Ngân Hàng Trắc Nghiệm Địa Lý 11

     

dannguyenpiano.com.vn xin gửi đến bạn đọc tuyển tập 1000 câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 11 chọn lọc, có đáp án với các câu hỏi được biên soạn theo bài học đầy đủ các mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao giúp bạn ôn thi THPT Quốc gia môn Địa Lí đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Ngân hàng trắc nghiệm địa lý 11

Bạn đang xem: Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm địa lý 11 có đáp an


*

Mục lục Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 11

(mới) Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí lớp 11 năm 2021 có đáp án

A - Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới

B - Địa lí khu vực và quốc gia

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 1 (có đáp án)

Câu 1: Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa nhóm nước phát triển với đang phát triển là

A. Thành phần chủng tộc và tôn giáo.

B. Quy mô dân số và cơ cấu dân số.

C. Trình độ khoa học – kĩ thuật.

D. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Các nước trên thế giới có sự khác nhau về tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội nên được chia làm hai nhóm nước: phát triển và đang phát triển. Các nhóm nước có sự tương phản rất rõ về trình độ phát triển kinh tế - xã hội, sự tương phản này chủ yếu là do sự khác nhau về trình độ khoa học – kĩ thuật, chất lượng nguồn lao động,…

Câu 2: Ý nào sau đây không phải là biểu hiện về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nước phát triển?

A. Đầu tư ra nước ngoài nhiều

B. Dân số đông và tăng nhanh

C. GDP bình quân đầu người cao

D. Chỉ số phát triển ccon người ở mức cao

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Mục 1, SGK/6 – 7 địa lí 11 cơ bản.

Câu 3: Biểu hiện về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nước đang phát triển không bao gồm

A. Nợ nước ngoài nhiều

B. GDP bình quân đầu người thấp

C. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao

D. Chỉ số phát triển con người ở mức thấp

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Mục 1, SGK/6 – 7 địa lí 11 cơ bản.

Câu 4: Nước nào dưới đây thuộc các nước công nghiệp mới (NICs)?

A. Hoa Kì, Nhật Bản, Pháp

B. Pháp, Bô-li-vi-a, Việt Nam

C. Ni-giê-ri-a, Xu-đăng, Công-gô

D. Hàn Quốc, Bra-xin, Ác-hen-ti-na

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Mục 1, SGK/ 7 địa lí 11 cơ bản.

Câu 5: Điểm khác biệt trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước phát triển so với nhóm nước đang phát triển là:

A. Tỉ trọng khu vực III rất cao

B. Tỉ trọng khu vực II rất thấp

C. Tỉ trọng khu vực I còn cao

D. Cân đối về tỉ trọng giữa các khu vực

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Mục 2, SGK/ 7 địa lí 11 cơ bản.

Câu 6 Điểm khác biệt trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước đang phát triển so với nhóm nước phát triển là:

A.Khu vực I có tỉ trọng rất thấp

B.Khu vực III có tỉ trọng rất cao

C.Khu vực I có tỉ trọng còn cao

D.Khu vực II có tỉ trọng rất cao

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Mục 2, SGK/ 7 địa lí 11 cơ bản.

Cho bảng số liệu:

GDP bình quân đầu người của một số nước trên thế giới năm 2013

(Đơn vị: USD)


*

Câu 7. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A.Các nước phát triển có GDP/người đều trên 60 nghìn USD

B.GDP/người chênh lệch lớn giữa các nước phát triển và đang phát triển

C.Các nước đang phát triển không có sự chênh lệch nhiều về GDP/người

D.Không có sự chênh lệch nhiều về GDP/người giữa các nhóm nước

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích :

- Các nước phát triển có GDP/người đều trên 40 nghìn USD.

- Các nước đang phát triển có sự chênh lệch nhiều về GDP/người. Chẳng hạn, nước Ê-ti-ô-pi-a có bình quân là 505 USD nhưng Cô-lôm-bi-a là 7831 USD, tức là gấp 15,5 lần.

- GDP/người chênh lệch lớn giữa các nước phát triển và đang phát triển. Các nước phát triển đều có GDP/người trên 40 nghìn USD, còn các nước đang phát triển còn chưa đến 10 nghìn USD.

Câu 8. Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện GDP/người của các nước Thụy ĐIển, Hoa Kì, Ấn Độ, Ê-ti-ô-pi-a là

A.Biểu đồ cột

B.Biểu đồ đường

C.Biểu đồ tròn

D.Biểu đồ miền

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Căn cứ vào bảng số liệu, yêu cầu đề bài thì biểu đồ cột là biểu đồ thích hợp nhất thể hiện GDP/người của các nước Thụy Điển, Hoa Kì, Ấn Độ và Ê-ti-ô-pi-a.

Câu 9. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A.GDP/người của Hoa Kì gấp 119,6 lần của Ê-ti-ô-pi-a.

