Mẫu Tờ Khai Tk1-Ts

     

Thực hiện chủ chương cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) dẫn đến nhiều thay đổi mà doanh nghiệp cần lưu ý. Mẫu TK1-TS (Mẫu tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT) sẽ được áp dụng theo Quyết định 505/QĐ-BHXH của Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bạn đang xem: Mẫu tờ khai tk1-ts

*

Mẫu TK1-TS mới nhất được ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH.

1. Khi nào cần sử dụng Mẫu TK1-TS

Mẫu TK1-TS là mẫu tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT được sử dụng trong trường hợp người tham gia BHXH, BHYT chưa được cấp mã số BHXH và trong trường hợp thay đổi thông tin BHXH, BHYT.

Mục đích của mẫu TK1-TS:

Dùng kê khai các thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thành viên Hộ gia đình khi không có mã số BHXH.

Dùng kê khai khi có yêu cầu điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN như: nhân thân, chức danh nghề, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu...

2. Mẫu TK1-TS theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH

Tải về mẫuTK1-TStheo Quyết định số 505/QĐ-BHXH >> TẠI ĐÂY


Mẫu TK1-TS

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 505/QĐ-BHXH

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------


TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

I. Áp dụng đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH do cơ quan BHXH cấp

<01>. Họ và tên(viết chữ in hoa):.................................... <02>. Giới tính:...............

<03>. Ngày, tháng, năm sinh:......... /.............. /............... <04>. Quốc tịch:...............

<05>. Dân tộc:......................... <06>. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..............................

<07>. Điện thoại:........................ <08>. Email (nếu có):....................................

<09>. Nơi đăng ký khai sinh: <09.1>. Xã:...... <09.2>. Huyện:........... <09.3>. Tỉnh:................

<10>. Họ tên cha/mẹ/giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): .....................................................

<11>. Địa chỉ nhận kết quả: <11.1>. Số nhà, đường/phố, thôn/xóm:.................................

<11.2>. Xã:........................ <11.3>. Huyện:.......................... <11.4>. Tỉnh:.................

<12>. Kê khai Phụ lục Thành viên hộ gia đình (phụ lục kèm theo) đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH và người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng.

II. Áp dụng đối với người tham gia đã có mã số BHXH đề nghị đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

<13>. Mã số BHXH:......................................... <14>. Điều chỉnh thông tin cá nhân:

<14.1>. Họ và tên (viết chữ in hoa):................................. <14.2>. Giới tính:............

<14.3>. Ngày, tháng, năm sinh: ........... /.............. /....... <14.4>. Nơi đăng ký khai sinh:

Xã....................... Huyện:.................................... Tỉnh:..................................

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Tính Casio Fx-570Es Plus, Cách Sử Dụng Máy Tính Casio Fx 570Es Plus

<14.5>. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:......................................................

<15>. Mức tiền đóng: ...................... <16>. Phương thức đóng:.............................

<17>. Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu: .........................................................

<18>. Nội dung thay đổi, yêu cầu khác: ................... ....................................

................................ .................................... ............................ .........................

<19>. Hồ sơ kèm theo(nếu có): .................................. ......................... ............... ..................

........................... ........................................ ................ ............................ ..................

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ………, ngày …… tháng …… năm ………

…………………… ……… Người kê khai

…………………… ……… …………………… ………

…………………… ……… …………………… ………

PHỤ LỤC THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH

(Áp dụng đối với: Người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH; Người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng;

Trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện cấp thẻ BHYT liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp)

Họ và tên chủ hộ:................................. Số sổ hộ khẩu (Số sổ tạm trú):................. .....................

Địa chỉ theo sổ hộ khẩu (sổ tạm trú): Số nhà, đường phố, tập thể:.......................... ................

Thôn (bản, tổ dân phố):................................ Xã (phường, thị trấn):............... ........................

Huyện (quận, Tx, Tp thuộc tỉnh):............. Tỉnh (Tp thuộc Trung ương):.......................... ..

Bảng thông tin thành viên hộ gia đình:

Stt

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Nơi đăng ký khai sinh

Mối quan hệ với chủ hộ

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

….…., ngày…. tháng …….. năm …….

Người kê khai

Mẫu TK1-TS: Mẫu tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT.

3. Trách nhiệm lập Mẫu TK1-TS

Trách nhiệm lập Mẫu TK1-TS thuộc về các đối tượng bao gồm:

Người tham gia BHXH, BHYT;

Cha/mẹ/người giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi và người mất khả năng hành vi) của người tham gia cần đăng ký điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT;

Khi lập người lập cần căn cứ vào mục đích của mình để thực hiện điền các thông tin theo mẫu:

Mục I: Áp dụng đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH bắt buộc kê khai từ chỉ tiêu <1> đến chỉ tiêu <11> (trừ chỉ tiêu <8> để tham gia BHXH, BHYT.

Mục II: Áp dụng đối với người tham gia tra đã có mã số BHXH đề nghị đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT.

Xem thêm: Những Thay Đổi Đem Lại Lợi Ích Cho Học Sinh, Năm Thay Đổi Đem Lại Lợi Ích Gì Cho Học Sinh

Kết luận

Mẫu TK1-TS là mẫu tờ khai quan trọng mà người lao động cần lưu ý để có thể đăng ký hoặc thay đổi thông tin BHXH, BHYT của mình thành công. Hy vọng, bài viết trên sẽ hữu ích cho người lao động khi cần điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT.