Kim Loại Tác Dụng Với Phi Kim

     

Tính hóa chất của Phi kim. Lấy ví dụ như và bài bác tập

Vậy phi kim tất cả những đặc thù hoá học đặc thù nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết về tính hóa học hoá học tập của phi kim, vận dụng những tính chính chất hoá học này để giải một số trong những bài tập nổi bật về phi kim qua nội dung bài viết này.

Bạn đang xem: Kim loại tác dụng với phi kim

* đặc thù hóa học tập của phi kim:

Tác dụng với kim loạiTác dụng cùng với HyđroTác dụng cùng với Oxi

Tính hóa chất của Phi kim. Lấy ví dụ và bài tập trực thuộc phần: CHƯƠNG III: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Dưới đây là cụ thể về đặc điểm hóa học tập của Phi kim, bọn họ hãy cùng tìm hiểu.

*
tính hóa chất của phi kim hóa lớp 9

I. đặc điểm hóa học của Phi kim:

1. Tác dụng với kim loại

a) Nhiều phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối:

 PTPƯ: Phi kim + Kim loại → Muối

 Ví dụ: 2Na + Cl2 → 2NaCl

 Fe + S → FeS

b) Oxi công dụng với kim loại tạo thành oxit:

 PTPƯ: Oxi + Kim loại → Oxit

 Ví dụ: 2Cu + O2 → 2CuO

 2Mg + O2 → 2MgO

2. Tác dụng với hyđro

a) Oxi tác dụng khí hyđro tạo thành hơi nước

 PTPƯ: Oxi + H2 → H2O

Ví dụ: 2H2 + O2 → 2H2O

b) Clo tác dụng khí hyđro sản xuất thanh khí hiđro clorua

 Ví dụ: H2 + Cl2 → 2HCl

 H2 + Br2 → 2HBr

- những phi kim không giống (C, S, Br2,...) phản ứng cùng với khí hyđro chế tạo ra thành hợp chất khí.

3. Công dụng với oxi

- các phi kim công dụng với khí oxi tạo thành thành oxit axit

 Ví dụ: S + O2 → SO2

 4P + 5O2 → 2P2O5

4. Mức độ vận động hóa học của phi kim

- nấc độ hoạt động hóa học to gan hay yếu của phi kim thường được xét địa thế căn cứ vào tài năng và nấc độ bội phản ứng của phi kim đó với sắt kẽm kim loại và hyđro.

- Flo, Oxi, Clo là phần lớn phi kim vận động mạnh (flo là phi kim chuyển động mạnh nhất). Giữ huỳnh, Photpho, Cacbon, Silic là hồ hết phi kim hoạt động yếu hơn.II. Bài xích tập về tính chất hóa học tập của Phi kim

II. Bài xích tập về tính chất hóa học tập của Phi kim

Sau khi mày mò về tính chất hóa học của phi kim, ta sẽ đi làm việc một số bài tập về đặc thù hóa học tập của phi kim để áp dung triết lý vào bài.

Bài tập 5 trang 76 sgk hóa 9: mang đến sơ đồ biểu diễn chuyển đổi sau:

 Phi kim → oxit axit → oxit axit → axit → muối bột sunfat chảy → muối bột sunfat không tan.

a) Tìm công thức những chất tương thích để thay cho tên hóa học trong sơ đồ.

b) Viết các phương trình hóa học biểu diễn chuyển hóa trên.

* giải thuật bài tập 5 trang 76 sgk hóa 9:

a) Chất tương thích là S, ta tất cả sơ đồ vật sau:

S → SO2 → SO3 → H2SO4 → Na2SO4 → BaSO4.

b) Phương trình làm phản ứng:

S + O2 

*
 SO2

2SO2 + O2  2SO3

SO3 + H2O → H2SO4

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl

Bài tập 6 trang 76 sgk hóa 9: Nung lếu hợp gồm 5,6g sắt với 1,6g diêm sinh trong môi trường không có không khí thu được tất cả hổn hợp chất rắn A. đến dung dịch HCl 1M bội nghịch ứng trọn vẹn với A thu được hỗn hợp khí B.

a) Hãy viết những phương trình hóa học.

b) Tính thể tích dung dịch HCl 1M vẫn tham gia phản nghịch ứng.

