NGUYÊN TO HÓA HỌC LÀ TRẮC NGHIỆM

     
Tổng phù hợp 23 thắc mắc trắc nghiệm Hóa 8 bài bác 5: nhân tố hóa học có đáp án kèm lời giải chi tết, bám sát kỹ năng và kiến thức trọng trung khu và thường lộ diện trong bài kiểm tra trắc nghiệm bên trên lớp.

Bạn đang xem: Nguyên to hóa học là trắc nghiệm


Nội dung bộ 23 bài tập trắc nghiệm Hóa 8 bài bác 5: yếu tắc hóa học được công ty chúng tôi sưu tầm với tổng phù hợp kèm câu trả lời và giải mã được trình bày cụ thể và chi tiết. Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo dưới đây.

Bộ 23 bài tập trắc nghiệm: nhân tố hóa học gồm đáp án và giải thuật chi tiết

Câu 1: 8 Cl tức là gì?A. 8 chất clo.

B. 8 nguyên tố Clo.

C. 8 phân tử clo. 

D. 8 nguyên tử clo.

Lời giải: 

8 Cl tức là 8 nguyên tử Clo.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Năm phân tử hiđro viết là:

A. 5H

B. 5H2

C. H2

D. 5 h2

Lời giải: 

Năm phân tử hiđro viết là: 5H2

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Câu 3: So sánh nguyên tử Mg (magie) cùng với nguyên tử C (cacbon), ta thấy:

A. Nguyên tử Mg nặng hơn nguyên tử C 2 lần.

B. Nguyên tử Mg khối lượng nhẹ hơn nguyên tử C 2 lần

C. Nguyên tử Mg nặng rộng nguyên tử C 3 lần

D. Nguyên tử Mg nhẹ hơn nguyên tử C 3 lần.

Lời giải: 

Dựa vào bảng nguyên tử khối của nguyên tố:

+ Mg bao gồm nguyên tử khối là 24 đvC

+ C gồm nguyên tử khối là 12 đvC

=> Nguyên tử Mg nặng rộng nguyên tử C 2 lần.

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Câu 4: Nguyên tử khối là cân nặng của một nguyên tử tính bằng đơn vị nào?

A. gam.

B. kg.

C. g/cm3.

D. đvC.

Lời giải: 

Đơn vị của hay sử dụng nguyên tử khối, phân tử khối là đvC

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 5: Kí hiệu hóa học của nhân tố sắt là

A. S

B. Fe

C. fE

D. FE

Lời giải: 

Kí hiệu chất hóa học của yếu tắc sắt là Fe

Đáp án nên chọn là: B

Câu 6: Kí hiệu hoá học của sắt là:

A. Al.

B. Ba.

C. Ca.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 60 Tập 2 Câu 1, 2, 3, Giải Vở Bài Tập Toán 3 Trang 60 Tập 2 Câu 1, 2, 3

D. Fe.

Lời giải: 

Al là kí hiệu của yếu tắc nhôm

Ba là kí hiệu của yếu tắc bari

Ca là kí hiệu của thành phần canxi

Fe là kí hiệu của yếu tố sắt

Đáp án phải chọn là: D

Câu 7: Kí hiệu chất hóa học của yếu tắc magie là:

A. Mn

B. MG

C. Mg

D. mG

Lời giải: 

Kí hiệu chất hóa học của nguyên tố magie là: Mg

Đáp án buộc phải chọn là: C

Câu 8: Nguyên tố thịnh hành nhất trong vỏ Trái khu đất là

A. Cacbon

B. Oxi

C. Sắt 

D. Silic

Lời giải: 

Nguyên tố thịnh hành nhất trong vỏ Trái đất là Oxi

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 9: Có bao nhiêu nguyên tố hóa học?

A. Trên 110 nguyên tố

B. Đúng 110 nguyên tố

C. 92 yếu tắc

D. 100 nguyên tố

Lời giải:

Có trên 110 yếu tố (trong đó bao gồm 92 yếu tắc tự nhiên, còn sót lại là những nguyên tố nhân tạo, được tổng đúng theo từ phòng thí nghiệm).

