Nhà nước đề ra phương hướng tập trung

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Nhà nước đưa ra phương hướng triệu tập vào các nhiệm vu trọng tâm để cải cách và phát triển khoa học tập và technology là

A. Đổi mới technology trong toàn bộ nền kinh tế

B. đưa giao technology phục vụ phát triển các ngành công nghệp

C. Nâng cấp hiệu quả vận động khoa học cùng công nghệ

D. Đẩy mạnh cách tân và phát triển lĩnh vực technology cao, công nghệ tiên tiến


*


Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường nghiên cứu các nghành nghề khoa học xã hội, ứng dụng chuyển giao technology phục vụ nông nghiệp & trồng trọt nông thôn, phát triển technology thông tin, technology sinh học, vật liệu mới là một trong những nội dung thuộc

A.

Bạn đang xem: Nhà nước đề ra phương hướng tập trung

trọng trách của công nghệ công nghệ

B. phương hướng của khoa học tập công nghệ

C. ý nghĩa của khoa học công nghệ

D. cơ chế của khoa học công nghệ


*Khoa học công nghệ

Câu 3: Việc ứng dụng những thắng lợi khoa học technology mới vào trong thực tiễn sản xuất cùng đời sống của bà con nông dân nằm trong phương hướng nào của chế độ phát triển khoa học và công nghệ?

A. Đổi bắt đầu cơ chế thống trị và công nghệ

B. Tạo thị phần cho công nghệ và công nghệ

C. Gây ra tiềm lực kỹ thuật và công nghệ

D. Triệu tập vào những nhiệm vụ trọng tâm


Nâng cao hiệu lực thực thi thi hành quy định về download trí tuệ, trọng dụng nhân kiệt thuộc phương phía nào trong cải cách và phát triển khoa học với công nghệ?

A. Đổi mới cơ chế cai quản lí công nghệ và công nghệ.

B. Tạo thị phần cho công nghệ và công nghệ.

C. Kiến thiết tiềm lực đến khoa học với công nghệ.

D. Tập trug vào những nhiệm vụ trọng tâm.

Xem thêm: Sinh 11 Bài 6 Lý Thuyết Sinh 11: Bài 6, Bài 6: Dinh Dưỡng Nito Ở Thực Vật ( Tiếp Theo )


Nâng cao hiệu lực thi hành lao lý về cài đặt trí tuệ, trọng dụng anh tài thuộc phương hướng nào trong phát triển khoa học với công nghệ?

A. Đổi new cơ chế quản lí lí công nghệ và công nghệ.

B. Tạo thị phần cho khoa học và công nghệ.

C. Kiến tạo tiềm lực cho khoa học cùng công nghệ.

D. Tập trug vào các nhiệm vụ trọng tâm.


Xây dựng tiềm lực đến khoa học với công nghệ: nâng cao chất lượng, số lượng đội ngũ cán bộ khoa học, bức tốc cơ sở vật chất - kĩ thuật, tăng nhanh hợp tác thế giới về kỹ thuật và technology là một nội dung thuộc

A. trọng trách của kỹ thuật công nghệ

B. phương hướng của khoa học công nghệ

C.

Xem thêm: De Mèn Phiêu Lưu Ký Lớp 6 - Dế Mèn Phiêu Lưu Ký Sgk Lớp 6

chân thành và ý nghĩa của công nghệ công nghệ

D. chế độ của khoa học công nghệ


Nội dung nào sau đây không phải là phương hướng cơ bạn dạng để cải tiến và phát triển khoa học cùng công nghệ?

A. Đổi bắt đầu cơ chế quản lí khoa học và công nghệ

B. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ

C. Giải đáp đúng lúc những sự việc lí luận và thực tiễn do cuộc sống thường ngày đặt ra

D. Tạo thị trường cho kỹ thuật và công nghệ


Nhà nước chủ trương đẩy mạnh nghiên cứu giúp các lĩnh vực khoa học tập và công nghệ nào bên dưới đây?

A. Khoa học tự nhiên, công nghệ vũ trụ

B. Khoa học nhân văn, công nghệ thông tin

C. Khoa học xã hội, technology vật chất mới

D. Công nghệ y dược, công nghệ sinh học


 Nhà nước công ty trương tăng cường nghiên cứu các nghành nghề dịch vụ khoa học và công nghệ nào dưới đây?