HẠCH TOÁN NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI

     

Kế toán dự phòng phải thu khó đòi theo TT133. Như bọn họ đã biết, khoản dự phòng nợ phải thu cực nhọc đòi là khoản dự phòng phần giá trị bị tổn thất của các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán giao dịch hoặc không quá hạn nhưng hoàn toàn có thể không đòi được bởi vì khách nợ không có tác dụng thanh toán. Vậy cách hạch toán khoản dự trữ phải thu khó đòi như thế nào?

Kế toán thủ đô sẽ phía dẫn bạn về Kế toán dự trữ phải thu khó khăn đòi theo TT133. Ví dụ về hình thức kế toán và giải pháp hạch toán Kế toán dự phòng phải thu nặng nề đòi theo TT133.

Bạn đang xem: Hạch toán nợ phải thu khó đòi


*

Kế toán dự phòng phải thu khó khăn đòi theo TT133


Mời các bạn theo dõi bài viết. 

Tìm phát âm về chính sách kế toán dự phòng phải thu khó đòi theo TT133.

Doanh nghiệp trích lập khoản dự phòng phải thu cực nhọc đòi khi nào?

– lúc lập BCTC, DN xác minh các khoản nợ phải thu cạnh tranh đòi và các khoản không giống có thực chất tương tự những khoản yêu cầu thu mà có tác dụng không đòi được để trích lập hoặc trả nhập khoản dự phòng phải thu khó khăn đòi.

– công ty lớn trích lập dự trữ phải thu nặng nề đòi khi:

Nợ nên thu vượt hạn thanh toán giao dịch ghi trong vừa lòng đồng khiếp tế, các khế cầu vay nợ, bạn dạng cam phối hợp đồng hoặc cam kết nợ, doanh nghiệp lớn đã đòi các lần tuy nhiên vẫn không thu được, kể cả trường hợp không tồn tại biên phiên bản đối chiếu công nợ hoặc đối tượng người tiêu dùng nợ không ký chứng thực công nợ hoặc vứt trốn, mất tích. Việc xác minh thời gian hết hạn của số tiền nợ phải thu được xác định là nặng nề đòi đề xuất trích lập dự trữ được căn cứ vào thời hạn trả nợ cội theo hợp đồng mua, cung cấp ban đầu, không tính tới sự việc gia hạn nợ giữa những bên.

Nợ phải thu chưa đến thời hạn thanh toán giao dịch nhưng đối tượng người sử dụng nợ đã lâm vào cảnh tình trạng vỡ nợ hoặc đang làm giấy tờ thủ tục giải thể, mất tích, quăng quật trốn.

Thời điểm trích lập hoặc trả nhập dự phòng phải thu khó khăn đòi là khi nào?

Việc trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng phải thu cực nhọc đòi được triển khai ở thời khắc lập report tài chính.

– Trường vừa lòng khoản dự phòng phải thu cực nhọc đòi phải khởi tạo ở thời điểm cuối kỳ kế toán này to hơn số dư khoản dự trữ phải thu cạnh tranh đòi vẫn ghi trên sổ kế toán thì số chênh lệch lớn hơn được ghi tăng dự phòng và ghi tăng chi phí thống trị doanh nghiệp.

– Trường phù hợp khoản dự phòng phải thu nặng nề đòi phải lập ở cuối kỳ kế toán này bé dại hơn số dư khoản dự trữ phải thu cực nhọc đòi đang ghi trên sổ kế toán tài chính thì số chênh lệch bé dại hơn được trả nhập ghi giảm dự phòng và ghi giảm bỏ ra phí làm chủ doanh nghiệp.

Trên đây, Kế toán hà thành đã nêu một trong những nguyên tắc kế toán dự phòng phải thu khó khăn đòi theo TT133. Mời các bạn xem giải pháp hạch toán kế toán dự phòng phải thu khó khăn đòi theo TT133.

Cách hạch toán kế toán dự phòng phải thu nặng nề đòi theo TT133.

Tài khoản sử dụng. 

Để hạch toán kế toán dự trữ phải thu khó đòi theo TT133, chúng ta sử dụng thông tin tài khoản 2293.

Xem thêm: Lesson 1 Unit 5 Trang 30 Sgk Tiếng Anh Lớp 4 Unit 5 Lesson 1 Trang 30

Tài khoản 2293 – dự phòng phải thu nặng nề đòi: Là tài khoản dùng để phản ánh tình hình trích lập hoặc trả nhập khoản dự trữ các khoản đề xuất thu hay những khoản có thực chất tương tự nợ buộc phải thu khó đòi.

Hạch toán kế toán dự phòng phải thu khó khăn đòi theo TT133. 

Hướng dẫn hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh đa số về khoản dự trữ nợ đề xuất thu khó đòi như sau:

 Hạch toán kế toán dự phòng phải thu cạnh tranh đòi vào CUỐI NĂM TÀI CHÍNH. 

