm cách giúp bạn An phục hồi lại phần nhiều hằng đẳng thức

Xem lời giải


bài 19 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 19 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Đố: Tính diện tích phần hình còn lại mà không nên đo.

Xem thêm: Vợ Nhặt Sơ Đồ Tư Duy - Sơ Đồ Tư Duy Vợ Nhặt Dễ Nhớ, Ngắn Gọn

Xem lời giải


Bài trăng tròn trang 12 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 20 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Nhấn xét sự đúng, không đúng của tác dụng sau:

Xem lời giải


bài xích 21 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 21 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Viết những đa thức sau bên dưới dạng bình phương của một tổng

Xem lời giải


bài xích 24 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 24 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Tính quý giá của biểu thức

Xem giải mã


bài xích 25 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 25 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Tính: a) (a + b + c)2; b) (a + b – c)2;

Xem giải thuật


Đề kiểm soát 15 phút -Đề số 1 - bài 3 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút -Đề hàng đầu - bài 3 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài 3 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài 3 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép dannguyenpiano.com.vn gởi các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.