MẪU ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC, THCS

     

Đơn xin phép nghỉ học là tấm vế tối đặc biệt quan trọng nếu bạn có nhu cầu nghỉ học. Với những người đã viết solo xin phép rồi thì cái này sẽ không thành vấn đề. Tuy vậy với nhưng bạn chưa nghỉ học bao giờ, hoặc đã viết rồi mà lại bị giáo viên thông báo thì là chuyện khác. Chính vì vậy, mà bây giờ dannguyenpiano.com.vn ước ao hướng dẫn các bạn viết một lá đơn xin nghỉ học thật chuẩn và CHẤT