Một Ô Tô Giờ Thứ Nhất Chạy Được 40Km

     

một xe hơi giờ trước tiên chạy được 40km, giờ sản phẩm hai chạy được không ít hơn giờ trước tiên 20km, quãng đường xe hơi chạy được trong giờ thứ tía bằng trung bình cộng những quãng đường xe hơi chạy được trong nhì giờ đâu. Hồi giờ thứ ba ô tô đó chạy được từng nào kilomet
Bạn đang xem: Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40km

*

Bài giải :

Quãng đường giờ thứ hai ô đánh chạy là :

40+20=60 (km)

Quãng đường giờ sản phẩm công nghệ 3ô sơn chạy là :

(frac40+602)=50 (km)

Đáp số : 50 km

Chúc bạn học tốt!

#Huyền#

Một xe ô tô giờ đầu tiên đi được 50km, giờ thứ hai đi được gấp đôi giờ trang bị nhất. Hỏi trung bình từng giờ ô tô đó đi được từng nào kilomet

Đề câu hỏi : 1 xe ô tô giờ thứ nhất đi được 50 km, giờ thứ hai đi được gấp rất nhiều lần giờ sản phẩm công nghệ nhất. Hỏi trung bình từng giờ xe hơi đó đi được từng nào kilomet?

Bài giải :

Quãng đường xe hơi đi giờ thứ 2 là :

50x2=100 (km)

Trung bình từng giờ ô tô đi được số ki-lô-mét là :

(frac50+1002)=75 (km)

Đáp số : 75 km.

một xe hơi giờ đầu tiên chạy được 40km, giờ trang bị hai chạy được không ít hơn giờ trước tiên 20km, quãng đường ô tô chạy được trong giờ thứ cha bằng vừa đủ cộng những quãng đường xe hơi chạy đượctrong hai giờ đâu. Hồi giờ vật dụng ba xe hơi đó chạy được từng nào km.

Một xe hơi giờ thứ nhất chạy được 40km, giờ đồ vật hai chạy được rất nhiều hơn giờ thứ nhất 20km, quãng đường xe hơi chạy được trong giờ đồng hồ thứ tía bằng vừa đủ cộng các quãng đường ô tô chạy được trong hai giờ đầu. Hỏi giờ sản phẩm công nghệ ba xe hơi đó chạy được bao nhiêu ki lô mét ?

một ô tô giờ trước tiên chạy được40 km giờ lắp thêm hai chạy được không ít hơn giờ thứ nhất 20km quãng đường ô tô chạy được trong gió thứ tía bằng mức độ vừa phải cộng những quãng đường ô tô chạy được trong hai giờdau hỏi giờ sản phẩm công nghệ ba ô tô đó chạy được từng nào km

Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40km, giờ trang bị hai chạy được không ít hơn giờ đầu tiên 20km , quãng đường xe hơi chạy được vào giờ vật dụng 3 bằng trung bình cộng của quãng đường ô tô chạy được trong 2 giờ đầu.

Xem thêm: Cách Xem Lại, Khôi Phục Hồi Tin Nhắn Trên Facebook Cực Vi Diệu


Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra Cuối Kì 1 Toán 8 Năm Học 2021, Đề Thi Hk1 Toán 8


Hỏi giờ thiết bị 3 ô tô đó chạy được từng nào ki-lô -mét?

Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40 km, giờ thứ hai chạy được rất nhiều hơn giờ trước tiên 20 km, quãng đường xe hơi chạy được trong giờ thứ tía bằng mức độ vừa phải cộng các quãng đường xe hơi chạy được trong hai giờ đầu. Hỏi giờ trang bị ba ô tô đó chạy được từng nào km?

một ô-tô giờ trước tiên chạy được 20km, giờ trang bị hai chạy được quãng đường gấp đôi giờ máy nhất, giờ đồng hồ thứ tía chạy được bởi trung bình cộng các quãng đường xe hơi chạy trong nhị giờ đầu. Hỏi cả 3 xe hơi chạy được từng nào ki-lô-met ?

Một xe hơi giờ trước tiên chạy được 70km, giờ trang bị hai chạy được rất nhiều hơn giờ đầu tiên 24 km, quãng đường ô tô chạy được trong giờ đồng hồ thứ ba bằng vừa đủ cộng những quãng đường xe hơi chạy được trong nhị giờ đầu. Hỏi:

a) Giờ sản phẩm công nghệ ba xe hơi đó chạy được từng nào ki-lô-mét?

b) Trong cha giờ xe hơi đó chạy được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét?

Một xe hơi giờ thứ nhất chạy được 70km, giờ sản phẩm hai chạy được nhiều hơn giờ thứ nhất 24 km, quãng đường ô tô chạy được trong tiếng thứ cha bằng vừa đủ cộng những quãng đường xe hơi chạy được trong hai giờ đầu. Hỏi:

a) Giờ sản phẩm công nghệ ba xe hơi đó chạy được từng nào ki-lô-mét?

b) Trong tía giờ xe hơi đó chạy được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét?

Lớp 4Toán10

Một xe hơi giờ thứ nhất chạy được 40 km giờ thứ 2 chạy được rất nhiều hơn giờ thứ nhất 20 km Quãng đường ô tô chạy được trong giờ vật dụng 3 bằng trung bình cộng những quãng con đường ô tôchạy được trong 2 tiếng đồng hồ Hỏi giờ sản phẩm 3 xe hơi đó chạy được mấy km ? làm bằng 3 phép tính nha

Lớp 4Toán00

Một ô tô giờ trước tiên chạy được 39km , giờ vật dụng hai chạy được 60km , tiếng thứ bố chạy được bởi quãng mặt đường của haigiờ đầu . Hỏi trung bình từng giờ ô tô chạy được từng nào ki-lô-mét ?