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 10: Một nguyên tử C có khối lượng bằng

A. 1,9926.10-24 kg

B. 1,9924.10-27 gam

C. 1,9926.10-26 kg

D. 1,9926.10-27 kg

Lời giải: 

Một nguyên tử C có cân nặng bằng 1,9926.10-23 gam xuất xắc 1,9926.10-26 kg

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 11: Chọn giải đáp sai

A. Số p là số đặc thù của yếu tắc hóa học.

B. nguyên tố chất hóa học là tập hợp đầy đủ nguyên tố thuộc loại, có cùng số phường trong hạt nhân.

C. 1 đvC =112112 khối lượng nguyên tử C.

D. Oxi là nguyên tố chiếm gần nửa trọng lượng vỏ trái đất.

Lời giải: 

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, bao gồm cùng số proton trong phân tử nhân.

=> Đáp án không nên là: Nguyên tố hóa học là tập phù hợp những nguyên tố cùng loại, tất cả cùng số proton trong phân tử nhân.

Đáp án phải chọn là: B

Câu 12: Số……..là số đặc thù của một nhân tố hóa học

A. Proton

B. Notron

C. Electron

D. Nơtron cùng electron

Lời giải: 

Số Proton là số đặc thù của một thành phần hóa học

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Câu 13: Nguyên tử của nhân tố X có 11 proton. Chọn đáp án sai

A. X là yếu tắc Natri

B. Số electron trong X là 16

C. Nguyên tử khối là 23 

D. Số lắp thêm tự trong bảng tuần trả là 11

Lời giải: 

Nguyên tử của yếu tắc X có 11 proton => X là yếu tắc Na, gồm 11 electron với 11 proton trong nguyên tử

=> câu trả lời sai là B. Số electron vào X là 16

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 14: Cho nguyên tử khối của Bari là 137 đvC. Khối lượng thực thành phần trên là

A. mBa = 2,275.10-22 kg

B. mBa = 2,234.10-24 gam

C. mBa = 1,345.10-23 kg

D. mBa = 2,275.10-22 gam

Lời giải: 

Nguyên tử khối của Bari là 137 đvC

Mà 1 đvC =  khối lượng nguyên tử C = .1,9926.10−23gam112.1,9926.10−23gam

=> 137 đvC = 137. .1,9926.10−23gam137. .1,9926.10−23gam = 2,275.10--22 gam

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Câu 15: Nguyên tử của yếu tố X có nguyên tử khối gấp 7 lần của nguyên tử yếu tố hiđro, chính là nguyên tử thành phần nào? cho thấy thêm số p. Và số e vào nguyên tử X

A. Liti, số p. = số e = 3

B. Be, số p = số e = 4

C.Liti, số p. = số e = 7

D. Natri, số p. = số e = 11

Lời giải: 

Nguyên tử khối của H là 1 đvC => nguyên tử khối của X là 7 đvC

Dựa vào bảng thành phần => X là nguyên tố Liti (Li), số phường = số e = 3

Đáp án yêu cầu chọn là: A

Câu 16: Nguyên tử X nặng trĩu gấp gấp đôi nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối và cho biết X nằm trong nguyên tố nào?

A. Nguyên tố Silic, nguyên tử khối 30 đvC.

B. Nguyên tố Nitơ, nguyên tử khối 14 đvC.

C. Nguyên tố Silic, nguyên tử khối 28 đvC.

D. Nguyên tố Nitơ, nguyên tử khối 28 đv

Lời giải: 

Nguyên tử khối của nitơ là 14 đvC => nguyên tử khối của X là: 14.2 = 28 đvC

Dựa vào bảng nhân tố => X là yếu tố Silic (Si)

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 17: Cho các nguyên tố chất hóa học sau: Hiđro (H); Natri (Na); Cacbon (C); Clo (Cl); Magie (Mg); sắt (Fe); Nhôm (Al). Số nguyên tố sắt kẽm kim loại là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải: 

Các nguyên tố sắt kẽm kim loại là: Natri (Na); Magie (Mg); fe (Fe); Nhôm (Al) →→ có 4 nguyên tố

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 18: Dãy hóa học nào sau đây đều là kim loại

A. Nhôm, đồng, lưu giữ huỳnh, bạc

B. Vàng, magie, nhôm, clo

C. Oxi, nitơ, cacbon, canxi

D. Sắt, chì, kẽm, thiếc

Lời giải: 

A. có lưu huỳnh chưa hẳn kim loại

B. có clo không phải kim loại

C. chỉ gồm canxi là kim loại

D.