B.GDP/người của THụy Điển gấp 119,6 lần của Ê-ti-ô-pi-a

C.GDP/người của Thụy Điển gấp 169,1 lần của Ê-ti-ô-pi-a

D.GDP/người của Hoa Kì gấp 9,6 lần của Ấn Độ

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích :

- GDP/người của Hoa Kì gấp 105 lần của Ê-ti-ô-pi-a; 35,4 lần Ấn Độ.

- GDP/người của Thụy Điển gấp 119,6 lần Ê-ti-ô-pi-a.

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu GDP phân theo khu vực của Thụy Điển và Ê-ti-ô-pi-a năm 2013

(Đơn vị: %)


*

Dựa vào bảng số liệu trả lời các câu hỏi 10,11:

Câu 10. Biểu đồ thể hiện rõ nhất cơ cấu GDP của Thụy Điển và Ê-ti-ô-pi-a là:

A.Biểu đồ cột B.Biểu đồ đường

C. Biểu đồ tròn D.Biểu đồ miền

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài (thể hiện cơ cấu) thì biểu đồ tròn là dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu GDP của Thụy Điển và Ê-ti-ô-pi-a.

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 2 (có đáp án)

Câu 1. Đặc điểm nào sau đây không phải là biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế?

A.Đầu tư nước ngoài tang nhanh

B.Thương mại thế giới phát triển mạnh

C.Thị trường tài chính quốc tế mở rộng

D.Vai trò của các công ty xuyên quốc gia đang bị giảm sút

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Mục I.1, SGK/10 địa lí 11 cơ bản.

Câu 2. Tổ chức nào sau đây chi phối tới 95% hoạt động thương mại thế giới?

A.Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ

B.Tổ chức thương mại thế giới

C.Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

D.Liên minh châu Âu

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Mục I.1, SGK/10 địa lí 11 cơ bản.

Câu 3. Vai trò to lớn của Tổ chức thương mại thế giới là

A.Củng cố thị trường chung Nam Mĩ

B.Tang cường liên kết giữa các khối kinh tế

C.Thúc đẩy tự do hóa thương mại

D.Giải quyết xung đột giữa các nước

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Mục I.1, SGK/10 địa lí 11 cơ bản.

Câu 4. Trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế, đầu tư nước ngoài ngày càng tăng được biểu hiện ở lĩnh vực nào sau đây?

A.Nông nghiệp

B.Công nghiệp

C.Xây dựng

D.Dịch vụ

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Mục I.1, SGK/10 địa lí 11 cơ bản.

Câu 5. Trông đầu tư nước ngoài, lĩnh vực dịch vụ nổi lên hàng đầu là các hoạt động:

A.Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

B.Bảo hiểm, giáo dục, y tế

C.Du lịch, ngân hàng, y tế

D.Hành chính công, giáo dục, y tế

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Mục I.1, SGK/10 địa lí 11 cơ bản.

Câu 6. Biểu hiện của thị trường tài chính quốc tế được mở rộng là

A.Sự sáp nhập cuả các ngân hàng lại với nhau

B.Nhiều ngân hàng được nối với nhau qua mạng viễn thông điện tử

C.Sự kết nối giữa các ngân hàng lớn với nhau

D.Triệt tiêu các ngân hàng nhỏ

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Mục I.1, SGK/10 địa lí 11 cơ bản.

Câu 7.

Xem thêm: Tại Sao Lại Sử Dụng Phân Đạm Để Bón Thúc, Phân Chuồng Để Bón Lót?

Các tổ chức tài chính quốc tế nào sau đây ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế toàn cầu?

A.Ngân hàng châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế

B.Ngân hàng châu Á, Ngan hàng châu Âu

C.Ngân hàng hế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế

D.Ngân hàng châu Á, Ngân hàng Thế giới

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Mục I.1, SGK/10 địa lí 11 cơ bản.

Câu 8. Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu hướng tất yếu, dẫn đến

A.Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nên kinh tế

B.Sự liên kết giữa các nước phát triển với nhau

C.Các nước đang phát triển gặp nhiều khó khăn

D.Ít phụ thuộc lẫn nhau hơn giữa các nền kinh tế

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu hướng tất yếu, dẫn đến sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước. Chính vì thế, trong chuỗi liên kết này mà một khâu bị đứt sẽ ảnh hưởng đến toàn hệ thống, có nghĩa là khi nào khủng hoảng nền kinh tế thế giới thì tất cả các nước đều ít nhiều chịu ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp.

Câu 9. Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của các công ty xuyên quốc gia

A.Phạm vi hoạt động ở nhiều quốc gia

B.Có nguồn của cải vật chất lớn

C.Chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng

D.Khai thác nền kinh tế các nước thuộc địa

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Mục I.1, SGK/11 địa lí 11 cơ bản.

