Mẫu Biên Bản Bù Trừ Công Nợ

     

Mẫu biên bản bù trừ nợ công là mẫu mã biên bản được lập ra để ghi chép lại bài toán bù trừ công nợ của doanh nghiệp. Mẫu mã biên bạn dạng nêu rõ tin tức của nhì bên, ngôn từ bù trừ công nợ của hai bên... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và download về mẫu mã biên bạn dạng bù trừ nợ công tại đây.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản bù trừ công nợ


1. Chủng loại biên bản bù trừ công nợ là gì?

Mẫu biên bạn dạng bù trừ công nợ là mẫu mã biên bạn dạng được sử dụng dùng để ghi chép việc bù trừ công nợ của công ty, của doanh nghiệp... Phía trên cũng là một mẫu biên phiên bản được sử dụng phổ biến trong thừa trình hoạt động của các doanh nghiệp hiện nay, do thế việc cập nhật một mẫu mã biên bản bù trừ công nợ chính lịch sự biểu mẫu mã theo chuẩn chỉnh của cỗ Tài đó là vô cùng bắt buộc thiết, mang lại kết quả trong bài toán kiểm tra vận động bù trù nợ công trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.


2. Mẫu biên phiên bản bù trừ nợ công số 1


Công ty Cổ phần......

-----------------

Số: ..........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh Phúc

-----o0o-----

........., ngày .......tháng ......năm .......

BIÊN BẢN BÙ TRỪ CÔNG NỢ

Hôm nay, ngày ....tháng .....năm ......, tại văn phòng doanh nghiệp ............., shop chúng tôi gồm có:

BÊN A (BÊN BÁN)

:

CÔNG TY CỔ PHẦN ......

Địa chỉ

:

Mã số thuế

:

.

BÊN B (BÊN MUA)

:

Địa chỉ

:

Mã số thuế

:

Cùng nhau văn bản thoả thuận về việc cấn trừ công nợ như sau:

1./ Tính đến khi xong ngày...............

- Số mặt B còn yêu cầu trả mặt A là: ................................

- Số tiền bên B vẫn đặt cọc cho bên A là:.......................

2./ phía hai bên thống độc nhất cấn trừ khoản tiền bên B còn buộc phải trả mặt A với số tiền mặt B vẫn đặt cọc cho bên A. Sau thời điểm cấn trừ:

- Số tiền bên B còn cần trả mặt A là:.............

- Số tiền bên A còn đề xuất trả bên B là:...........

Biên phiên bản này được lập thành 02 bạn dạng có giá bán trị pháp lý như nhau, mỗi mặt giữ 01 bản làm căn cứ thực hiện./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B


3. Mẫu biên bạn dạng bù trừ công nợ số 2


CÔNG TY ..........

Xem thêm: Khám Phá Những Câu Nói Chán Nản Nhất, Khám Phá Những Câu Nói Mệt Mỏi Chán Nản Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc------------------

Số: ............................, ngày...tháng...năm....

BIÊN BẢN BÙ TRỪ CÔNG NỢ

- địa thế căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.

- địa thế căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày….tháng....năm....

1. Bên A (Bên mua): ........................................................................................

- Đại diện: .................................................... Chức vụ: ...................................

2. Mặt B (Bên bán): ........................................................................................

- Đại diện: .................................................... Chức vụ: ...................................

Sau khi luận bàn cả phía 2 bên bên thuộc thống nhất và thoả thuận một vài nội dung sau:

Tính mang lại Tháng…/........ Bên A Còn nợ mặt B số tiền là: ................................

Hai bên gật đầu đồng ý cấn trừ khoản nợ trên vào chi phí nợ ..........................................

- sau thời điểm cấn trừ khoản nợ công trên thì số nợ bên A nợ mặt B còn là….......... đ (hoặc hết nợ)

Biên phiên bản này gồm hiệu lực tính từ lúc ngày ký.

Biên phiên bản được thành lập làm 02 (hai) phiên bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm cơ sở hạch toán.

Xem thêm: Làm Sao Để Quên Một Người Không Yêu Mình, 7 Cách Để Ngừng Yêu Người Không Yêu Mình

ĐẠI DIỆN BÊN A(Ký với ghi rõ họ tên, có đóng vệt xác nhận)ĐẠI DIỆN BÊN B(Ký cùng ghi rõ họ tên, bao gồm đóng lốt xác nhận)

Mời bạn đọc cùng xem thêm tại mục thuế truy thuế kiểm toán kế toán vào mục biểu mẫu nhé.