GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 10 BÀI 1 MỆNH ĐỀ

     

Hướng dẫn giải, đáp án bài bác tập 1,2,3 trang 9 sách giáo khoa đại số lớp 10. Các bài tập về mệnh đề.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 10 bài 1 mệnh đề

A. Cầm tắt con kiến thức

Nếu các em không lắm rõ

Lý thuyết về mệnh đề – Chương 1 mệnh đề tập hòa hợp – Đại số lớp 10.

Tóm tắt loài kiến thức:

1. Mệnh đề là câu khẳng định rất có thể xác định được xem đúng xuất xắc sai của nó. Một mệnh đề cấp thiết vừa đúng, vừa sai.

2. Mệnh đề chứa biến hóa là câu xác định mà sự đúng đắn, tuyệt sai của nó còn tùy thuộc vào một hay nhiều yếu tố đổi mới đổi.

Ví dụ: Câu “Số nguyên n phân chia hết mang đến 3” không phải là mệnh đề, bởi vì không thể xác định được nó đúng hay sai.

Nếu ta gán mang đến n quý hiếm n= 4 thì ta rất có thể có một mệnh đề sai.

Nếu gán mang lại n quý hiếm n=9 thì ta tất cả một mệnh đề đúng.

*

4. Theo mệnh đề kéo theo

Mệnh đề kéo theo gồm dạng: “Nếu A thì B”, trong các số ấy A với B là nhì mệnh đề. Mệnh đề “Nếu A thì B” kí hiệu là A =>B.Tính đúng, không nên của mệnh đề kéo theo như sau:

Mệnh đề A => B chỉ sai khi A đúng cùng B sai.

5. Mệnh đề đảo

Mệnh đề “B=>A” là mệnh đề đảo của mệnh đề A => B.

6. Mệnh đề tương đương

Nếu A => B là một mệnh đề đúng với mệnh đề B => A cũng là 1 mệnh đề đúng thì ta nói A tương tự với B, kí hiệu: A ⇔ B.

Khi A ⇔ B, ta cũng nói A là điều kiện cần cùng đủ để sở hữu B hoặc A khi và chỉ khi B giỏi A nếu còn chỉ nếu B.

7.

Xem thêm: Soạn Văn Phương Châm Hội Thoại Tiếp Theo (Trang 36), Soạn Bài Các Phương Châm Hội Thoại (Tiếp Theo)

Kí hiệu ∀, kí hiệu ∃


Quảng cáo


Cho mệnh đề cất biến: P(x), trong đó x là đổi mới nhận giá trị từ tập vừa lòng X.

– Câu khẳng định: với x bất cứ tuộc X thì P(x) là mệnh đề đúng được kí hiệu là: ∀ x ∈ X : P(x).

– Câu khẳng định: Có ít nhất một x ∈ X (hay vĩnh cửu x ∈ X) nhằm P(x) là mệnh đề đúng kí hiệu là ∃ x ∈ X : P(x).

B.Giải bài xích tập Toán Đại lớp 10 trang 9.

Bài 1. trong những câu sau, câu nào là mệnh đề, câu làm sao là mệnh đề đựng biến?

a) 3 + 2 = 7;

b) 4 + x = 3;

c) x + y > 1;

d) 2 – √5 Quảng cáo


Bài 2. Xét tính đúng sai của từng mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề lấp định của nó.

a) 1794 phân tách hết cho 3;

b) √2 là một vài hữu tỉ:

c) π 0”.

Bài 3. cho các mệnh đề kéo theo

Nếu a cùng b cùng phân chia hết cho c thì a+b phân chia hết đến c (a, b, c là phần nhiều số nguyên).

Các số nguyên tất cả tận cùng bằng 0 các chia hết mang đến 5.

Tam giác cân nặng có hai tuyến đường trung tuyến bằng nhau.

Hai tam giác bằng nhau có diện tích bằng nhau.

a) Hãy tuyên bố mệnh đề hòn đảo của từng mệnh đề trên.

b) phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niện “điều khiếu nại đủ”.

Xem thêm: Ở Tiết Mục Múa Đôi Của Một Đội Văn Nghệ, Số Người Của Đội Được Xếp Vừa Hết

c) phạt biểu từng mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niện “điều khiếu nại cần”.