* lời giải bài tập 6 trang 76 sgk hóa 9:

- Theo bài ra ta có: nFe = 5,6/56 = 0,1 (mol); nS = 1,6/32 = 0,05 (mol);

a) Phương trình phản bội ứng:

Fe + S → FeS (1)

- Theo PTPƯ: nFe pư = nS = 0,05 mol ⇒ nFe dư = 0,1 – 0,05 = 0,05mol

nFeS = nS = 0,05 mol

- buộc phải hỗn hợp chất rắn A gồm Fe dư cùng FeS

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ (2)

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑ (3)

b) Dựa vào phương trình bội nghịch ứng (2) cùng (3), ta có:

⇒ nHCl = 2.nFe + 2.nFeS = 2. 0,05 + 2. 0,05 = 0,2 mol

⇒ VHCl = n/CM = 0,2/1 = 0,2 lít.

Bài 10 trang 81 sgk hóa 9: Tính thể tích hỗn hợp NaOH 1M để chức năng hoàn toàn với 1,12 lít khí clo (đktc). Nồng độ mol của những chất sau phản nghịch ứng là bao nhiêu? đưa thiết thể tích dung dịch biến hóa không đáng kể.

* Lời giải bài 10 trang 81 sgk hóa 9:

Theo bài bác ra, ta có: nCl2 = 1,12/22,4 = 0,05 mol.

Phương trình phản bội ứng:

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Theo PTPƯ: nNaOH = 2.nCl2 = 2. 0,05 = 0,1 (mol)

VNaOH = n/CM = 0,1/1 = 0,1 lít

nNaCl = nNaClO = nCl2 = 0,05 mol.

CM (NaCl) = cm (NaClO) = 0,05 / 0,1 = 0,5 M.

Bài 11 trang 81 sgk hóa 9: Cho 10,8g kim loại M gồm hóa trị III chức năng với clo dư thì nhận được 53,4g muối. Hãy xác minh kim loại M sẽ dùng.

* giải thuật bài 11 trang 81 sgk hóa 9:

Gọi M là trọng lượng mol của sắt kẽm kim loại (do sắt kẽm kim loại hóa trị III nên những lúc phản ứng cùng với Clo thì chế tác thành muối bột MCl3), ta có PTPƯ sau:

2M + 3Cl2 → 2MCl3

10,8 g 53,4 g

Theo PTPƯ: nM = nMCl3 ⇒ 10,8/M = 53,4/(M + 35,5.3)

⇒ M = 27 (g). Vậy M là nhôm (Al)

Bài tập 5 trang 87 sgk hóa 9: Hãy khẳng định thành phần xác suất về thể tích của mỗi khí trong các thành phần hỗn hợp CO với CO2, biết những số liệu thực nghiệm sau:

– Dẫn 16 lít các thành phần hỗn hợp CO với CO2 qua nước vôi trong dư thu được khí A.

– Để đốt cháy A đề nghị 2 lít khí oxi. Những thể tích khí đo được nghỉ ngơi cùng điều kiện nhiệt độ với áp suất.

* giải mã bài tập 5 trang 87 sgk hóa 9:

- Dẫn tất cả hổn hợp khí co và CO2 qua nước vôi vào dư nhận được khí A là khí CO, vào cùng điều kiện về nhiệt độ độ, áp suất thì tỉ lệ thành phần thể tích cũng bằng tỉ lệ về số mol.

- Phương trình phản ứng đốt cháy khí A:

2CO + O2 → 2CO2.

Xem thêm: Tổng Hợp Công Thức Lý 11 Học Kì 2 Lý 11, Tóm Tắt Công Thức Môn Vật Lý Lớp 11 Học Kì 2

- trường đoản cú PTPƯ ta có: nCO = 2.nO2

⇒ VCO = 2.VO2 = 2.2 = 4 (l). (tỉ lệ mol cũng chính là tỉ lệ thể tích)

- từ bỏ phương trình bên trên ta dìm thấy: VCO = 4 (l).

