Mẫu hợp đồng lao động song ngữ

     
dannguyenpiano.com.vn xin cung cấp cho mình đọc chủng loại hợp đồng lao động song ngữ theo quy định mới nhất, ship hàng cho vấn đề kí phối kết hợp đồng lao động với những người lao cồn nước ngoài.
Trong toàn cảnh hội nhập việc những công ty nội địa hoặc nước ngoài ký kết hợp đồng lao rượu cồn với người quốc tế là sự việc khá phổ biến. 

Hợp đồng lao hễ là văn phiên bản thỏa thuận giữa fan lao hễ và người tiêu dùng lao hễ về việc làm tất cả trả công, trong những số đó quy định điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên phía trong quan hệ lao động. đúng theo đồng lao rượu cồn được ký kết theo bề ngoài tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với những quy định của điều khoản lao động.

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng lao động song ngữ

Ngày nay, nền tài chính thị trường hội nhập quốc tế, không hề ít doanh nghiệp quốc tế muốn ký kết hợp đồng lao động, sử dụng nguồn lao hễ Việt Nam.

Qua đó, dannguyenpiano.com.vn muốn hỗ trợ đến các bạn mẫu đúng theo đồng lao động song ngữ hợp đồng lao động bằng tiếng anh và cùng với đó là xem xét khi áp dụng hợp đồng lao động bởi tiếng anh.


*
Hợp đồng lao động tuy nhiên ngữ

Mẫu phù hợp đồng lao động song ngữ


CÔNG TY…

Name of the company:

Số/ No: …..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMIndependence – Freedom – Happiness**************

…………. , ngày ……..tháng ….. Năm 20…

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNGLABOR CONTRACT

Chúng tôi, một mặt là: Ông/Bà ………………………..…………………………………….We are, from one side: Mr/Ms…………………………………………..………………

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………

Nationality:…………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………..Position:………………………………………………………………………………………………..

Đại diện cho: công ty …………………………………………………………………….On behalf of: …………………………………………………………………………..……….

Và một bên là Ông/Bà: .………………………………………………………………………And from other side Mr/Ms: ………………………………………………………………..

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………Date of birth: …………………………………………………………………………………..

Trình độ:…………………………………………….… siêng môn: ………………………..Degree: ………………………………………………….Profession: …………………………………

Hộ khẩu hay trú:…………………………………………………………………………..Permanent address:……………………………………………………………………………

CMND số: ………………………………Cấp ngày: …………………………..Tại: ……………..ID thẻ no : ……………………………..Issued on:………………………….. Issued at: ………

Điện thoại:…………………………………………………………………………………….Tel: ………………………………………………………………………………..…………

Đồng ý cam kết hợp đồng lao rượu cồn này (Hợp đồng) và cam kết làm đúng những quy định sau đây:

Agreed lớn enter into this labor contract (the “Contract”) & commit to lớn implement the folowing provisions:

Điều 1: Thời hạn với phạm vi công việcSection 1: Term and scope of work

1.1. Các loại Hợp đồng: phù hợp đồng lao động xác định thời hạn, tính từ………………. …….…..…..đến: …………………Kind of Contract: Definite-term labour contract, from……………………………. …………………to:………………………

Người thực hiện lao động tất cả quyền kết thúc Hợp đồng trước thời hạn nêu bên trên nếu bạn lao rượu cồn không đáp ứng nhu cầu yêu cầu công việc.The Employer holds the right lớn terminate the Contract if the Empolyee does not satisfy the requirement of work.

Xem thêm: Những Loại Khớp Động Thường Gặp Là, Có Mấy Loại Khớp Động Thường Gặp

1.2. Địa điểm làm cho việc: …………………………………………………………………………Working place: ………………………………………………………………………………………..

1.3. Chức vụ/chức danh chuyên môn: ……………………… cỗ phận:……… ………Position/Profession:…………………………………………..Department:………………………..

1.4. Miêu tả công việc:…………………………………………………………………………………….Job description:……………………………………………………………………………………………

Điều 2: chính sách làm việcSection 2: Work regime

2.1. Thời giờ có tác dụng việc:

Work schedule:

2.2. Được cấp phát những dụng cụ thao tác làm việc gồm:

Working equipment/tool provided:

Điều 3: quyền lợi và nghĩa vụ và nhiệm vụ của bạn lao độngSection 3: Rights và obligations of the Employee3.1. Quyền lợiRightsĐồng phục: Được trang bị đồng phục và bảo lãnh lao độngUniform: Provided with uniform & labor safety facilityPhương tiện đi lại: Mean of Transportation:Mức lương hoặc tiền công tổng:Monthly gross salary or wages:Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm thất nghiệp: theo quy định của cục luật Lao động.Social insurance, medical insuarance, unemployment insuarance: according to the Labour Code.Phụ cung cấp trách nhiệm: ………. Executive allowance:………….Hình thức trả lương: đưa khoản Method of Payment: bank tranferChế độ nâng lương:Salary review:Tiền thưởng: Bonus:Đào tạo:Training:Chế độ nghỉ ngơi:Time of Rest:Chế độ nghỉ ngơi phép năm: Annual leave:Nghỉ sản phẩm tuần: Weekly day off:Nghỉ lễ tết: Holidays:3.2. Nghĩa vụ Obligations

+ trả thành các bước mình cáng đáng nêu trong vừa lòng đồng, chấp hành lệnh quản lý sản xuất gớm doanh, bảo đảm tài sản của khách hàng và sẽ phụ trách bồi thường xuyên những gia sản bị hỏng hỏng vì chưng vô ý, không cẩn thận hay cẩu thả hoặc bị mất cắp khi đưa giao.+ Fulfillmenting all the work as undertaken according lớn this contract, complying with production & business orders, protecting the properties of the Company and shall compensate for damage or lossing properties due to carelessness, negligence or stolen.

+ tráng lệ tuân thủ cùng tôn trọng thời hạn với các cam đoan trong vừa lòng đồng. đền bù cho doanh nghiệp các túi tiền đào chế tác và/hoặc các khẳng định trách nhiệm bởi tiền nêu trong thích hợp đồng này hoặc trong quy định của doanh nghiệp trong ngôi trường hợp dứt hợp đồng lao động trước thời hạn nhưng mà không được sự gật đầu đồng ý của lãnh đạo Công ty.+ Strictly following và respecting the term of và commiment in the Labor contract. Compensating khổng lồ the Company all training espenses and/or monetary commitment mentioned in the Labor contract and/or in labor regulations of the Company in the case the Employee intentionally terminate the Labor contracr without approval of the director of the Company.

+ nghiêm túc tuân thủ cùng tôn trọng các yêu cầu của những cấp lãnh đạo, những nội quy và phép tắc của Công ty.+ Strictly following & respecting the instructions of management levels, rules và regulations in the Company

Điều 4: Quyền và nhiệm vụ của người tiêu dùng lao độngSection 4: Rights và obligations of the Employer4.1. QuyềnRights

+ bao gồm quyền đình chỉ hoặc áp dụng bề ngoài kỷ nguyên tắc theo nguyên lý lao cồn và Nội quy lao cồn hoặc xong Hợp đồng đối với Người lao động vi phạm luật nội quy, quy định của chúng ta hoặc không thỏa mãn nhu cầu các yêu mong về sức khỏe tương tự như chuyên môn.+ Having the right khổng lồ suspend or apply disciplinary measures according to lớn labor law và regulations or terminate the contract of the Empolyees who has violated the regulations, rule of the Company or the health & ability could not meet the requirement of work..

+ người tiêu dùng lao động có quyền điều chuyển người lao rượu cồn sang nơi làm việc khác mà người sử dụng lao động điều hành quản lý hoặc thống trị theo công cụ của pháp luật.+ Employer reserves the right to transfer the Employee lớn other property which is owned or managed by the Employer in accordance to lớn the law & regulations.

4.2. Nghĩa vụObligations

+ Đảm bảo việc làm với thực hiện không hề thiếu các điều đã cam đoan trong hợp đồng+ Ensuring the work & completely fulfillmenting all the commitment in the Contract.

+ giao dịch thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho tất cả những người lao hễ theo vừa lòng đồng.+ Making fully và timely payment of all remuneration to the Employee in accordance with the Contract.

Xem thêm: Cách Tính Định Thức Cấp 3 - Tính Định Thức Của Ma Trận

Điều 5: Điều khoản chungSection 5: General provisions

5.1. Thích hợp đồng này được thiết kế và cam kết ngày: …………….tại Hà NộiThis contract is made and signed on: …………………..in Hanoi

5.2. Thích hợp đồng này được làm thành 02 bản, người sử dụng lao rượu cồn giữ 01 phiên bản và người lao cồn giữ 1 bản.This Contract is made in 02 copies, 01 copy will be kept by the Employer và 1 copy to be kept by the Employee.

Người áp dụng lao độngEmployer

Người lao độngEmployee

*

Mẫu thích hợp đồng lao động song ngữ