Xem thêm: Quang Hợp Chỉ Xảy Ra Ở Miền Ánh Sáng Nào ? Quang Hợp Xảy Ra Ở Miền Ánh Sáng Nào

 đều là kim loại

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 19: Nguyên tố hóa học X gồm nguyên tử khối bằng 27 đvC, tất cả 13 proton trong phân tử nhân. Vậy

A. X là nguyên tố kali (K), năng lượng điện hạt nhân: 13+, tất cả 14 phân tử nơtron

B. X là yếu tắc kali (K), năng lượng điện hạt nhân: 13, bao gồm 14 hạt nơtron

C. X là yếu tố nhôm (Al), năng lượng điện hạt nhân 13+, tất cả 14 hạt nơtron

D. X là thành phần nhôm (Al), năng lượng điện hạt nhân 13, gồm 14 phân tử nơtron

Lời giải: 

Tra bảng 1, SGK hóa học lớp 8, trang 42 ta thấy nguyên tố hóa học có nguyên tử khối bằng 27 đvC là nhôm (Al)

Vì số proton trong hạt nhân của Al bao gồm 13 hạt đề xuất điện tích phân tử nhân của Al là 13+

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 20: Một đơn vị chức năng cacbon (1 đvC) có cân nặng bằng

A. 16,605.10-24 (gam)

B. 1,6605.10-24 (gam)

C. 1,6726.10-24 (gam)

D. 19,926.10-24 (gam)

Lời giải: 

Khối lượng của 1 nguyên tử C bởi 1,9926.10-23 gam

1 đvC =  khối lượng nguyên tử C = .1,9926.10−23(gam)=1,6605.10−24(gam)= .1,9926.10−23(gam)=1,6605.10−24(gam)

Đáp án nên chọn là: B

Câu 21: Câu nào dưới đây sai?

A. Một đơn vị chức năng cacbon có cân nặng bằng  cân nặng của nguyên tử cacbon

B. Mỗi nguyên tố bao gồm nguyên tử khối riêng rẽ biệt

C. Nguyên tử là phân tử vô cùng nhỏ tuổi và với điện tích dương

D. Oxi là nguyên tố chất hóa học có cân nặng lớn duy nhất trong vỏ trái đất

Lời giải: 

Nguyên tử là phân tử vô cùng bé dại và trung hòa - nhân chính về điện

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 22: Hãy lựa chọn mỗi quan niệm ở cột (I) sao cho cân xứng với một câu khớp ứng ở cột (II) Đáp án : 1 ……; 2 ……; 3 ……; 4 …… ; 5 …… ; 6 ……

A. 1- d; 2- c ; 3- e ; 4 – g ; 5 – a ; 6 - f

B. 1- g; 2- c ; 3 - a ; 4 – d ; 5 – e ; 6 - f

C. 1- d; 2- c ; 3 - a ; 4 – g ; 5 – e ; 6 - f

D. 1- f; 2- c ; 3 - a ; 4 – g ; 5 – e ; 6 - d

Lời giải: 

1- d; 2- c ; 3 - a ; 4 – g ; 5 – e ; 6 - f

Đáp án nên chọn là: C

Câu 23: Khi viết Mg = 24 đvC điều này có ý nghĩa

A. Một nguyên tử Magie có trọng lượng bằng 24 đvC

B. Một thành phần Magie có cân nặng bằng 24

C. Magie có cân nặng bằng 24

D. Nguyên tố Magie có cân nặng bằng 24

Lời giải: 

Khi viết Mg = 24 đvC tức là một nguyên tử Magie có cân nặng là 24 đvC

Đáp án cần chọn là: A

►►CLICK ngay vào nút TẢI VỀ tiếp sau đây để download về Bộ 23 bài tập trắc nghiệm Hóa 8 bài 5: thành phần hóa học có đáp án cùng lời giải cụ thể file PDF trọn vẹn miễn phí.