Câu 10. Toàn cầu hóa kinh tế, bên cạnh những mặt thuận lợi, còn có những mặt trái, đặc biệt là

A.Cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia

B.Gia tăng nhanh chóng khoảng các giàu nghèo

C.Các nước phải phụ thuộc lẫn nhau

D.Nguy cơ thất nghiệp, mất việc làm ngày càng tăng

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Mục I.2, SGK/11 địa lí 11 cơ bản.

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 3 (có đáp án)

Câu 1. Một trong những vấn đề mang tính toàn cầu mà nhân loại đang phải đối mặt là

A.Mất cân bằng giới tính

B.Ô nhiễm môi trường

C.Cạn kiệt nguồn nước ngọt

D.Động đất và núi lửa

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Mục II, SGK/14 địa lí 11 cơ bản.

Câu 2. Cho bảng số liệu:

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của một số nước trên thế giới qua các năm

(Đơn vị: %)


*

Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?

A.Các nước đang phát triển có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên thấp và giảm dần

B.Các nước phát triển có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên rất thấp và có xu hướng tăng

C.Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên các nước đang phát triển cao hơn các nước phát triển.

D.Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của các nhóm nước là ổn định không biến động

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Qua bảng số liệu, ta có nhận xét sau:

- Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên các nước đang phát triển cao hơn các nước phát triển.

- Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên các nước phát triển rất thấp (đều dưới 1%, có nước còn âm), còn các nước đang phát triển đều trên 1%.

- Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên các nước đang phát triển và các nước phát triển đều có sự tăng, giảm không ổn định theo từng thời kì cụ thể phù hợp với sự phát triển kinh tế.

Câu 3. Việc dân số thế giới tăng nhanh đã

A.Thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế

B.Làm cho tài nguyên suy giảm và ô nhiễm môi trường

C.Thúc đẩy gió dục và y tế phát triển

D.Làm cho chất lượng cuộc sống ngày càng tăng

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Dân số thế giới ngày càng tăng, đặc biệt là ở các nước kém phát triển và đang phát triển. Dân số tăng nhanh gây sức ép rất lớn đến kinh tế - tài nguyên và môi trường (suy giảm – ô nhiễm môi trường nặng nề ở nhiều nước).

Câu 4. Một trong những biểu hiện của dân số thế giới đang có xu hướng già đi là

A.Tỉ lệ người dưới 15 tuổi ngày càng cao

B.Số người trong độ tuổi lao đông rất đông

C.Tỉ lệ người trên 65 tuổi ngày càng cao

D.Tuổi thọ của nữ giới cao hơn nam giới

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Mục I.2, SGK/13 – 14 địa lí 11, cơ bản.

Câu 5. Dân số già sẽ dẫ tới hậu quả nào sau đây?

A.Thất nghiệp và thếu việc làm

B.Thiếu hụt nguồn lao động cho đất nước

C.Gây sức ép tới tài nguyên môi trường.

D.Tài nguyên nhanh chóng cạn kiệt.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Dân số thế giới đang có sự già hóa, tỉ lệ người trên 65 tuổi ngày càng cao. Sự già hóa dân số sẽ làm thiếu hụt một nguồn lao động rất lớn cho các quốc gia, vì vậy Nhà nước cần có chính sách phát triển dân số hợp lí.

Câu 6. Cho bảng số liệu:

Tuổi thọ trung bình của một số nước trên thế giới qua các năm

(Đơn vị: tuổi)


*

Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?

A.Các nước phát triển có tuổi thọ trung bình tăng nhanh hơn các nước đang phát triển

B.Các nước đang phát triển có tuổi thọ trung bình tăng chậm hơn các nước phát triển

C.Các nước đang phát triển, tuổi thọ trung bình của người dân không tăng

D.Tuổi thọ trung bình của dân số thế giới ngày càng tăng

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Qua bảng số liệu, rút ra những nhận xét sau:

- Tuổi thọ trung bình của dân số thế giới ngày càng tăng.

- Các nước phát triển có tuổi thọ trung bình cao hơn các nước đang phát triển.

- Các nước phát triển có tuổi thọ trung bình tăng chậm hơn các nước đang phát triển.

Câu 7. Trong các ngành sau, ngành nào đã đưa khí thải vào khí quyển nhiều nhất?

A.Nông nghiệp B.Công nghiệp

C.Xây dựng D. Dịch vụ

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Mục II, SGK/14 địa lí 11 cơ bản.

Câu 8. Nhiệt độ Trái Đất ngày càng tăng lên là do sự gia tăng chủ yếu của chất khí nào trong khí quyển?

A. O3 B.CH4

C. CO2 D.N2O

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Mục II.1, SGK/14 địa lí 11 cơ bản.

Câu 9.

Xem thêm: Phản Ứng Natri Tác Dụng Với Ancol Etylic Tác Dụng Với Na Tri

Ở Việt Nam, vùng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu do nước biển dâng làA.Trung du và miền núi Bắc Bộ

B.Đồng bằng sông Hồng

C.Tây Nguyên

D.Đồng bằng sông Cửu Long

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có địa hình thấp nhất nước ta và cũng đang là vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu do nước biển dâng.