Nhận Diện Mối Nguy Và Đánh Giá Rủi Ro

     

Hiện nay, đi đôi với việc phát triển kinh tế thì vấn đề sức khỏe và an toàn lao động rất được các doanh nghiệp chú trọng, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động. Bất kỳ một công việc, hoạt động, sản xuất nào dù là từ nhẹ hay nặng đều tiềm ẩn những rủi ro về an toàn lao động trong đó. Vậy nên, ngoài việc quan trắc môi trường lao động thì doanh nghiệp, cơ sở cần nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro cho chính công việc đó, để công việc diễn ra an toàn và hiệu quả.

Bạn đang xem: Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro

*

Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro là gì? Quy trình như thế nào?


Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro

3 NHẬN DIỆN MỐI NGUY HIỂM

Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro nhằm đảm bảo mọi mối nguy an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc đều được phát hiện và kiểm soát hợp lý. Giảm tối đa rủi ro xảy ra tai nạn, sự cố an toàn và bệnh nghề nghiệp. Phân loại và kiểm soát thông qua đánh giá rủi ro và các biện pháp phù hợp nhằm đưa các rủi ro về mức độ chấp nhận được. Quy trình nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro cũng là một trong những công cụ quan trọng giúp nâng cao điều kiện an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động tại nơi làm việc.

Nhận diện mối nguy là quá trình chủ động nhằm nhận ra sự tồn tại và tiềm ẩn của các mối nguy liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Xác định các đặc trưng của mối nguy (đặc điểm, tính chất, nguồn gốc phát sinh,…) để từ đó có thể kiểm soát thông qua các biện pháp phù hợp.

Xem thêm: Đến Giữa Tk Xix Nhật Bản Là Một Quốc Gia, Đến Giữa Hế Kỉ Xix, Nhật Bản Là Một Quốc Gia

Đánh giá rủi ro: Quá trình định lượng hoặc định tính mức độ rủi ro có nguồn gốc từ mối nguy dưa trên các yếu tố như:

Khả năng hoặc tần suất xảy ra.

Mức độ nghiêm trọng của thiết hại khi xảy ra sự cố.

Xem thêm: Nhận Xét Về Nghệ Thuật Bài Chiếc Thuyền Ngoài Xa, Nghệ Thuật Chiếc Thuyền Ngoài Xa

Số lượng người tiếp xúc với mối nguy và bị ảnh hưởng bởi sự cố.

*

Đối tượng cần tham gia khóa đào tạo nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro