Luyện Tập Lớp 8 Trang 8

     

 - Áp dụng qui tắc nhân nhiều thức với nhiều thức nhằm nhân phá ngoặc rồi rút gọn gàng biểu thức.

Bạn đang xem: Luyện tập lớp 8 trang 8

Lời giải chi tiết:

*


LG b.

Xem thêm: Bản Chất Của Sự Dẫn Nhiệt Là Gì ? Bản Chất Của Sự Dẫn Nhiệt Là Gì

((x^2-2xy + y^2)left( x-y ight).)

Phương pháp giải:

 - Áp dụng qui tắc nhân đa thức với nhiều thức để nhân phá ngoặc rồi rút gọn biểu thức.

Xem thêm: Soạn Bài Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên - Ngắn Nhất, Soạn Bài Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên

Lời giải chi tiết:

*

dannguyenpiano.com.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp dannguyenpiano.com.vn


Cảm ơn bạn đã thực hiện dannguyenpiano.com.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép dannguyenpiano.com.vn gửi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.