⇒ Vậy VCO2 = 16 – 4 = 12 (l).

⇒ % VCO2 = (12/16).100% = 75%;

⇒ %VCO = 100% – 75% = 25%.

Bài tập 5 trang 91 sgk hóa 9: Hãy tính thể tích khí CO2 (đktc) chế tạo ra thành để dập tắt đám cháy nếu trong bình chữa trị cháy bao gồm dung dịch chứa 980g H2SO4 tác dụng không còn với hỗn hợp NaHCO3.

* lời giải bài tập 5 trang 91 sgk hóa 9:

- Theo bài bác ra, ta có: nH2SO4 = 980/98 = 10 (mol).

- PTPƯ: 2NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2 ↑ + 2H2O

- Theo PTPƯ: nCO2 = 2.nH2SO4 = 10.2 = đôi mươi (mol).

⇒ VCO2 = n.22,4 = 20.22,4 = 448 lít.

Bài 5 trang 103 sgk hoá 9: a) Hãy xác minh công thức của một loại oxit sắt, biết rằng khi mang đến 32g oxit sắt này chức năng hoàn toàn với khí cacbon oxit thì thu được 22,4g chất rắn.

b) Chất khí sinh ra được hấp thụ trọn vẹn trong dung dịch nước vôi trong tất cả dư. Tính khối lượng kết tủa thu được.

* giải thuật bài 5 trang 103 sgk hoá 9:

a) Gọi phương pháp của oxit fe là: FexOy

- Phương trình hoá học của bội nghịch ứng:

FexOy + yCO → xFe + yCO2 (1)

1 mol y mol x mol y mol

0,4/x 0,4 mol

- Theo bài xích ra thì: nFe = 22,4/56 = 0,4 (mol).

- Theo PTPƯ: nFexOy = 0,4/x (mol)

⇒ mFexOy = (56x + 16y). 0,4/x = 32 ⇒ x : y = 2 : 3

⇒ CT của oxit sắt tất cả dạng (Fe2O3)n

⇒ Chỉ có n = 1 phù hợp, vậy ta bao gồm CTHH oxit fe là: Fe2O3.

b) Khí hiện ra CO2

- PTPƯ (1) được viết lại như sau:

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (2)

1 mol 1 mol 1 mol 1 mol

- Theo PTPƯ (1): nCO2 = (3/2).nFe = (0,4.3)/2 = 0,6 (mol).

- Theo PTPƯ (2) ⇒ nCaCO3 = nCO2 = 0,6 (mol).

⇒ mCaCO3 = 0,6.100 = 60 (g).

Bài 6 trang 103 sgk hoá 9: Cho 69,6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl sệt dư thu được một lượng khí X. Dẫn khí X vào 500ml hỗn hợp NaOH 4M thu được hỗn hợp A. Tính nồng độ mol của các chất trong hỗn hợp A. Giả thiết rằng thể tích dung dịch sau phản bội ứng đổi khác không xứng đáng kể.

* lời giải bài 6 trang 103 sgk hoá 9:

- Ta có: nMnO2 = 69,6/87 = 0,8 (mol).

VNaOH = 500ml = 0,5 lít ⇒ nNaOH = CM. V= 0,5.4 = 2 (mol).

- Phương trình phản ứng:

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O.

- Theo PTPƯ: nCl2 = nMnO2 = 0,8 mol.

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O.

Xem thêm: Soạn Bài Truyện Kiều Trao Duyên (Trang 103), Soạn Bài Truyện Kiều

- Ta bao gồm tỉ lệ: 0,8/1 Hóa 9 được soạn theo SGK bắt đầu và được đăng vào mục Soạn Hóa 9 và giải bài xích tập Hóa 9 gồm các bài Soạn Hóa 9 được phía dẫn biên soạn bởi team ngũ cô giáo dạy giỏi hóa support và những bài Hóa 9 được dannguyenpiano.com.vn trình bày dễ hiểu, dễ sử dụng và dễ tìm kiếm, giúp cho bạn học tốt hóa 9. Giả dụ thấy tốt hãy chia sẻ và bình luận để đa số chúng ta khác học tập cùng.