Vào thời điểm cuối năm tài chính, kế toán triển khai trích lập khoản dự trữ phải thu cực nhọc đòi khi xác minh các số tiền nợ phải thu chắc chắn là không thu được. Kế toán tài chính hạch toán theo 2 trường hợp: trường hợp số dự trữ phải thu cực nhọc đòi cần nên trích lập năm nay lớn hơn số dự phòng đã trích lập ở cuối năm trước chưa sử dụng hết; Trường đúng theo số dự phòng bắt buộc thu nặng nề đòi cần trích lập năm nay nhỏ hơn số dự trữ đã trích lập ở cuối năm trước chưa sử dụng hết. Cố kỉnh thể:

 Trường hợp số dự trữ phải thu cạnh tranh đòi cần buộc phải trích lập năm nay LỚN HƠN số dự phòng đã trích lập ở thời điểm cuối năm trước chưa sử dụng hết. 

Kế toán thực hiện trích lập góp phần chênh lệch, hạch toán:

Nợ TK 642: Trị giá chỉ phần chênh lệch trích lập thêm

Có TK 2293: Trị giá bán phần chênh lệch trích lập thêm.

 Trường đúng theo số dự phòng đề nghị thu nặng nề đòi cần trích lập năm nay NHỎ HƠN số dự phòng đã trích lập ở cuối năm trước chưa sử dụng hết.

Kế toán thực hiện hoàn nhập phần chênh lệch, hạch toán:

Nợ TK 2293: Trị giá bán phần chênh lệch hoàn nhập

Có TK 642: Trị giá chỉ phần chênh lệch trả nhập.

 Hạch toán kế toán dự phòng phải thu cực nhọc đòi khi khoản nợ phải thu được xác định không thể tịch thu được.

Khi xác minh được các khoản nợ nên thu không thể tịch thu được, triển khai xóa nợ theo qui định của pháp luật hiện hành. Kế toán căn cứ vào ra quyết định xóa nợ, hạch toán:

Nợ các TK 111, 112, 331, 334….: Trị giá phần tổ chức cá nhân phải bồi thường

Nợ TK 2293: Trị giá phần sẽ lập dự phòng

Nợ TK 642: Trị giá phần không lập dự phòng

Có những TK 131, 138, 128, …: Tổng trị giá khoản đề xuất thu.

Khi những số tiền nợ phải thu khó khăn đòi vẫn được doanh nghiệp xử lý xoá nợ, tuy nhiên kế tiếp lại tịch thu được. Kế toán địa thế căn cứ vào giá bán trị thực tế của khoản nợ đã tịch thu được, hạch toán:

Nợ các TK 111, 112,…: Trị giá chỉ khoản nợ tịch thu được

Có TK 711: Trị giá chỉ khoản nợ thu hồi được.

 Hạch toán kế toán dự trữ phải thu cạnh tranh đòi khi bán số tiền nợ phải thu quá hạn.

Khi doanh nghiệp bán các khoản nợ phải thu quá hạn theo giá thỏa thuận, kế toán tài chính hạch toán theo những trường hợp: Trường đúng theo bán khoản bắt buộc thu thừa hạn chưa lập dự phòng phải thu nặng nề đòi; ngôi trường hợp bán khoản yêu cầu thu thừa hạn đã lập dự phòng phải thu nặng nề đòi. Hạch toán rõ ràng từng trường hợp như sau:

 Trường vừa lòng bán khoản buộc phải thu quá hạn CHƯA lập dự phòng phải thu nặng nề đòi. 

Khi DN bán khoản đề xuất thu quá hạn chưa lập dự phòng phải thu cạnh tranh đòi, hạch toán:

Nợ những TK 111, 112: Trị giá chỉ khoản chiếm được theo giá cả thỏa thuận

Nợ TK 642: Trị giá bán số tổn thất từ việc bán nợ

Có những TK 131, 138,128,…: Trị giá khoản buộc phải thu.

Xem thêm: Vẽ Trang Trí Túi Xách Đơn Giản, Trang Trí Túi Xách Đơn Giản

 Trường hợp bán khoản buộc phải thu quá hạn sử dụng ĐÃ lập dự phòng phải thu khó đòi.

Khi DN đã lập dự phòng phải thu nặng nề đòi khoản yêu cầu thu thừa hạn. Tuy nhiên số sẽ lập dự phòng không đủ bù đắp tổn thất khi bán nợ, kế toán tài chính hạch toán số tổn thất sót lại vào đưa ra phí làm chủ doanh nghiệp:

Nợ các TK 111, 112: Trị giá chỉ khoản nhận được theo giá bán thỏa thuận

Nợ TK 2293: Trị giá chỉ khoản sẽ lập dự phòng

Nợ TK 642: Trị giá bán số tổn thất từ việc bán nợ nhiều hơn thế nữa số vẫn lập dự phòng

Có các TK 131, 138,128, …: Trị giá khoản cần thu. 

Trên đây, Kế toán thành phố hà nội đã phía dẫn các bạn về Kế toán dự trữ phải thu khó khăn đòi theo TT133. Rõ ràng về cơ chế kế toán và bí quyết hạch toán kế toán dự phòng phải thu khó đòi theo TT133.