Hàm Match Trong Excel Là Gì

     
Excel mang đến dannguyenpiano.com.vn 365 Excel mang đến dannguyenpiano.com.vn 365 dành đến máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Mẹo: Hãy thử thực hiện hàm XMATCH mới, một phiên phiên bản match được cải tiến hoạt hễ theo ngẫu nhiên hướng nào cùng trả về kết quả khớp chính xác theo khoác định, góp việc sử dụng hàm này thuận lợi và dễ dãi hơn so với phiên phiên bản trước.

Bạn đang xem: Hàm match trong excel là gì


Hàm MATCH kiếm tìm một mục được chỉ định và hướng dẫn trong phạm vi của ô, tiếp nối trả về vị trí kha khá của mục kia trong phạm vi này. Ví dụ, trường hợp phạm vi A1:A3 cất giá trị 5, 25 và 38 thì cách làm =MATCH(25,A1:A3,0) đang trả về số 2, vì chưng 25 là mục thứ hai trong phạm vi.


*

Mẹo: Hãy dùng hàm MATCH cố gắng cho một trong các hàm LOOKUP khi bạn cần biết vị trí của một mục vào một phạm vi cố vì chính mục đó. Ví dụ, bạn có thể dùng hàm MATCH để cung cấp giá trị đến đối số số hàng trong hàm INDEX.


Cú pháp

MATCH(giá trị tìm kiếm, mảng tìm kiếm, )

Cú pháp hàm MATCH có những đối số dưới đây:

giá trị tìm kiếm Bắt buộc. Giá trị mà bạn muốn so khớp trong mảng tìm kiếm. Ví dụ, khi bạn tra cứu vớt số điện thoại của một ai đó trong sổ năng lượng điện thoại, bạn sẽ dùng tên của fan đó làm cho giá trị tra cứu mà lại số điện thoại thông minh mới là quý giá mà bạn muốn tìm.Đối số quý giá tra cứu rất có thể là một giá trị (số, văn bạn dạng hoặc quý giá lô-gic) hoặc một tham chiếu ô mang lại một số, văn bạn dạng hoặc quý hiếm lô-gic.

mảng tìm kiếm Bắt buộc. Phạm vi ô được tìm kiếm.

kiểu khớp Tùy chọn. Số -1, 0 hoặc 1. Đối số kiểu khớp chỉ rõ cách Excel so khớp giá trị tìm kiếm với các giá trị trong mảng tìm kiếm. Quý hiếm mặc định cho đối số này là 1.Bảng sau đây mô tả giải pháp mà hàm tra cứu thấy các giá trị dựa vào phần setup của đối số phong cách khớp.

Kiểu khớp

Hành vi

1 hoặc bỏ qua

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị lớn nhất mà giá trị đó nhỏ rộng hoặc bằng giá trị tìm kiếm. Giá trị trong đối số mảng tìm kiếm phải được sắp theo thứ tự tăng dần, ví dụ: ...-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE.

Xem thêm: Nằm Lòng Tên Các Loài Cá Bằng Tiếng Anh Chính Xác, Tên Một Số Loài Cá Trong Tiếng Anh

0

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị thứ nhất bằng chính xác lookup_value. Các giá trị trong đối số lookup_array có thể được sắp theo bất kỳ trật tự nào.

-1

Hàm MATCH tìm kiếm giá trị nhỏ nhất mà giá trị đó lớn hơn hoặc bằng lookup_value. Các giá trị trong đối số lookup_array phải được sắp theo thứ tự giảm dần, ví dụ: TRUE, FALSE, Z-A, ...2, 1, 0, -1, -2 v.v.

Hàm MATCH trả về vị trí của giá trị khớp đúng vào lookup_array, chứ không trả về chính giá trị đó. Ví dụ, MATCH("b","a","b","c",0) trả về 2, là vị trí tương đối của "b" vào mảng "a","b","c".

Hàm MATCH ko phân biệt chữ hoa và chữ thường lúc so khớp các giá trị văn bản.

Nếu hàm MATCH không tìm thấy giá trị khớp nào, nó trả về giá trị lỗi #N/A.

Nếu kiểu khớp là 0 và giá trị tìm kiếm là chuỗi văn bản, thì bạn có thể dùng ký tự đại diện — dấu hỏi (?) và dấu sao (*) — vào đối số giá trị tìm kiếm. Một lốt chấm hỏi khớp bất kỳ ký tự solo nào; một lốt sao tương xứng với ngẫu nhiên chuỗi cam kết tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi hay dấu sao thực, hãy gõ một dấu ngã (~) trước ký tự đó.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và ốp lại ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, nên chọn lựa chúng, dấn F2 và tiếp nối nhấn Enter. Giả dụ cần, chúng ta cũng có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Xem thêm: Vẽ Tranh Đề Tài Lễ Hội Noel Đơn Giản Mà Đẹp, Vẽ Tranh Đề Tài Lễ Hội Noel

Sản phẩm

Tổng số

Chuối

25

Cam

38

Táo

40

41

Công thức

Mô tả

Kết quả

=MATCH(39,B2:B5,1)

Do ko có kết quả khớp đúng mực nên vẫn trả về vị trí của cực hiếm gần thấp tuyệt nhất (38) trong khoảng B2:B5.

kimsa88
cf68