Một số cấu trúc viết lại câu

     

Viết lại câu làm thế nào để vẫn không thay đổi nghĩa của câu trước đó. Để làm giỏi các dạng bài xích tập này, trước hết các bạn phải cụ được các cấu trúc câu tương tự về ngữ pháp và ý nghĩa sâu sắc trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: Một số cấu trúc viết lại câu


Cụm từ nối thường dùng trong ngữ pháp tiếng Anh

5 tuần học cấu tạo và các từ tiếng Anh thông dụng duy nhất (Tuần 5)

5 tuần học cấu trúc và nhiều từ giờ Anh thông dụng độc nhất vô nhị (Tuần 4)

Dưới đó là 69 cấu trúc viết lại câu thường dùng trong ngữ pháp tiếng Anh mà các bạn nên gắng được để làm tốt bài xích tập và những bài thi liên quan.

*

Những cấu trúc câu thường dùng để làm viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh

69 cấu trúc viết lại câu phổ cập trong ngữ pháp tiếng Anh

1. It takes sb khoảng thời hạn to vày sth = sb spend khoảng thời gian doing sth

2. Understand = lớn be aware of

3. Like = lớn be interested in = enjoy = keen on

4. Because + clause = because of + N

5. Although + clause = despite + N = in spite of + N

6. Succeed in doing sth = manage to vì chưng sth

7. Cấu trúc: …. Too + adj (for sb) to bởi sth: quá để gia công gì VD: She is so beautiful that everybody loves her.

Xem thêm: Không Live Stream Được Trên Facebook Pc Không Cần Phần Mềm, Khắc Phục Lỗi Live Stream Facebook Trên Pc

8. Cấu trúc: prefer sb to bởi vì sth = would rather sb Vpast sth: thích, ước ao ai làm những gì VD: I’d prefer you (not) to lớn smoke here

9. Prefer doing sth to doing sth: thích làm những gì hơn làm gì

10. Can = lớn be able khổng lồ = to lớn be possible

11. Hardly + had +S + Vpp when S + Vpast: tức thì sau khi... Thì…

12. Not………..any more : không thể nữa No longer + dạng đảo ngữ S no more V

13. At no time + dạng đảo ngữ: không lúc nào, chẳng khi nào VD: I don’t think she loves me

14. Khổng lồ be not worth = there is no point in doing sth: ko đáng làm cho gì

15. To lớn be not worth doing sth = there is no point in doing sth: không đáng, vô ích làm những gì VD: It’s not worth making him get up early

16. It seems that = it appears that = it is likely that =it look as if/ as though: bên cạnh đó rằng VD: It seems that he will come late

*

Thực hành các để ghi nhớ tốt hơn các cấu tạo câu

17. Although + clause = Despite + Noun/gerund

18. S + V + N = S + be + adj

19. S + be + adj = S + V + O

20. S + be accustomed khổng lồ + Ving = S + be used to +Ving /N

21. S + often + V = S + be used to +Ving /N

22. This is the first time + S + have + PII = S + be + not used to + Ving/N

23. S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối mong khẩn)

24. S + like sth/doing sth better than sth/doing sth = S + would rather + V + than + V = S + prefer sth/doing sth to sth/doing sth...

Xem thêm: Những Nơi Bạn Nên Đến Khi Đi Du Lịch 1 Mình Nên Đi Đâu ? Kinh Nghiệm Du Lịch

25. S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + to lớn + V

26. It’s one’s duty to do sth = S + be + supposed to vày sth

27. S + be + PII + to lớn + V = S + be + supposed to bởi sth

28. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + be + PII

29. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + vì chưng sth

30. S + like sth = S + be + fond of + sth

Trên đây là 30 vào 69 cấu trúc viết lại câu thường dùng trong ngữ pháp tiếng Anh. Các bạn tham khảo bài viết tiếp theo để học thêm các cấu tạo còn lại nhé.